Jump to content

Miri

Medlemmer
 • Content Count

  505
 • Joined

 • Days Won

  2

Everything posted by Miri

 1. Du som følger USA tett, hvor vil du legge hovedansvaret for håndtering av krisen? Hos føderale myndigheter, eller har de enkelte statene så stor selvstendighet at de må ta hovedansvaret selv ... Er det Trump som er den som er mest å bebreide for krisen i New York, eller er det guvernør Cuomo, som har sittet siden 2010 og satt sitt stempel på helsevesenet og beredskapen.
 2. Hvorfor kommer influensaen alltid fra Asia? Sammenhengen mellom influensa og asiatenes nærkontakt med dyr, har vært kjent og problematisert i en årrekke. På tide med internasjonalt press? Hvor er FN?
 3. Ikke bare mot Kina, men avhengigheten vi har til andre land generelt. Verden må bort fra overnasjonalitet, en sammenvevd økonomi med fri flyt og grenseløshet, tilbake til handel og samarbeid mellom selvstendige nasjoner som i større grad er selvforsynt. Det blir dyrere, men krisen lærer oss at kostnader ikke bare beregnes i kroner og øre. Lykken nå tross alt, er at Kina produserer det meste innenlands, og nå har kapasitet til å levere igjen. Tenk om Kina var avhengig av underleverandører fra Italia eller Spania ... En sammenvevd økonomi mellom mange produserende land, kan fort føre til at alle land får problemer med leveranser når bare ett land i produksjonskjeden får vansker. Og det er et paradoks at en nasjonalistisk og proteksjonistisk stat som Kina er redningen for en globalisert/overnasjonalisert vestlig verden.
 4. Kommuner som ikke kommer under under 1 bør isoleres. Myndighetene, inkludert Trump i USA, har gjort to store feil: Først at de lyttet ukritisk til ekspertene i startfasen, dernest at de ikke har isolert smitteområder. Det siste er i ferd med å bli skjebnesvangert: Ingen samfunn tåler å bli stengt ned slik vi er nå. Vi risikerer i neste omgang å ikke ha ressurser tilgjengelig til å holde helsevesenet i gang. Fordi vi ikke produser verdier lenger. Oljefondet er fremdeles enormt, men det tømmes fort når samfunnet bare har utgifter og nesten ingen inntekter. Og dette skyldes at myndighetene på død og liv skulle vente med inngripende tiltak av redsel for kostnadene. Oppfordringen vi kom med i februar, står seg: Det er bedre å ta store kostnader på inngripende tiltak nå, enn å ta enormt mye større kostnader på enda mer inngripende tiltak senere. Myndighetene valgte det siste, og det skyldes først og fremst at ekspertene tok feil. Trump begynte å stenge grensene allerede 31. januar. Det var fremsynt, og kanskje mot ekspertenes råd. Han fikk mye kritikk. Men tiden USA kjøpte seg med dette tiltaket, ble ikke brukt godt. Det ble ikke gjort forberedelser til det som nå skjer, fordi ekspertene mente USA var trygg og hadde situasjonen under kontroll. Det samme sa ekspertene i de fleste andre land, Norge inkludert. Man kalte det en liten forkjølelse. I mars ville alt være glemt og ingen lenger snakke om Corona, ble det sagt fra legehold i Norge så sent som i februar. Frykt ikke korona, er tittelen på en kronikk skrevet av en medisin-professor, publisert 24. februar. Ekspertisen var nesten samstemte i å undervurdere viruset, og nedsnakke andre som tok det mer alvorlig. Trump får vanligvis kritikk for ikke å lytte til ekspertisen, men i denne krisen er det ekspertene som har tatt feil, og Trump blir kritisert for det også. Ekspertene har fått unnslippe altfor lett. Hvordan kunne de ignorere de åpenbare signalene fra andre land? Stakkars Sverige. Det mest ekspertstyrte landet erkjenner nå å ha mislyktes: De har ikke greid å beskytte de eldre på sykehjemmene. Når smitten får spre seg relativt fritt utenfor, er det vanskelig å unngå at ansatte tar det med seg inn. Den mest åpenbare strategien etter sunn fornuft, ser nå ut til å være den beste: Steng grensene, test bredt og isoler smitteområder.
 5. For det første er det ikke økonomiske hensyn som ligger til grunn for at vi ikke stenger ned samfunnet i influensasesongen. Det ville vært lite treffende og er slett ikke nødvendig for å begrense influensaviruset. Så inngripende tiltak som vi har nå, fører til tap av liv og helse i den andre enden. Det nytter ikke å begrunne tiltak med at det sparer influensadødsfall, når tiltakene i seg selv gjør større skade enn influensaen. Enkle tiltak som sosial distansering og håndhygiene i influensasesongen, vil alene redusere smitten betraktelig, kanskje sammenlignbart med virkningen nedstengningen vi har gjort nå, har på coronaviruset. Så forskjellig er intensiteten i influensa i forhold til corona. For det andre er god økonomi en forutsetning for et godt helsevesen. Hvorfor tror du fattige land har et ditto dårlig helsevesen? Fordi de er fattige, selvfølgelig. Vi jobber og produserer verdier, som i neste omgang setter oss i stand til å yte bedre helsetjenester. Så det er motsatt av det du tror: Penger er ikke et mål i seg selv, men et middel til blant annet bedre helse. Derfor er helse- og velferdsbudsjettet blant de største postene på statsbudsjettet. Vi setter ikke liv og helse opp mot økonomi, men vi prioriterer de ressursene vi har. Jeg tror det kanskje er her noen misforstår. Pengesekken er ikke uendelig stor, den rekker ikke til alt, derfor må det gjøre prioriteringer og valg. Det betyr altså ikke at vi setter økonomi over liv, men heller at vi ser hvordan vi kan hjelpe flest og best med pengene vi har til rådighet.
 6. Miri

  Oppsigelse av leiekontrakt

  Det siste du skal gjøre er å slenge paragrafer i bordet og forlange og kreve. Jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det, men at det er det siste. En krangel vil bare suge energien ut av deg. Folk er vanligvis rimelige og imøtekommende, så prøv den veien først. Kontakt huseieren og si at du innser at det blir vanskelig for dere begge om du skulle bo der etter det som har skjedd. Du håper dere kan bli enige om rimelige betingelser. Men først vil du gjerne komme med en unnskyldning og forklare bakgrunnen for at du oppførte deg som en idiot. Du er skamfull på egne vegne. Foreslå at du kan flytte ut så snart du har fått et nytt bosted, som vil skje i løpet av få dager, du har allerede undersøkt muligheter. Betingelsene er at du betaler kun for de dagene frem til du flytter ut, og får hele depositumet tilbake samtidig. Hvis huseieren er vrang, kan du begynne å se på paragrafene. Men jeg tror det løser seg uten at det er behov for det. Det kan til og med hende at du blir tilgitt rampestrekene og får bo der.
 7. Folk har altfor mye fokus på antall døde. Tenk på det enorme antallet som blir syke, hvor mange som må gjennomgå forferdelige lidelser, og hvor mange av de som blir friske, som kommer til å få lungeskader de må leve med resten av livet. Tenk på helsearbeiderne som må stå i dette, som jobber langt utover det som er forsvarlig, som mangler utstyr til å redde pasientene, og verneutstyr til å beskytte seg selv, som vi ser i land som Italia og Spania. Tenk på alle ordinære pasienter som har satt livene sine på vent i helsekø, som nå får utsatt sine operasjoner på ubestemt tid. Tenk på alle i risikogruppene, 1,6 millioner, som lever med bekymring og frykt. Og tenk på alle pårørende til alle nevnte.
 8. Man kunne oppnådd omtrent det samme om hyttefolket ble pålagt å returnere ved symptomer. Dessverre er tendensen i denne krisen at man for ofte velger det mest inngripende tiltaket. Å stenge ned hele landet var også overilet. Årsaken til at hyttekommunene så seg tvunget til forbud, er jo at smitteområdene ikke ble isolert fremfor at lettere restriksjoner ble lagt på hele landet. Man kan undre seg over hvorfor det er så viktig at samme regler skal gjelde overalt. Det er naturlig at Oslo stenger kranene når de har skjenkeproblemer, ikke i hele landet.
 9. En million mennesker kan reddes i USA, sier presidenten i kveld. Det er en smart måte å få frem hvor viktig det er at folk følger rådene. Har noen regnet på hvor mange liv tiltakene i Norge kan spare?
 10. Mine svar? Jeg stiller spørsmål. Den eneste setningen i det du siterte som ikke var formulert som et spørsmål, var hentet fra din egen link: * være villig til å ta arbeid i hele Norge. * være villig til å jobbe både heltid og deltid. Hvis du bare jobber deltid, eller er delvis permittert, må du være villig til å slutte i det eksisterende arbeidsforholdet ditt til fordel for et arbeidsforhold som gir deg mer arbeid. Klart dette utelukker de fleste reelle studenter. Studenters økonomi har aldri vært bedre i dag, sett under ett. Det er helt normalt at studenter eier sin egen leilighet. For bare en generasjon tilbake, var eget bosted noe man kunne håpe å ha råd til før man fylte 40.
 11. Studenter som ikke har hatt lønnsinntekt får altså ikke det samme ekstra lånet fra Lånekassen? Arbeidssøker må være aktuell for heltidsstilling og villig til å flytte på seg hvor som helst i landet. En ikke-student som heller ikke er villig til å påta seg fulltidsjobb eller flytte, er i samme situasjon som studenten, stemmer ikke det? Jeg er enig i at regelverket er firkantet og kan slå uheldig ut for enkelte, men samtidig er studenter en gruppe som utmerker seg som spesielt sytete.
 12. Du blander to forhold; studiestøtte og arbeidsinntekt. Bortfall av arbeidsinntekt har ingenting med studiestøtte å gjøre. Ordningen med ekstra lån fra Lånekassen, er ikke laget med henblikk på studenter som mister arbeidsinntekt. Studenter som har mistet jobben eller er permittert fra jobb, har ikke de akkurat de samme rettigheter som andre arbeidstakere i den samme jobben?
 13. Når tilbakekjøp gjøres med det formål å lønne ansatte, er selskapet i realiteten en mellommann. Som du ser av Equinors aksjespareprogram, ble aksjene fordelt på primærinnsidere allerede uken etter kjøpet. Markedet blir på forhånd informert om eksistensen av aksjespareprogram, i tillegg blir markedet informert når tilbakekjøp gjøres med dette formålet. Som sagt er dette i realiteten innsidekjøp, og åpenbart reagerer markedet annerledes på det enn om tilbakekjøp er gjort med formål å trekke aksjer tilbake.
 14. Hvis det er frykten for økonomien i fiskeværet som er beveggrunnen, så er ikke vedtaket lovlig, for smittevernloven forutsetter en saklig helsefaglig begrunnelse. Nettopp denne presiseringen kom også fra regjeringen i går.
 15. Et lite øyeblikk ... La oss si at et selskap består av rene kontanter, en million, og dette er også markedsverdien av aksjene i selskapet. Så bruker selskapet hele kontantbeholdningen til å kjøpe alle aksjer i eget selskap. Hva er verdien av dette selskapet nå? Det har ingen kontanter, men har aksjer med underliggende verdi på ... 0. Så du har helt rett! Eller nesten helt rett. For tilbakekjøp av aksjer gjøres jo med en hensikt, og den hensikten er sjelden å legge ned selskapet. En vanlig hensikt er å fordele aksjene på ansatte som en del av et avlønningsprogram, som var eksemplet jeg brukte, og som er konteksten for hele denne debatten. Så hva vil du si blir påvirkningen av selskapets verdi, dersom det bruker 1000 kroner til å kjøpe tilbake en aksje, som det så gir til en ansatt, når alternativet er å gi det samme beløpet direkte som lønn? Når ansatte i ledelsen aksepterer å bli lønnet med aksjer i selskapet, som det også kan være binding på, det vil si at de ikke kan selge aksjene før en gitt dato, så innebærer det at markedet får et signal tilsvarende innsidekjøp: Folk i ledelsen har tro på selskapets positive utvikling fremover.
 16. Antall aksjer i omløp har ingen ting å si for verdien. Fordi verdien av selskapet fremdeles er fordelt på det samme antallet aksjer. Tilbakekjøp av aksjer er ikke det samme som å redusere antall aksjer i selskapet, eller det motsatte av å utstede nye aksjer. Tilbakekjøp kan for eksempel gjøres i forbindelse med aksjefordelingsprogram der ansatte får aksjer i selskapet som en del av avlønningen. Det du sier, er at når du kjøper en aksje for 100 kroner, har du redusert din formue med 100 kroner ... Åpenbart en feilslutning. Du glemte å ta med verdien av aksjene selskapet kjøper tilbake. Tilbakekjøp endrer ikke den reelle verdien av selskapet. Trommeslageren har rett: Det er hva tilbakekjøp signaliserer i markedet, som er kursdrivende. Hørt om innsidekjøp? Når folk nær selskapet kjøper aksjer, så tas det som et positivt signal. Hegnar har i mange år hatt innsideporteføljen, som baserer seg på nettopp dette: Kjøp aksjer der folk nær selskapet viser interesse.
 17. Under spanskesyken for 100 år siden, fikk man gode resultater av å gi syke blod fra andre som hadde blitt friske fra sykdommen. Nå skal samme metode testes ut i Norge på corona-pasienter. Idiotene som tok med seg viruset fra Italia og Østerrike, kan nå kanskje gjøre nytte for seg.
 18. Når enkelte kommuner har sett seg nødt til å innføre restriksjoner i strid med sentrale myndigheters råd, så er det nettopp fordi regjeringen ikke har gjort jobben sin. Hvis Italia hadde handlet ansvarlig og stengt grensene sine, ville vi hatt en helt annen smittesituasjon i Europa i dag. Hvis norske myndigheter hadde handlet rasjonelt og ansvarlig, hadde landegrensen blitt stengt (tvungen karantene) og berørte bydeler i Oslo isolert umiddelbart. Du kan bare ikke mene at det er mer effektivt å overlate til hvert land, eller til hver kommune, å hindre smitten å komme inn. Det er som å si at de smittede skal bevege seg fritt, det er vi andre som må holde oss hjemme. All sunn fornuft er enig med ekspertisen, som sier at isolering av smittede og smitteområder, er det mest effektive og det riktige på alle måter (dersom man vil stoppe viruset).
 19. Jeg har hele tiden sagt "Oslo og andre smitteområder", underforstått de områdene som har et internt smitteproblem, det vil si der smittens opprinnelse er fra andre innenfor området. Det er langt fra hele landet, som du ser ut til å tro. Tvert imot er det få områder med internt smitteproblem. Skal samfunnet klare dette, så må tiltakene også være kostnadseffektive. Jeg har sagt dette helt fra regjeringen panikkhandlet 12. mars: Det er altfor dyrt og lite effektivt å legge samme restriksjoner på hele landet. Hvorfor skal store byer som ikke har intern smitte, ilegges de samme restriksjoner som områder som har kommet i neste fase av smitteutbredelsen? Det er ineffektivt, dyrt og meningsløst. Kostnadene fører til at tiden vi kan klare å holde restriksjonene uten at samfunnet bukker under, blir svært mye mer begrenset. Dessuten blir folks tålmodighet satt på prøve når de blir underlagt restriksjoner som ikke fremstår rasjonelle. Myndighetenes håndtering har vært katastrofal fra første stund, og det bare verre da Erna handlet i panikk 12. mars.
 20. Helsedirektorat 12. mars: - Vurderer røde soner i Norge Når WHO stadig peker på Kinas vellykkede strategi, og ber andre land gjøre det samme, så er det kartlegging av smitte og isolering av smitteområder de mener. Mange land har fulgt opp. Finland isolerte hovedstaden tidligere i uken. Italia, som du sikkert husker, begynte tidlig å isolere områder nord i landet. VG siterte i dag en av Italias fremste ekspert: - Det viktigste tiltaket mot corona er å stenge byene Så du skal vel heller lete lenge etter en ekspert som IKKE mener at det er effektivt å stenge smitteområder. Selv svenske Tegnell er nok enig i det, dersom hensikten er å stoppe viruset. Uenigheten går på om det er riktig strategi å stoppe viruset. Som du sikkert har fått med deg, så har svenskene heller valgt å innføre en kontrollert flokkimmunitet over tid. Når Norge nå har endret strategi til å stoppe viruset, så er det derfor uforståelig at isolering av smitteområder ikke blir iverksatt umiddelbart.
 21. 16-åringen som døde i Frankrike hadde ingen underliggende sykdommer. At unge dør av corona er ikke noe nytt fenomen, men allmennheten har misforstått budskapet: Det er eldre med underliggende sykdommer som er mest utsatt, dernest andre med underliggende sykdommer, men det ble sagt tidlig at også unge kan dø, uten andre sykdommer. Det dør også unge av vanlig influensa. At bare gamle dør har vært fake news hele tiden, spredt av folk som ikke har satt seg inn i sakene.
 22. Den Bergamo-baserte professoren Giuseppe Remuzzi, sjef for Mario Negri-instituttet for farmakologisk forskning, er en av Italias fremste medisinere og internasjonalt merittert for sin forskning. Professor Remuzzi har lært mye om corona som han gjerne skulle ha visst før. Nå vil den italienske medisineren dele viktig kunnskap med verden: – Det viktigste tiltaket mot corona er å stenge byene. Ingen kan reise noe sted med mindre det er en god grunn. Det kan være å dra på en viktig jobb, eller kjøpe mat. Alt annet må være stengt. Mesteparten av fabrikker og industrien må stenge. – Anbefaler du land som Norge, eller Sverige, mer isolasjon? – Ja. Isolasjon er det aller viktigste tiltaket. Det så vi i Sør-Korea og Wuhan i Kina. I Wuhan resulterte streng isolasjon i nesten ingen nye smittetilfeller på flere måneder. Isolasjon er nøkkelen. Sitert fra Han er lege i «dødens by»: Advarer mot ny smittebølge.
 23. Antall smittede per 1000 innbyggere kan ikke brukes til å vise noe meningsfullt her. Hvis 10 av 1000 er smittet i en kommune med 1000 innbyggere, så er ikke den hardere rammet enn der det bare er 1 av 1000, når den kommunen har en million innbyggere. Her må vi se på befolkningstetthet og antall smittede på et gitt areal. Det er ingen tvil om at Oslo er episenteret i Norge, vi kan også dele opp Oslo og se at noen bydeler er hardere rammet enn andre. Det er politisk uvilje som er hovedårsaken til at Oslo ikke er isolert (mantraet er "like regler over hele landet"). Hvis målet er å stoppe viruset, er det ingen tvil om at isolasjon av smitteområder er et effektivt tiltak.
 24. Vanskelig når nasjonal styring er overført til overnasjonale, fordi tradisjonelle tollmurer da blir nedbygget. Det er dyrere å produsere i Norge fordi vi har større utgifter til bedre velferdsordninger, blant annet. Bedrifter som flytter produksjon til lavkostland, undergraver den norske samfunnsmodellen. Før styringen av Norge ble overført til EU, argumenterte norske myndigheter på samme måte som Trump: Det ble ilagt toll på import for å oppveie de høyere velferdskostnadene i Norge. Bedrifter i USA har under Trump flyttet mer av produksjonen tilbake til landet sitt, i tillegg er tollmurer dannet for en mer rettferdig fordeling mellom landene. Samarbeid mellom nasjoner er noe annet enn overnasjonalt samarbeid. Det siste kalles globalisme. SP er vel det eneste partiet på Stortinget som går inn for samarbeid mellom selvstendige nasjoner (nasjonalisme), mens de andre går inn for å oppgi selvstendigheten til overnasjonale organer (globalisme). Veldig viktig å se forskjellen på dette.
 25. Det som er vanskelig med dette synet, er at det går imot den globalistiske økonomien som har preget verden i flere generasjoner. At nasjonene igjen skulle bevege seg mot mer selvstendighet, står i motsetning til overnasjonalt samarbeid, som alle er vokst opp med er det som betyr noe for å løse verdens problemer. Corona-krisen har tydeliggjort sårbarheten i en globalistisk økonomi, men det sitter nok langt inne å erkjenne at Trump og demokratiske nasjonalister har hatt rett hele tiden.
×
×
 • Create New...