Jump to content

ThomasM

Medlemmer
 • Content Count

  6523
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1066 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nei. Uansett så blir det noe helt annet å skulle drøfte hvorfor det ikke er DNA etter Viggo. I begge rettsakene ble DNA presentert som utvilsomme bevis for to gjerningsmenn og det ble vektlagt at dette også underbygde forklaringen til JHA. Bevisene for to gjerningsmenn, og hvem andre enn Viggo , gjorde igjen at man ignorerte mobilbeviset som en umulighet opp mot de andre bevisene. Så får man ta stilling til følgende, hvordan hadde lagretten konkludert hvis: - Man visste det ikke eksisterte bevis for to gjerningsmenn - Man visste at det var politiet som lanserte teorien om at JHA var et slags offer for Viggo, og at forklaringene til JHA i avhør spriket i alle retninger, inkludert at han tilstod overgrep på feil jente iht de tekniske bevisene, og at troverdigheten hans ikke er all verdens. - Man hadde korrekt vektlegging av mobilbeviset som et mulig utelukkelsesbevis og ikke en umulighet opp mot beviset for to gjerningsmenn og hvem andre enn Viggo.
 2. Stemmer godt det. Så gjenstår det jo å se nøyaktig hvor motvillig gjenopptakelseskommisjonen er, for det sitter jo ekstremt langt inne å skulle gjenåpne akkurat denne saken.
 3. Må og må, påtalemyndigheten vil jo for alt det er verdt prøve å begrense verdien av DNA beviset og argumentere for at det aldri var så viktig. Betydningen av beviset burde man definitivt ikke ignorere. I ankesaken så kjørte jo aktor, førstestatsadvokat Dahl, hardt på dette med at det var DNA bevis for to gjerningsmenn og at det var ingen grunn til å tro at JHA ville holde en ukjent person skjult mens han la skylden på VK: - Jan Helge må i så fall ha hatt en veldig god grunn til å holde denne personen skjult, og en enda bedre grunn til å legge skylda på Viggo Kristiansen, resonnerte aktor. Han påpekte at det er bevist ved DNA at det var to gjerningsmenn, og at den ene av prøvene utelukker Andersen. Rettsbelæringen til Asbjørn Nes Hansen, førstelagsmann i lagretten, er jo ganske så klar: Det viktigste beviset som taler for Viggo Kristiansens skyld er Jan Helge Andersens forklaring. Sammenholdt med at det er gjort DNA-funn som bekrefter at det var to gjerningsmenn bak voldtekene og drapene, peker denne forklaring entydig mot at Kristiansen har gjort det han er tiltalt for. Dersom det ikke var Kristiansen som var den andre gjerningsmannen, må det ha vært en annen person som Andersen hadde grunn til å dekke gjennom å legge skylden på Kristiansen. Ingen har kunnet peke på noen annen sannsynlig gjerningsmann" Byretten skriver i sin dom: «..man foretok en rekke tester og fikk ifølge overingeniør Bente Mævåg ved Rettsmedisinsk Institutt, som har vært oppnevnt som sakkyndig, sikker bekreftelse på at det i de innleverte prøver var celler fra to forskjellige menn». Regjeringsadvokaten argumenterte jo også for bevis for to gjerningsmenn når Klomsæt saksøkte gjenopptakelseskommisjonen for å få kjent ugyldig de 3 første avslagene. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0mvGJ/utelukker-en-gjerningsmann-i-baneheia Hun viste til at den omfattende testingen av DNA-sporene i sakene helt entydig viste at det måtte ha vært to gjerningsmenn, fordi man hadde funnet sædrester med to helt distinkte DNA-profiler.
 4. https://www.tv2.no/nyheter/11477113/?fbclid=IwAR26Z5jCU8Ad1K47Ckb_Ge0dVknUDnKokzP-oOQDvmkqlgjgCpxkif8xwBA I den ferske rapporten fra København skriver Torp Petersen at denne prøven er mindre upålitelig enn de andre som ble rapportert, samtidig som en ikke kan utelukke såkalt kontaminering. Han fastslår at det ikke er mulig å anslå en nøyaktig verdi for usikkerheten knyttet til resultatet, men skriver at den er så høy at «disse resultatene kun bør anvendes til prioriteringsformål i en etterforskning av en straffesak, og ikke bør tas i anvendelse som bevismateriale». «Rettsgenetisk Avdeling i København ville ikke rapportert resultater med en usikkerhet som disse», heter det videre i rapporten.
 5. Hvis begjæringen nå avvises så tror jeg det er over og ut for Viggos håp om gjenopptakelse. Saken blir, i teorien, realitetsbehandlet og man får en ny sakkyndigrapport om DNA beviset. Man vil enkelt og greit henvise til at det ikke er noe nytt siden sist og saken blir avvist. Eneste som kan redde han da er hvis JHA står frem med en helt annen forklaring. Jeg har ikke all verdens til tro på at saken nå blir gjenopptatt, ble umiddelbart skeptisk når det ble offentliggjort at de ville ha ny sakkyndigrapport ifbm DNA-beviset.
 6. Det er dessverre mye som er problematisk ift arbeidet med den nye rapporten. Det er, etter min mening, problematisk at avgjørelsen ikke ble tatt på et langt tidligere tidspunkt. Gjenopptakelseskommisjonen etterspurte nye DNA-analyser som de fikk resultatene fra i 2018, allerede på dette tidspunktet burde arbeidet med ny rapport startet. Det er jo tross alt snakk om noe av det mest sentrale med søknaden, var det riktig av retten å legge til grunn at det var DNA bevis for to gjerningsmenn. Hallgren har jo nylig uttalt at hun håper at en konklusjon (søknaden om gjenopptakelse) vil foreligge ila høsten, altså nesten 1 år siden de begynte å behandle saken. Personlig så forstår jeg ikke helt hvordan det er akseptabelt. Et annet moment er jo at det er visse personer som går igjen og som har vært involvert siden de første søknadene, burde f.eks Magne Svor være involvert ? Personlig så har jeg svært liten tro på at saken blir gjenåpnet. Som man spør får man svar.
 7. Du må gjerne dokumentere påstandene dine, gjerne ved å linke til rapportene du sikter til, jeg registrerer at dommen ikke nevner påstandene du kommer med (forsinkelser). Jeg registrerer også at Teleplan sin rapport konstaterer at det er overveiende sannsynlig at SMS ble mottatt 19:24:50 og at telefonen var slått på. I konklusjonen til Teleplan så kommer de med et forbehold, og det er dette forbeholdet som blir brukt for å ignorere mobilbeviset. På grunn av at det ikke finnes tilgjengelige data med en fyllestgjørende beskrivelse av nettverkskonfigurasjonen den 19.05.00 er det ikke mulig å konstatere hvordan dekningen var på dette tidspunktet. Det er dermed heller ikke mulig å fastslå hvorvidt åstedet var eller ikke var innenfor dekningsområdet til stasjonen EG_A den 19.05.00. Ja vel, og ?
 8. Omtrent 90% av innholdet i innlegget ditt ? Du klarer jo ikke engang å korrekt gjengi detaljene rundt mobilbeviset. Jeg er usikker på om dette beror på en enkel misforståelse, eller at du rett og slett ikke vil forstå, det er litt for påfallende at du ikke evner å korrekt gjengi sakens realiteter.
 9. Her var det forferdelig mye rart, vil anbefale deg å sette deg bedre inn i sakens realiteter. Når det gjelder muligheten for gjenopptakelse så er det nok mer eller mindre avhengig av den nye sakkyndigrapporten som forventes innen 1 juni. Hvis rapporten slår fast at det ikke var grunnlag for å konstatere DNA bevis for to gjerningsmenn, så har ikke kommisjonen noe annet valg enn å gjenåpne saken.
 10. ThomasM

  Punktering

  Avhenger vel av når det er blitt meldt inn til kommunen og hvor lenge hullet har vært der. https://www.nrk.no/vestfold/hull-i-asfalt-ble-kostbart-1.6859665
 11. Du glemte "Krenket menneskerettighetene til naboen - slapp straff" Artikkelen er da på ingen som helst måte ensidig, vi vet hva som har skjedd i saken og vi vet utfallet. Kvinnen presenterer også saken fra sin side.
×
×
 • Create New...