Jump to content

ThomasM

Medlemmer
 • Content Count

  6642
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1210 :)

Recent Profile Visitors

13969 profile views
 1. Pressekonferansen til Lan var ikke akkurat en fornøyelse. Å høre Lan, gjentatte ganger, konstatere at hun har gitt beskjed om at hun ikke er aktuell i et nytt byråd fordi hun skal drive valgkamp og har tenkt seg inn på stortinget, etter at hun er blitt felt av et mistillitsforslag, er jo smått parodisk. Det hadde vært interessant å visst hva som er blitt sagt på bakrommet. Utfallet blir jo, med all sannsynlighet, at det blir dannet et nytt byråd med akkurat de samme partiene. Rødt konstaterte i går at de stiller seg bak mistillitsforslaget, ergo har man jo hatt god tid til å finne et snev av fornuft. Hvorfor ikke bare si at man er uenig i konklusjonen, men at man tar konsekvensene av at flertallet stiller seg bak et mistillitsforslag, inklusivt støttepartiet til byrådet, og at det eneste rette er da at man går av. Når hun uansett har tenkt seg inn på stortinget, og at hun ikke hadde mange ukene igjen, så burde det jo vært en lett kamel å svelge unna.
 2. Hva som ligger bak er vanskelig å si, men når selv Rødt stiller seg bak så blir det litt vel naivt å fremstille det som om dette bare er kynisk spill fra opposisjonen. Realiteten er, enkelt og greit, at Lan ikke har holdt bystyret oppdatert og at det er snakk om vesentlig informasjon som det hadde vært uproblematisk å gi på et tidligere tidspunkt. Hun har jo tidligere, ifbm de mange bruddene på arbeidsmiljøloven, nettopp fått kritikk for dette med informasjonsflyten, da er det jo ikke direkte overraskende at de ikke lengre har den nødvendige tilliten til Lan. Edit: Men så feil kunne jeg ta Under det hasteinnkalte møtet klokka 11 fortalte Johansen at han kommer til å varsle bystyret at en mistillit mot Berg er en mistillit mot hele byrådet.
 3. Dette er jo en særdeles lettvint fremstilling..Realiteten er at bystyret ville ha informasjon underveis og det var Berg fullstendig klar over, når det så viser seg at det er snakk om en enorm sprekk og at byråden har hatt en rekke muligheter, i månedsvis, til å informere, så burde det jo ikke akkurat komme som et sjokk at man lander på mistillit. Hvorvidt Berg har forårsaket sprekken er, i denne sammenhengen, fullstendig likegyldig. Alt hun hadde trengt å gjøre var å informere bystyret, i et lukket møte, om at det kom til å bli økte kostnader og at man venter på ekstern rapport for kvalitetssikring av tallene, hvor så bystyret vil bli informert så fort informasjonen foreligger. Da hadde man jo, i det minste, hatt tillit til at byråden opprettholder informasjonsplikten, så ville det jo senere vist seg hvorvidt ledelsen av prosjektet har vært årsaken til overskridelsen.
 4. Det juryen ble fortalt var at de hadde sikkert treff på Jan Helge, og at det var en gjerningsmann nummer to hvor de ikke kunne utelukke Viggo (eller noen og 50% av av den norske mannlige befolkningen) I praksis blir man altså fortalt at det er to gjerningsmenn, som jo er det vesentlige her. Eksisterer det ikke et grunnlag for å konstatere sikkert bevis for to gjerningsmenn, så blir det jo selvsagt et håpløst premiss. Heldigvis innså flertallet i gjenopptakelseskommisjonen hva den reelle problemstillingen rundt DNA-beviset faktisk er. I mellomtiden vil vel Siv Hallgren påpeke at juryen visste bedre enn Mevåg, sakkyndig vitne, ettersom DNA tross alt var et tema i krimlitteratur, media og i filmer.
 5. De fleste prøvene ble undersøkt i 2000, men majoriteten av dem har aldri blitt undersøkt med ny og moderne teknologi. Hvis etterforskerne nå vurderer det som nødvendig å få analysert prøvene på nytt, så er de enten på desperat jakt etter tekniske spor og de snur på alt som eksisterer, eller så har Gjenopptakelseskommisjonen gjort en særdeles dårlig jobb. Spiller ikke så forferdelig stor rolle, i beste fall så avdekker de jo tekniske spor som kan gi svar på mange av spørsmålene.
 6. Det er strengt tatt gammelt nytt. I 2018 ba Gjenopptagelseskommisjonen om å få utarbeidet en oversikt over det eksisterende DNA-materialet i Baneheia-saken. Avdeling for biologiske spor ved Oslo universitetssykehus (OUS) identifiserte da 22 sporprøver som de mener kan være aktuelle for nye DNA-analyser, gitt at prøvene inneholder DNA av mannlig opprinnelse. Det man vel heller burde stille spørsmål ved, er hvorvidt disse sporprøvene burde blitt analysert ifbm søknaden om gjenåpning av saken.
 7. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/M3OxLB/22-proever-kan-gi-dna-svar-i-baneheia-saken Oslo universitetssykehus har identifisert 22 sporprøver som kan være egnet for nye DNA-analyser i Baneheia-saken. Majoriteten av dem har ikke blitt undersøkt siden etterforskningen i 2000.
 8. For min del er det forholdsvis irrelevant hva han vil ha, til gjengjeld så er det vel helt sikkert andre som leser det han kommer med og får det for seg at det ligger noe i det. Realiteten er, selvsagt, at Telenor har tatt hensyn til endringer i nettstrukturen og hvorvidt det åpnet opp for endringer i dekningsforholdet.
 9. «Det har fra 19.05.00 og frem til i dag (mai 2001) ikke blitt foretatt større endringer i nettstrukturen som skulle tilsi at målingene i dag ikke er representative.»
 10. Du må svært gjerne trekke frem kilder. I utgangspunktet så har man gjort teoretiske beregninger av dekningsområdet, for så å utføre ulike praktiske tester for å bekrefte beregningene. Telenor utførte ingen endringer i basestasjonen i perioden det er snakk om. Sprikene i rapportene er ikke annet enn at Teleplan hadde en teoretisk beregning, som de ikke verifiserte, som var litt nærmere åstedet enn det Telenor hadde beregnet. Værfenomener som kan ha påvirket dekningsforholdet er blitt avvist av alle parter. Forbrytelsen skjedde i år 2000, det er ikke akkurat snakk om steinalderen. Tatt i betraktning at man hadde en rekke vesentlige erfaringer fra Birgitte Tengs-saken, rent spesifikt dette med avhørsteknikk, så fremstår det jo som direkte uhørt at avhørene av Jan Helge håndteres på en såpass begredelig måte. Man har jo en rekke problemer som har lite med standarder å gjøre. Etterforskerne fikk Jan Helge til å korrigere på forklaringen slik at de passet til de tekniske funnene.
 11. Jeg skriver ikke at selve mobilbeviset er endret, det jeg skriver er at det vil vektes annerledes. I den forstand at retten aldri hadde noen forklaring, i utgangspunktet ble det vurdert som en umulighet sett opp mot DNA beviset, frafallet av DNA beviset gjør at man nå må vurdere mobilbeviset som en reell mulighet for at han faktisk ikke var på åstedet. Dette er det samme som gjenopptakelseskommisjonens flertall poengterer. Hva er det du oppfatter som mangelfull med målingene som ble gjort? At endringene etter tilståelsen er av mindre karakter, hvor mye handler om uvesentlige detaljer, får være din påstand. Vesentlige endringer ifbm ruten som ble tatt, hvorvidt Viggo noensinne forlot åstedet, mobilbruk, hvilken jente han faktisk forgrep seg på, hvordan han bevegde seg på åstedet og hva han gjorde, er etter min mening alt annet enn uvesentlig. Hvis påtalemyndigheten, etter din oppfatning, stiller ekstremt svakt etter en gjenåpning, så sier vel det forholdsvis mye om saken i utgangspunktet og arbeidet som påtalemyndigheten har utført.
 12. Man må gjerne være av den oppfatning at Jan Helge, hvis han er alene om det, ikke har noe som helst å tape på å nå endre forklaring og tilstå. Personlig så vurderer jeg det jo dithen at det er særdeles lite som underbygger en slik teori. Vinklingen i media har, uavhengig av hva som kom frem i retten, vært at Jan Helges rolle er mer begrenset, Viggo er pådriveren, uten han hadde ikke forbrytelsen skjedd, Jan Helge er den mer ynkelige. Det er et temmelig stort hopp å gå fra å ha vært sammen om å begå en av de verste forbrytelsene i Norgeshistorien, til å plutselig skulle tilstå at man var helt alene om det. Familien rundt han har akseptert forbrytelsen og hva han har vært med på, i den tro at de var to, å plutselig skulle ta stilling til at sønnen har vært fullstendig alene vil være noe helt annet. Når du da, i tillegg, er ansvarlig for at en annen person har sittet uskyldig fengslet med forvaringsdom i 21 år, så kan man se relativt langt etter noen høyere anseelse for å tilstå. Det vil bli ramaskrik om at han må stå til ansvar og at han skulle blitt dømt til forvaring og ikke vært sluppet ut. For Jan Helge sin del så kan han ikke gjøre stort annet enn å holde på sitt. I beste fall går påtalemyndigheten en ny runde i retten og vinner, i verste fall så ender det opp med frifinnelse av VK grunnet mangel på beviser og Jan Helge vil fortsette å hevde det samme som før, vel vitende om at mange er overbevist om at det stemmer..Han er jo ikke uskyldig, de bare har ikke nok beviser... Ref arbeidet fremover. Realistisk sett så er påtalemyndigheten nå avhengig av å avdekke nye tekniske bevis som underbygger teorien om at det må ha vært to gjerningsmenn. Ingenting vil være bedre enn et fullstendig punktum hvor man har fått full klarhet i hvem som deltok. Det vil være særdeles vanskelig å kjøre full runde i retten med samme bevisføring som tidligere. Troverdigheten til Jan Helge er ikke all verdens, de tekniske bevisene som i utgangspunktet underbygger forklaringen hans eksisterer ikke lengre, tvert imot har man tekniske bevis som i større grad involverer JHA i hendelsesforløpet, telefonalibiet til Viggo vil også vektes som mer troverdig. Jan Helge kan jo, selvsagt, tilpasse forklaringen sin enda en gang, men verdien av dette er begrenset. I all den tid Jan Helge enda ikke er blitt kalt inn til avhør, og det er snart 4 mnd siden avgjørelsen falt i gjenopptakelseskommisjonen, så er det ikke verdens som tilsier at påtalemyndigheten vurderer det dithen at de kan lene seg på forklaringene til Jan Helge for å få Viggo dømt i en evt ny runde.
 13. De blir vel litt fanget av at saken ble gjenåpnet etter at kriminalomsorgen foreslo forlenget forvaring, og at konklusjonen om veien videre tidligst vil foreligge til høsten. Hvorfor de plutselig ikke lengre motsetter seg kravet om løslatelse kan man vel bare spekulere i.
×
×
 • Create New...