Jump to content

Skoleeleven

Medlemmer
 • Content Count

  32
 • Joined

Community Reputation

1 :)

Recent Profile Visitors

117 profile views
 1. På tide å overtyda bestemor som synest vegetarisk mat generelt smaker dårleg...
 2. Kan ein få bustadlån når ens einaste inntekt er studielån?
 3. Skal du leiga når du ikkje bur i leilegheita sjølv får du høge utgifter kvar månad. Så om du plutseleg skulle stå utan leigetakar i periodar, kan økonomien bli stram. Kombiner det med arbeidet med å finna ny leigetakar, så har du ein drøymemånad:). Å leie ut er tidskrevjande, og risikofylt. Derfor ville eg personleg venta med ein investering i bustad, til du ikkje er avhengig av leigetakarar. Hugs at du no får mykje aksjar for pengane. Kanskje eit aksjefond er ein betre investering?
 4. Trur de at poenggrensene går ved hovudopptaket for neste år til høgare utdanning? Personleg trur eg det, men ser ikkje for meg at nokon studium går under det grensene var i fjor. Kva trur de?
 5. NTNU: https://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm
 6. https://www.nrk.no/norge/diba-_17_-kan-bli-en-av-norges-yngste-leger-1.15098774 👏👏👏
 7. Kva må ein rekna med å betala i skulepengar, for kost og losji, transport osb. i løpet av eit år? Døme på budsjett?
 8. Hei! Eg lurer på kor bra førstegongstenesta EIGENTLEG ser ut på cv-en. Tenkjar då på draumen min om å få jobb hos eit større tech-selskap, og summer internships. Har det noko å seia kvar ein tenestegjorde? Er det til dømes dårlegare å ha vore i HMKG musikkorps 3. kompani, enn noko anna?
 9. Eller fekk de berre vita om de kom inn eller ikkje?
 10. Nice! Har du link? Eg finn han ikkje haha
 11. Korleis veit de at de har komme inn eller ei? Er det ikkje måndag de får vita det?
 12. Karakterane frå vidaregåande blir berre brukte til opptak til høgare utdanning. Dermed betyr karakterane dine ingen ting, så lenge du kjem inn på det du ønsker. Eg vil derfor seia at eit bra karaktersnitt er det såvidt kjem inn på ønsket ditt med! For nokon er det 2, medan for andre er det nærare 6.
 13. Rådgivaren på skulen min sa at ein ikkje kunne ha både 2P og R1 på same vitnemål.
 14. I følgje dette innlegget skulle serien vorte sloppen for 2 veker sidan! Altså mot slutten av juli.
 15. 1. Vi var samde heilt til han såg at han hadde gløymt å legga til moms. 2. Instrumentet får han inn i september. Etter å ha tenkt litt kommuniserte eg at eg gjerne ville kjøpa det når han får det i september. 3. Det er dette eg lurer på.
×
×
 • Create New...