Gå til innhold

Straff for å dra ned buksene på folk


Oly

Anbefalte innlegg

Jeg lagte en tråd tidligere, der jeg spurte om hva en kunne forvente av straff hvis man klippet av hårlengden på en tilfeldig person. Dette fikk meg til å tenke på andre hypotetiske problemstillinger, og en av de er sikkert noe som mange har undret på:

 

Se for deg at en gutt/jente står en plass hvor det befinner seg mange folk. Plutselig kommer det en person bakforbi (kjent eller ukjent), og drar ned hele busen til denne personen. I tillegg blir underbuksen dratt ned, slik at de mest intime områdene blåttlegges foran alle andre i forsamlingen rundt. Hva kan en forvente av straff for slik?

 

Dette må være en av verdens flaueste ting å bli utsatt for. Selv om buksene raskt blir dratt på plass igjen, er allerede skaden gjort. En har blitt gjort til latter i lang tid fremover av forsamlingen som befant seg rundt denne personen, i det buksene "falt". Nå vet plutselig mange personer til nærmest "minste detalj" hvordan denne personen er utstyrt.

 

Slike ting bør straffes hardt, i og med at dette må være så flaut som det er. Men har noen folk blitt straffet for slikt tidligere, i grunn (aviser osv)?

Lenke til kommentar
Annonse

Jaja, jeg får vel trøste meg med at jeg alltid bruker belte da :( Men uansett, dette må jo seriøst være en av verdens flaueste ting å bli utsatt for. Jeg tipper at folk med saggebukse er mye mer utsatt enn andre da. Si at dette hender på verken en arbeidsplass eller skole da; da kan jo dette bli en handling uten rettslige konsekvenser. Men man kan jo alltid gå til sak da (skal vel en del til for å vinne en slik sak da, men men).

 

Men folk som gjør slik, blir vel oftest sett på som mentalt ustabile, får jeg håpe.

 

(Jeg blir nesten paranoid av alle de hypotetiske problemstillingene jeg kommer frem med).

Endret av Oly
Lenke til kommentar

Er ikkje dette seksuelt overgrep? Veit ikkje kva slags lovverk som blir brukt, men straffelovens §201 er i alle fall treffande for denne situasjonen.

 

§ 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a) på offentlig sted,

b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller

c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

 

 

straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

 

Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, Internett eller annen elektronisk kommunikasjon.

Lenke til kommentar
Er ikkje dette seksuelt overgrep? Veit ikkje kva slags lovverk som blir brukt, men straffelovens §201 er i alle fall treffande for denne situasjonen.

 

§ 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a) på offentlig sted,

b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller

c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

 

 

straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

 

Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, Internett eller annen elektronisk kommunikasjon.

 

Ikke nødvendigvis. Å trekke av noen buksene er ikke nødvendigvis seksuelt krenkende adferd (såfremt vedkommende har undertøy på seg -- har de ikke det blir det en vurdering av hvorvidt handlingen var forsettlig da straffebudet ikke retter seg mot uaktsomhet). Med mindre situasjonen er av en slik art at bestemmelsene om legemsfornærmelse eller ærekrenkelse kommer inn i bildet er jeg tilbøyelig til å tro at handlingen isolert sett ikke vil være dekket av noe straffebud.

Lenke til kommentar
Er ikkje dette seksuelt overgrep? Veit ikkje kva slags lovverk som blir brukt, men straffelovens §201 er i alle fall treffande for denne situasjonen.

 

§ 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a) på offentlig sted,

b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller

c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

 

 

straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

 

Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, Internett eller annen elektronisk kommunikasjon.

 

Ikke nødvendigvis. Å trekke av noen buksene er ikke nødvendigvis seksuelt krenkende adferd (såfremt vedkommende har undertøy på seg -- har de ikke det blir det en vurdering av hvorvidt handlingen var forsettlig da straffebudet ikke retter seg mot uaktsomhet). Med mindre situasjonen er av en slik art at bestemmelsene om legemsfornærmelse eller ærekrenkelse kommer inn i bildet er jeg tilbøyelig til å tro at handlingen isolert sett ikke vil være dekket av noe straffebud.

 

Kva som er seksuelt krenkande er vell veldig åpent for diskusjon. Er heilt sikker på at enkelte vil føle seg seksuelt krenka om dei blir visst fram i offentligheita i undertøyet, samtidig kan det sjølvsagt være folk som synest det er heilt greit men som føler seg seksuelt krenka om dei blir framvist nakne i offentligheit.

Utan å være jurist så ville eg tolka seksuelt krenkande som når nokon med makt eller trussler om makt får ein person til å kle av seg meir en dei ville ha gjort frivillig, eventuellt handlingar som dei ikkje ville ha gjort frivillig.

 

Kva som er seksuelt er veldig induviduelt og kulturavhengig, er ikkje meir en ca 100 år sidan at det blei rekna som erotisk å få eit glimt av ein udekt dame ankel i det ho steig inn på toget.

Lenke til kommentar
Kva som er seksuelt krenkande er vell veldig åpent for diskusjon. Er heilt sikker på at enkelte vil føle seg seksuelt krenka om dei blir visst fram i offentligheita i undertøyet, samtidig kan det sjølvsagt være folk som synest det er heilt greit men som føler seg seksuelt krenka om dei blir framvist nakne i offentligheit.

Utan å være jurist så ville eg tolka seksuelt krenkande som når nokon med makt eller trussler om makt får ein person til å kle av seg meir en dei ville ha gjort frivillig, eventuellt handlingar som dei ikkje ville ha gjort frivillig.

 

Kva som er seksuelt er veldig induviduelt og kulturavhengig, er ikkje meir en ca 100 år sidan at det blei rekna som erotisk å få eit glimt av ein udekt dame ankel i det ho steig inn på toget.

 

Hva som er seksuelt er selvfølgelig individuelt, men i et samfunn må denne individuelle innstillingen avgrenses mot den objektive normen. Dersom man søker asyl får man ikke det fordi man frykter onde ånder i hjemlandet sitt -- subjektiv frykt er ikke nok, det må være et visst objektivt tilfang til saken. Man må prøve å finne den gyldne middelvei, av hensyn til forutsigbarheten i rettssystemet. Det skal kunne ligge (i alle fall delvis) intuitivt hva som er forbudt og ikke, og jeg tror at de fleste har en forståelse for at ting de synes er direkte kjipe ikke nødvendigvis er ulovlige. Nå har jeg ikke tilgang til Lovdatas fulle tjenester herfra, så jeg kan ikke stikke innom rettspraksis og sjekke hva de legger til grunn for 'seksuelt krenkende', men jeg tror at lista er lagt slik at å raskt trekke av noen buksene mens de har undertøy på seg, uten å holde buksene nede eller på annen måte hindre vedkommende i å trekke dem på seg igjen, vil falle utenfor denne paragrafen. Krenkende er det nok, men seksuelt krenkende, som er paragrafens krav, er det nok ikke. Etter min mening.

Lenke til kommentar

Kan godt tenkast det krikkert, men samtidig så må vell hensikta med handlinga takast med. Om gjerningsmannen visste at dette ville være seksuelt krenkande for offeret så må han vell dømmast etter den hensikta. Om ein person f.eks lurer muslimar til å ete svinekjøtt så må vel det være straffbart sidan handlinga hadde som hensikt og være krenkande, sjølv om kristne ikkje ville ha reagert på det.

 

Og korleis kan gjeningsmannen vite at offeret har på undertøy? Er det noke som vi berre må anta sidan det er vanlig å bruke undertøy? Kva om offeret av ein eller anna grunn ikkje hadde på undertøy og gjerningsmannen trodde offeret hadde undertøy, vil det forandre saken?

 

Dei aller fleste forstår vel at det ikkje er lov å blottlegge andre i offentligheit mot deira vilje eller tillatelse.

Lenke til kommentar
Kan godt tenkast det krikkert, men samtidig så må vell hensikta med handlinga takast med. Om gjerningsmannen visste at dette ville være seksuelt krenkande for offeret så må han vell dømmast etter den hensikta. Om ein person f.eks lurer muslimar til å ete svinekjøtt så må vel det være straffbart sidan handlinga hadde som hensikt og være krenkande, sjølv om kristne ikkje ville ha reagert på det.

 

Hensikt hos gjerningsmannen er veldig vanskelig å bevise, så man kan ikke uten videre legge dette til grunn, særlig i sedelighetssaker. Det er bl.a. derfor man gjorde uaktsom voldtekt straffbart.

 

Og korleis kan gjeningsmannen vite at offeret har på undertøy? Er det noke som vi berre må anta sidan det er vanlig å bruke undertøy? Kva om offeret av ein eller anna grunn ikkje hadde på undertøy og gjerningsmannen trodde offeret hadde undertøy, vil det forandre saken?

 

Enhver skal dømmes etter den oppfatningen han var i. Så hvis gjerningsmannen trodde offeret hadde på seg undertøy må gjerningsmannen dømmes etter den oppfatningen at offeret hadde på seg undertøy.

 

Dei aller fleste forstår vel at det ikkje er lov å blottlegge andre i offentligheit mot deira vilje eller tillatelse.

 

Men vi har nå allerede fastslått at dette kan gå inn under legemsfornærmelse og muligens ærekrenkelse. Det vi krangler om nå er hvorvidt det går inn under seksualforbrytelser. ;-)

Lenke til kommentar
Det vi krangler om nå er hvorvidt det går inn under seksualforbrytelser. ;-)

 

Åja, då må eg holde meg on topic då :whistle:

 

Men eg trur vi har kommet til ein konklusjon då krikkert. Å dra ned buksene til nokon i offentligheit er krenkande og kan dømmast som legemsfornærmelse eller æreskrenkelse, men normalt sett er det ikkje ei seksuell handling sidan det er antatt at folk skal ha på seg undertøy.

 

Hmm, vil det at dette er å anse som legemsfornærmelse bety at om du kranglar i fylla så får du samme straff enten du a) slår ein person, eller b) drar ned buksa til personen? :whistle:

Lenke til kommentar
Hmm, vil det at dette er å anse som legemsfornærmelse bety at om du kranglar i fylla så får du samme straff enten du a) slår ein person, eller b) drar ned buksa til personen? :whistle:

 

Nei, det vil selvsagt være forskjell i straffutmålingen. Begge deler kan være straffbart, men fysisk vold straffes naturligvis hardere enn å røske buksa av en tilfeldig kar ved busstoppet.

 

Dersom du slår en person, f.eks. i ansiktet, så kan det dessuten blir spørsmål om legemsbeskadigelse - alt etter hvor alvorlig utfallet blir.

Lenke til kommentar
I en teoretisk situasjon der en trekker ned buksa på en annen, der fornærmede svarer med fysisk vold, kan denne personen anmelde fornærmede for vold?

Siden krenkelsen vil ha mindre strafferamme enn legemsbeskadigelse vil da fornærmede kanskje ende opp med å betale for dette? :p

 

Det kommer an på nivået vold. Dersom en legemsfornærmelse er utøvd som svar på en annen legemsfornærmelse, eller er blitt gjengjeldt med en annen legemsfornærmelse, kan den bli straffri.

 

Man kan til en viss grad "lovlig" ta igjen med en legemsfornærmelse. Men da risikerer man at begge blir straffrie -- du fordi du har "fått tatt igjen" og han fordi han "har fått igjen". Dette gjelder bare legemsfornærmelse, ikke de grovere formene. :-)

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...