Gå til innhold

påkjørsel av fotgjenger


kimen86

Anbefalte innlegg

Har noen spm angående følgende sak:

På kvelden i november for nesten 1 1/2 år siden kjørte jeg noen kompiser på fest. Etter å ha sluppet dem av og skulle hjem igjen rygget jeg over foten til en dame. jeg hadde selvfølgeli sjekket speilene før jeg begynte å rygge. dessverre hadde hun da kommet og stillt seg 2 meter bak bilen, litt til side slik at det ene bakdekket traff henne akkurat over tærne. dette merket jeg ikke, så jeg kjørte videre hjemover. kompisen min ringte meg etter 2 min å ba meg snu siden han hadde sett hele situasjonen. jeg snudde og da jeg kom dit var politiet kommet. ikke i forbindelse med denne saken vel og merke. snakket med en av politifolkene der jeg forklarte hele situasjonen med påfølgende alkotest og fremlegging av førerkort. Jeg ga han tlf.nr mitt slik at han kunne få tak i meg. Han tvilte på at det var så veldig farlig siden hun hadde fortshatt festen å kompisene mine trodde også det gikk bra med henne siden hun danset osv. Dagen etter dro hun på legevakta og fikk foten sjekket. den var ikke brukket, men hun måtte gå en par uker på krykker. Nå, nesten 1 1/2 år etter får jeg mail fra henne der hun beskylder meg for senskader hun har fått med hode, rygg og hofter. Det store spørsmålet er jo da, hvordan stiller dette seg hvis hun bestemmer seg for å anmelde forholdet nå? Jeg har jo i lovens forstand sikkert kjørt uansvarlig, men kan slike forhold anmeldes i lang tid etter på bakgrunn av påståtte senskader?

 

Håper på svar:)

Lenke til kommentar
Annonse

Siden hu faktisk var hos lege å fikk påvist fysiske skader, så kan hu bruke det mot deg intill 10 år etter hendelsen. Hadde a droppet å gå tel legen den gangen, hadde saken vært ute av værden. Men om hu har et helt urimelig penge-krav, vil det jo bli opp til en domstol å avgjøre hvorvidt de skadene du påførte a, kan ha å gjøre med hennes nåværende plager å gjørra. Men er de eller kan være rellatert til din påkjørsel, så ligger du dårlig ann i denna saken....

Lenke til kommentar
Har hun noen bekreftelse fra lege om at senskadene stammer fra skaden du påførte henne for 1,5 år siden?

 

 

Har ikke hørt noe om en slik lege-erklæring nei. Snakket med legen min om dette å han mente dette var utrolig vanskeli å bevise at dette var senskader. Men forskjellige leger kan jo mene forskjellige ting. Uansett, kommer hun med en slik erklæring vil jeg gjerne ha bekreftelse fra en spesialist på feltet. Har ikke hørt noe mer for øyeblikket, så jeg vet ikke om hun tenker å gå videre med saken eller hva hun tenker.

Lenke til kommentar

Det nytter ikke å komme 1 1/2 år senere å påstå at det er en senskade, er ikke forholdet politianmeldt eller meldt til forsikringselskapet inen rimelig tid etter hendelsen så står hun dårlig juridisk sett. Det er meget strenge krav til bevisførsel ang. senskader og når hun ikke har gjort det hun skulle/burde ha gjort da situasjonen oppstod, så er det mye som tyder på at hun er ute på en juridisk "fisketur".

Lenke til kommentar

Uten verken å ha anmeldt forholdet eller å ha noen legeerklæring på at dette er faktiske forhold, høres det utrolig ut at du skal få økonomiske sanksjoner på grunn av dette. (Sett at det stemmer med manglende anmeldelse og legeerklæring)

 

Jeg har ikke god nok kompetanse på området til å konkludere med noe som helst, men dette høres merkelig ut. Mye rart kan ha skjedd de siste 1,5 årene.

Lenke til kommentar

Sånn jeg tolker det første innlegget, så var BÅDE politiet til stede å tok alkotest osv, OG jenta var hos legen etterpå å fikk dokumentert skader. Da er det altså ingen tvil om at jenta er påkjørt, siden hu både kan dokumentere til fysiske skader, og politiet kan bekrefte detta. Har man de to tinga i orden, kan man komma intill 10 år etterpå å kreve erstattning. Men en forutsettning er jo da at en ny lege-undersjøkelse kan bevise at det faktisk er du som har påført a dissa sein-skadene eller at de KAN værra relatert til påkjørslen din. At forholdet ikke blei annmeldt den gangen har ingen ting å si. man annmelder ting når man vil gå rettens vei for å oppnå ett eller annet, å for meg virker det som om det i den saken der å da, ikke var noen ting å oppnå. Jenta var påkjørt å hadde det vondt, å alle var enige om at det var gutten sin skyld..ferdig med det. Om jenta virkelig har fått varige seinskader, syns jeg absolutt a skal få oppreisning for det og behandles der etter, men det blir vel dog igjen en forsikkringssak. Men om hu er ute etter å tjene raske penger slik mange mener, så er jeg fullstendig enig i at det er sleipt, og som sagt, så må det dokumenteres av lege at a har fått seinskader som er eller kan være relatert tel den ulykka.

Lenke til kommentar

Dersom forholdet ikke er offisielt anmeldt kan man vel ikke komme 1,5 år etterpå og bare vise til nevnte forhold? Det er vel et poeng med en anmeldelse at forholdet da er registrert hos Politiet?

 

Politiet var til stede, men det var for et annet forhold som det står. Han har likevel snakket med Politiet og gitt dem nummeret sitt, men de har tydeligvis glemt hele saken da denne dama danset videre og ikke virket skadet. Nå gikk hun jo på krykker etter å ha vært hos legen i ettertid, men slik jeg forstår teksten er forholdet aldri blitt anmeldt fra hennes side.

 

Sånn til slutt høres det helt utrolig ut at man kan få senskader i hode, rygg og hofter etter å ha blitt kjørt over på tærne... Men nok en gang, jeg har ikke kompetanse til å konkludere her.

Lenke til kommentar

Har da vært på fylla jeg å, å har man drekki nok, så kan man godt brekke ryggen å misste begge henda uten å merke det før man våkner dagen etter. Og er uansett helt vanlig praksis at man venter 12-24 timer før man oppsøker lege når man har skada seg mindre, i god tro om at det skal gå over. Hvor vidt hu så fin ut utover kvelden, er uvesentlig så lenge hu faktisk fikk bekrefta brudd i beinet. At de poltifolka var akkurat der akkurat da, er vel heller mer tilfeldig. Er det personskade skal saken MELDES til politiet (forskjell på å Melde og ANNmelde), og politiet VAR der, de fikk greie på forholdene rundt saken, de handlet etter reglemanget og skriver en rapport etterpå om hva de har foretatt seg. Eneste grunn til å annmelde er for å for å få en rettsak ut av hendelsen, noe som sikkert virket unødvendig fra hennes side da det åpenbart var et uhell. Men uansett: forholdet ble MELDT til politiet (ettersom de tross alt begynte å ta alkostest å sjekke førerkort), og hu VAR hos legen dagen etter og fikk bekrefta skader OG at a hadde vært borti ei ulykke.

 

Angående hvorvidt overkjørsel av et fotblad kan føre tel nakke-skader 2 år seinere, har heller ikke jeg kompetanse til å uttale meg om, men virker litt merklig også for meg... Men kan jo nevne at spesielt når du blir påkjørt bakfra, så er ikke u-vanlig å få nakke-problemer flere år seinere og få kompensasjon for det, og det som er avgjørende i slike tilfeller, er "VAR DU HOS LEGEN NÅR DET SKJEDDE?". Er svaret ja, så har man som sagt 10 år på seg til å få sein-skader, og få kompensasjon for det.

 

så spørsmålet i denne sammenhengen, blir ikke OM a har vært borti ei ulykke, for det er det helt klart at a har. Blir heller hvor relatert hennes "sein-skader" kan være tel den ulykken.

Lenke til kommentar

Det er gitte kriterier som må som må følges ved slike tilfeller for å kunne kreve erstattning for senskader:

 

1. Polititet må ha registeret hendelsen som en trafikkulykke og selv iverksatt etterforskning, eller så må fornermede selv ha annmeld saken til politiet. En er faktisk pliktig til å melde om personskade ved ved trafikkulykker.

 

2. Legen må kontaktes så for som mulig og må bli gjort spessielt oppmerksom på at dette dreier seg om en trafikkskade og sørge for at vedkommende fulgt opp gjevnlig og at dette blir ført i legejournalen. Legen skal også melde ifra om dette til trygdeverket.

 

3. Hendelsen må meldes inn til bilførers forsikringselskap, dette må gjøres enten av bilfører eller den skadde. Meldefristen må overholdes for å kunne fremme krav om erstattning, for slike forsikringer er det nemlig en meldefrist på 1 år.

 

4. Foreldelse:

 

En erstatningssak kan bli foreldet 3 år etter at du fikk kunnskap om skaden og den ansvarlige. Utgangspunkt for 3-årsfristen er den dag da du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dette er for eksempel når det foreligger spesialisterklæring eller når det innvilges uførepensjon. Det er også slik at det enkelte årstap kan foreldes fra det foreligger kunnskap om skaden (suksessiv foreldelse.). Har du advokat, er det advokatens ansvar å passe på foreldelse.

 

Edit: Fjernet 20års foreldelse, da foreldelsesloven §9 gjelder andre forhold.

Endret av Rebel-Rider
Lenke til kommentar

Mye synsing i denne tråden.

 

For det første så går hun på feil person når hun henvender seg til deg. Bilansvarsloven § 4 er ganske klar på dette:

 

Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden.

 

Det er med andre ord forsikringsselskapet hun skal forholde seg til, og ikke deg som forsikringstaker. Dette er litt speiselt med motorvogn forsikring, men er en gunstig ordning for alle parter etter min mening.

 

Så allerede her kan du bare henvise til bal. §4 og nevne at hun har henvendt seg feil.

 

Var politiet der, så står dette garantert i operasjonsloggen deres. Slik at dette er ikke noe problem.

 

Vedrørende foreldelse så er ikke det 20 år, det er enten en 3 års eller 10 års frist. Men det er uinteressant i dette tilfellet, det er fal. § 8-5 første ledd som er interessant:

 

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

 

Vedrørende det at påkjørslen påførte vedkommende

senskader hun har fått med hode, rygg og hofter.
, er ikke noe vi på forumet har kompetanse til å avgjøre. Dette må i så fall tas av medisinsk ekspertise. Disse har bedre grunnlag for å trekke konklusjoner.
Lenke til kommentar

Det finnes ingen garanti for at alle småsaker blir registrert i operasjonsloggen, til det har Politiet nok papirarbeid som det. Har selv erfaring fra dette, et forhold som Politiet tilfeldigvis var i nærheten av ble aldri registrert. Jeg forstår det slik at Politiet og fører var enige om at "dette ikke var så farlig" siden hun dansa videre som ingenting hadde skjedd. Derfor tror jeg det kan være lurt å høre med lensmannskontoret hva som egentlig har blitt registrert her. Kommer vel an på om tjenestemennene oppfattet dette som MELDT (beklager uklar ordbruk tidligere) personskade eller ikke.

Lenke til kommentar

Uansett er ikke det trådstarters problem, han har ikke noe bevisbyrde om at senskadene har noe med påkjørslen å gjøre eller om det faktisk har skjedd en påkjørsel.

 

Dessuten innrømmer jo trådstarter at han har kjørt på henne, så problemstillingen rundt operasjonsloggen ser jeg ikke helt.

 

Det står også garantert noe om det i hennes legejournal også.

Lenke til kommentar

[quote name=>Jonas

Hovedreglen i norsk prosessrett er at den som hevder at han eller hun har et krav, er den som sitter med bevisbyrden. Så den som må bevise at det er en årsakssammenheng mellom skaden hun fikk ved påkjørsel, og senskadene er vedkommende selv.

 

Her må hun komme med uttalelser fra leger og spesialister, samt muligens underlegge seg undersøkelse for selskapets ekspertise.

 

tor_erik:

 

Det er faktsik så enkelt å konstantere om det foreligger en påkjørsel. Uansett blir dette bare flisespikkeri og ikke noe interessant tema. Man må legge til grunn at kravet til skyldkravet er oppfyllt, i dette tilfellet objektiv skyld.

 

Det foreligger også tap regner jeg med, slik at dette kravet er også oppfyllt.

 

Da står vi igjen med årsakssammenheng, om det foreligger en årsakssammenheng mellom påkjørsel og skader. Dette har vi på forumet ingen forutsetning å bedømme. Dette spørsmålet kan være vanskelig selv for medisinsk sakkyndige.

 

Men uansett er også det uinteressant, hvis hun ikke har meldt om kravet til selskapet slik hun skal etter bilansvarsloven og forsikringsavtaleloven.

Lenke til kommentar
Hovedreglen i norsk prosessrett er at den som hevder at han eller hun har et krav, er den som sitter med bevisbyrden. Så den som må bevise at det er en årsakssammenheng mellom skaden hun fikk ved påkjørsel, og senskadene er vedkommende selv.

 

Her må hun komme med uttalelser fra leger og spesialister, samt muligens underlegge seg undersøkelse for selskapets ekspertise.

Men så er det dette med å bevise at det var overkjørselen av tærne som har skylden for skaden, eller om det skjedde noe seinere på kvelden/natta/tiden fram til hun var hos legen, og om dansinga eller hva hu gjorde i mellomtida kan ha forværret skaden. Jeg har ikke så god greie på detta her, men ser for meg at det blir vanskelig for hu å få frem et krav om erstatning på grunn av overkjørselen av tærne.

Lenke til kommentar
Hovedreglen i norsk prosessrett er at den som hevder at han eller hun har et krav, er den som sitter med bevisbyrden. Så den som må bevise at det er en årsakssammenheng mellom skaden hun fikk ved påkjørsel, og senskadene er vedkommende selv.

 

Her må hun komme med uttalelser fra leger og spesialister, samt muligens underlegge seg undersøkelse for selskapets ekspertise.

Men så er det dette med å bevise at det var overkjørselen av tærne som har skylden for skaden, eller om det skjedde noe seinere på kvelden/natta/tiden fram til hun var hos legen, og om dansinga eller hva hu gjorde i mellomtida kan ha forværret skaden. Jeg har ikke så god greie på detta her, men ser for meg at det blir vanskelig for hu å få frem et krav om erstatning på grunn av overkjørselen av tærne.

Å bevise at det var overkjørelsen som førte tel skaden er absolutt ikke nødvendig. Hadde dansepika brekt tærne på en annen måte, ville det selvsagt vært noen andre som måtte stått til annsvar, å ikke trådstarter her. Såpass tillitt har nordmenn til hverandre, og vi kan ikke ta det som en forutsettning at jenta har jugi på seg hele skaden. Man blir kjørt over, man brekker beinet, å da er det ikke så veldig vansklig å se sammenhengen der uansett om du er dommer, lege, polti, sjåfør eller offer. Sannsynligheten for å brekke tea på fest er ganske liten, å sannsynligheten for å brekke dem "to ganger" på samma kveld er enda mindre, så uansett om detta er fakta eller justismord, så får trådstarter skylda her, å trur ikke han har no problem med å stå til annsvar for det. Er bare i usa man kommer opp tilfeller som at man blir frikjent fordi "ingen kunne bevise at personen ikke var død FØR man kjørte på vedkommende".

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...