Gå til innhold

3 ulike spørsmål om norge/norden under WW2


spelly

Anbefalte innlegg

Har ett par - 3 spørsmål ang historie jeg. Har lest en del, men forstår det ikke helt, så poster en post her, i håp i om å få litt mer forklarende oppsummeringer / svar.

 

Hva var egentlig bakgrunnen for første verdenskrig, og ikke minst hvilke virkninger fikk denne krigen for norden og resten av det internasjonale samfunnet? Hvordan gjorde sivile og militære motstand ?

 

Hvordan var ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet?

 

og til slutt:

Hvordan har markeringen for bestemte historiske hendelser, betydning for nåtiden? (utstillinger, minnesmerker, minnedager)

Endret av spelly
Lenke til kommentar
Annonse

Har ett par - 3 spørsmål ang historie jeg. Har lest en del, men forstår det ikke helt, så poster en post her, i håp i om å få litt mer forklarende oppsummeringer / svar.

 

Hva var egentlig bakgrunnen for første verdenskrig, og ikke minst hvilke virkninger fikk denne krigen for norden og resten av det internasjonale samfunnet? Hvordan gjorde sivile og militære motstand ?

 

Hvordan var ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet?

 

og til slutt:

Hvordan har markeringen for bestemte historiske hendelser, betydning for nåtiden? (utstillinger, minnesmerker, minnedager)

 

Tre svære spørsmål dette, men kan svare litt på nummer 1.

 

Bakgrunnen til første verdenskrig er ekstremt omfattende. Før krigen hadde nasjonene i Europa tatt til seg nasjonalismen, og alle land spilte på dette ovnfor sin befolkning. Kan knyttes sammen med sosialdarwinismen som var rådene i perioden, ergo landene måtte stå og slåss for sitt for å overleve og utvikle seg.

 

Koloniseringen er også et viktig punkt, da alle stormaktene i Europa prøvde å grabbe til seg så mye land ute i verden som de fikk til. Dette skapte store maktforhold og strid mellom disse landene.

 

Rustningsindustrien er også et viktig punkt. Europa hadde etter Napoleon stort sett hatt et fredelig 1800-tall sammenlignet med tidligere århundrer, bare avbrutt av den fransk-prøyssiske krig i 1871. Etter dette fulgte 40 år med fred, der nasjonene hadde stor mistro til hverandre, allianser ble bygget og brutt og det europeiske maktspill var svært intenst. Landene rustet opp i 20-30 år før krigens utbrudd, så dette påvirket også krigsutbruddet.

 

Første verdenskrigs ettervirkninger er noen av de mest massive effekter som noen hendelse har skapt i verden:

*De store keiserdømmene i Europa kollapset: Østerrike-Ungarn, Tyskland og Russland.

*Det britiske imperium begynte sin lange vei mot nedgang.

*Russland ble kastet ut i en blodig borgerkrig som skulle skape Sovjetunionen.

*Japan ble introdusert inn i den vestlige industrialiserte verden.

*USAs rolle som stormakt begynte.

*Spanskesyken herjet verden og drepte millioner.

*Krigen løste ikke de ideologiske og nasjonale forskjellene mellom landene, så freden ble bare en våpenhvile som varte i ca 20 år og gjenopptatt med en enda blodigere konflikt.

*En generasjon av menn var stort sett utryddet eller invalidisert for livet.

*Europa fikk enorme økonomiske problemer som varte frem til WW2

*Kommunismen sprang frem og det ble blodige kamper og strid i mange land.

*Kvinner som måtte ta mennenes arbeidsplasser, fikk i de fleste land stemmerett rundt WW1.

 

Motstanden mot krigen ble stor da etterhvert hundretusenvs av mennesker ble drept for ingen grunn. Den franske hær gjorde nesten mytteri i 1917 da de mange steder nektet og angripe for de kom bare til å da. Kjøttkverntaktikken der man skulle spyle inn så mange mennesker som mulig for å ta noen titallsmeter med gjørmehav, ble etterhvert møtt av stor motstand blant soldatene, og taktikken ble etterhvert lagt litt om.

 

På hjemmefronten ble mye motstandslitteratur skrevet, men forferdelighetene ved fronten ble aldri kommunisert i stor grad hjemover. I Tyskland brøt det ut opprør i flere byer i 1918 da sultproblemene hadde blitt enormt store. Håpløsheten over en krig som egentlig ikke hadde noe mål, kolliderte med nasjonalfølelsen folk hadde opparbeidet seg og skapte en desillusjonert, forvirret befolkning, og det er til den dag i dag utrolig at lærdom fra WW! ikke ble overført til WW2 og fremover.

Lenke til kommentar

Du kan på mange måter si at slutten på WW1 betydde begynnelsen på WW2.

 

Etter WW1 fikk tyskerene skylden for hele krigen. De ble tvingt til å betale mye penger. I tillegg til dette var det økonomisk krise i hele Europa/USA, og tyskland ble ekstremt hardt rammet av dette. Folket i Tyskland synes ikke de ble behandlet rettferdig, og dette gikk utover staten. De ville ha noe nytt, noe revolusjonerende, noe som kunne få Tyskland på rett bane igjen. Hitler grep muligheten og fikk raskt makten over hele landet. Han fikk i gang en sterk infastruktur i landet, sånn at industrien kunne opp å gå. Opprustningen av det militære tok også helt av.

 

De allierte hadde egentlig sagt etter WW1 at Tyskland ikke skulle få ha mer enn 100 000 mann i militæret, til tross for dette klarte Hitler å samle så mye som 700 000 soldater på 30-tallet. Grunnen til dette tror jeg har noe med at de allierte "synes synd på" Tyskland. De fant ut at de var altfor strenge mot Tyskland etter WW1, og stod og så på mens riket vokste. De lot også Tyskland ta Østerriket og Tsjekkoslovakia uten å gripe inn. Det var først når Tyskland angrep Polen (39) at England begynte å bry seg.

 

Noe av det samme skjedde med Italia. Der var heller ikke folket fornøyde etter WW1. De støttet de allierte uten å få noe særlig igjen for det. Dette førte til at styret i Italia kunne lett byttes ut. Fascismen tok kontroll, og Italia ble med i krigen på Tyskland sin side.

Lenke til kommentar
Har ett par - 3 spørsmål ang historie jeg. Har lest en del, men forstår det ikke helt, så poster en post her, i håp i om å få litt mer forklarende oppsummeringer / svar.

 

Hva var egentlig bakgrunnen for første verdenskrig, og ikke minst hvilke virkninger fikk denne krigen for norden og resten av det internasjonale samfunnet? Hvordan gjorde sivile og militære motstand ?

 

Jeg adresserer først og fremst spørsmålet om hva som den viktigste historiske konsekvens av WW1. Dette er at folks oppfatning av å bli født inn i en bestemt rolle og struktur som det var best å beholde, forsvant. Man så at også statene uten religiøs begrunnelse kunne sende millioner av egne borgere i døden uten god grunn og uten å oppnå noe særlig. Det var en overaskelse at de samme landene som i løpet av de foregående 400 år hadde klart og komme seg vekk fra det religiøse åk med størst suksess, Tyskland og England, var så innblandet i dette. Man mistet kollektivt troen på at de som var født som leder, kapitalist, landeier eller sjef var noe bedre egnet enn andre. Dette var et brudd på en flere tusen år gammel oppfatning (skrevet med blod). Man gikk etter dette over til et samfunn der borgernes ønsker fikk større betydning.

 

Dette ledet til først til anarkisme, revolusjoner, deretter frihet, demokrati (utvidet stemme-rett) og etterhvert til utdanning, liberalisering, frihandel, styrking (oppfinnelse) av menneskeretter, seksuell frigjøring, ungdomsopprør, kvinnesak og globalisering. Den viktigste effekt vi har idag er at hver enkelt i større grad enn før kan bestemme sin egen karriere og yrkesvalg. Dette gav oss et mye mer produktivt næringsliv og en velstand uten sidestykke. Det er denne effekt som gjør at Vesten er ledende i Verden også etter at vi har 'gitt fra oss' koloniene vi overtok før WW1.

 

Norden var gjennom dette en bi-sitter uten betydning. Vi kunne som ’gratispassasjerer’ i velferdsøkningen og Europeere fronte noen hjørner av en oppfatning her og der overfor resten av verden. Takket være vår tidligere fattigdom, ressursvakhet og manglende styrke til å delta i kolonisering var det lettere for oss i Norden (særlig Norge og Finland) å fjerne overklassens makt.

Lenke til kommentar

Kan også nevne at England prøvde å skape inntrykk av at Norge var veldig strategisk viktig under andre verdenskrig. Tyskland trodde at det var essensielt å holde Norge borte fra England, men i steden virket det helt andre veien. Det var veldig mange tyske soldater i Norge. Alle disse soldatene var soldater som ikke var i Frankrike og forsvarte mot invasjonen fra de allierte. England benyttet sjansen og saboterte store deler av de tyske okkupantene.

Lenke til kommentar

Noen viktige faktorer som spilte inn i tiden før WWI:

 

Tyskland hadde tradisjonelt vært slagmarken for mange kriger i Europa og hadde mistet ca 30% av befolkningen. Dette hadde tyskerne i bakhodet da de rustet opp for å styrke sin egen sikkerhet. Tyske generaler planla alltid i perioden for angrep fra flere makter samtidig når de diskuterte forsvar. Tyskland rustet dermed opp og ble stormakten på kontinentet, England hadde på samme tiden verdens mektigste flåte med policyen at deres flåte skulle være sterkere enn #2 og #3 kombinert.

 

Bismark, jernkansleren hadde spilt et intrikat maktspill der overlappende allianser sikret fred for Tyskland. Keiser Wilhelm II videreførte ikke denne balansegangen. Han ville vise styrke og diplomatiet som tidligere hadde holdt freden med de andre stormaktene. Med opprustingen og brudd på den tidligere traktaten med Russland økte bekymringen blandt Tysklands naboer. Tyskland var interreserte i en allianse med England, men England hadde i lang tid hatt en politikk som gikk under navnet "Splendid isolation". En stor del av maktbalansen gikk ut på at Enland holdt seg nøytrale med unntak av koloni tvister og hvis en makt vokste seg for sterk kunne England inngå avtaler med andre parter og dermed gjøre krig eller videre ekspansjon et tapsprosjekt. England kan sies å være vippepinnen i balansen i Europa for tiden. Wilhelm II ønsket å bygge opp en flåte som skulle sikre tysk handel og interesser til sjøs. Denne trusselen svarte England på ved å la andre stormakter ta over patruljeringen til havs i f. eks fjerne østen tok Japan over, Usa tar over i Sør Amerika og dermed kan Britene holde en større flåte nærmere hjemme for å kunne svare på en eventuell tysk aggresjon.

 

Da tysklands frieri til England feilet prøvde de seg på en ny taktikk der de skulle vise Enland hvilken verdifull alliert Tyskland kunne være. Det var sterk nasjonalisme blandt den tyske middelklassen, og med en relativt svak regjering ble denne påvirket i sin politikk ovenfor resten av Europa. Dermed begynte Tyskland en enda verre taktikk som fungerte helt mot sin hensikt og drev Britene nærmere den Fransk Russiske alliansen, noe Tyskerne ikke trodde ville kunne skje på grunn av fundamentale uenigheter mellom Russland og England og tidligere fiendskap.

 

Så har man alltid skuddene i Sarajevo der Kronarvingen til Østerriket-Ungarn Franz Ferdinand blir skutt som er kjent som selve utløsningen av WWI.

 

Tysklands opprustning som da hadde vært i hovedsak for å forhindre nye tragedier fungerte mot sin hensikt i den forstand at de støttet seg på styrke og ga blaffen i diplomati og endte med å samle de andre stormaktene mot seg i frykt for den Tyske opprustningen.

 

Det er masse viktige hendelser jeg ikke har med her, men jeg tenkte å putte inn noe som ikke bare var en repetisjon av ungdomsskolepensumet :)

 

Det som er viktig teknologisk er at denne perioden hadde en enorm utvikling som følge av den industrielle revolusjon, som førte til en taktisk krise i krigføringen. Artilleri og automatvåpen hadde blitt uhyre mye mer dødelige og førte dermed til at gamle taktikker ikke lenger fungerte. Marsjerte man et kompani over skyttergravene og ut i "no mans land" så var man innen sekunder skutt i fillebiter alle som en.

Jernbanen spilte også en stor rolle, plutselig kunne man forflytte og forskyne tropper med en effektivitet som før bare var å drømme om. Det sies at flere av landene ble noe overivrige av denne grunnen, til tross for at de andre landene også hadde denne nyvinningen.

På østfronten kunne Tyskerne med en relativt liten styrke forsvare seg mot Russerne siden Russerne brukte ukodete beskjeder over telefonnettet som tyskerne snappet opp og visste dermed alltid hvor de burde ha styrkene sine.

 

Revolusjonen i Russland førte til at de trakk seg ut av krigen. Russland hadde lidd kollosale tap mot en mer tysk hær som var mye mer effektiv pga nyutviklinger fra den industrielle revolusjon som russerne ikke hadde.

 

Markering av hendelsene i WWI vet jeg lite om, England, Tyskland, Russland og Frankrike var de som mistet flest folk, nærmest hele generasjoner i noen tilfeller. Et søk på "Memorials Flanders" (stedet der noen av de verste skyttergravskrigene ble utkjempet) burde vel gi noen treff.

 

Hvilken betydning WWI hadde i ettertid? Veldig mange mener at minnene av WWI var grunnen til at ingen av stormaktene brøt inn da Hitlers nazi-tyskland brøt Versailles traktaten og startet en massiv opprustning. Mange vil også si at både Hitler og Stalins menneskesyn ble formet av WWI, der folk døde i hopetall over en kvadratmeter gjørme. WWI førte også til mange nyvinninger, spesielt selvfølgelig innen krigføring, oppfinnelser som barbermaskinen og gassmaska kom under WWI. (Neccessity is the mother of all innovation)

Lenke til kommentar

Vil heller si slaget ved Verdun var det største under WW1.

 

However. Ingen som kan lese på wikipedia/lærebøker først? Nå orker ikke jeg utdype meg mer enn disse andre, men for guds skyld få med:

* Tysklands invasjon av Polen

* Hitlers vei til makten

 

Da har du egentlig dekket det meste, selv om man kan grovt sett si at perioden 1920-1939 bygget seg opp til krig hele tiden; på den siden kan du si at WW2 var uungåelig om Hitler hadde makt eller ikke.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...