Jump to content

penemue

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Mange takk for svar. Jeg er ikke så sikker på om kakebaking har så mye med nidkjærhet å gjøre. Kjærheten til nidet. ? Men greit, hvor mener du skilnaden mellom «godt» og «ondt», god og dårlig/ondskapsfull oppførsel befinner seg? 1) Er det før vi dreper eller før vi nider? 2) Hvis grensa er satt før «nid», hva er da igjen av nidkjærhetslivet? 3) Hva har egentlig nidkjærhetslivet å gjøre med kjærlighetslivet? På samme vis som vi sier at en pengekjær person er kjær i penger, en trettekjær person er kjær i å trette etc., kan vi vel også si at en nidkjær person er en som er kjær i nid? Det vil si en person som liker å nide fiender/meningsmotstandere.
  2. Mange takk for svar. Det jeg egentlig lurer veldig på er hvorfor det bare er ordet «nidkjærhet» som går i retning av prinsippet «godt». I min rettskrivningsordbok med synonymer fra Tanum-Norli Forlag (1983), har vi ordgruppen «niding», «nidingsverk», «nidkjær» og «nidsk». Både nidsk (gjerrig), niding (skurk), nidingsverk (ugjerning) er negativt ladet, mens ordet nidkjær (ivrig, påpasselig og plikttro) er å forstå positivt. Hva kommer dette av? Hvorfor går ordene «nidsk», «niding» og «nidingsverk» i retning av prinsippet «ondt», mens ordet «nidkjærhet» går i retning av prinsippet «godt»? Fra en middelaldersk ordliste: Nid = 1. hån, ærekrenkelse 2. hat, misunnelse, fiendtlig følelse. Niding = æreløs person. Nidingsdåd = skjendig, æreløs gjerning. Nidmæle = nidord. Fra Wikipedia: Nid betyr «hån», «forhånelse», og har sin opprinnelse fra germansk. [1] Mellomengelsk beholdt et beslektet begrep i nithe i betydning «misunnelse», «hat». [2] Nid har blitt bevart i norsk språk, men benyttes først og fremst i sammenstillinger av begrepet: niding, nidingsverk, nidvise, nidskrift og andre. Hvorfor blir kun nidkjærhet oppfattet som godt?
  3. «Du skal ikke tilbe noen annen gud, for Herren heter Nidkjær, og en nidkjær Gud er han». 2. Mos 34,12-1 For tiden holder jeg på å skrive en avhandling om begrepet “nidkjærhet” og hva begrepet innebærer av emosjonell betydning. Håper noen kan hjelpe meg noen steg nærmere sannheten. Ble ikke særlig klokere på debattforumet Religion & Livssyn. Det hersker åpenbart stor forvirring omkring ordet "nidkjærhet”, det store flertall jeg har snakket med i årenes løp, spesielt innenfor de abrahamittiske religioner, jødedom, kristendom og islam, ser på nidkjærhet som en god egenskap, mens andre, spesielt ikke-troende, definerer nidkjærhet som en ond/dårlig egenskap. Synonymene til nidkjærhet er ifølge oppslagsverk: Lidenskapelig, ivrig, entusiastisk, sjalu, oppriktig, brennende, hengiven, energisk, lengtende, inderlig, glødende og fanatisk. Men dette sier jo ingenting om nidkjærhet er god eller ond egenskap. Kan ikke onde mennesker som vil sine medmennesker vondt, også tillegges alt dette? Kan man ikke uten større problemer tillegge ytterliggående islamistgrupper som IS og andre nidkjære terrororganisasjoner disse egenskaper? Disse er i hvert fall glødende fanatikere som bokstavelig talt brenner for sin nidkjære Allah og hans sverdsvingende profet.
×
×
  • Create New...