Jump to content

Miri

Medlemmer
 • Content Count

  489
 • Joined

 • Days Won

  2

Miri last won the day on March 12

Miri had the most liked content!

Community Reputation

732 :)

Recent Profile Visitors

662 profile views
 1. Under spanskesyken for 100 år siden, fikk man gode resultater av å gi syke blod fra andre som hadde blitt friske fra sykdommen. Nå skal samme metode testes ut i Norge på corona-pasienter. Idiotene som tok med seg viruset fra Italia og Østerrike, kan nå kanskje gjøre nytte for seg.
 2. Når enkelte kommuner har sett seg nødt til å innføre restriksjoner i strid med sentrale myndigheters råd, så er det nettopp fordi regjeringen ikke har gjort jobben sin. Hvis Italia hadde handlet ansvarlig og stengt grensene sine, ville vi hatt en helt annen smittesituasjon i Europa i dag. Hvis norske myndigheter hadde handlet rasjonelt og ansvarlig, hadde landegrensen blitt stengt (tvungen karantene) og berørte bydeler i Oslo isolert umiddelbart. Du kan bare ikke mene at det er mer effektivt å overlate til hvert land, eller til hver kommune, å hindre smitten å komme inn. Det er som å si at de smittede skal bevege seg fritt, det er vi andre som må holde oss hjemme. All sunn fornuft er enig med ekspertisen, som sier at isolering av smittede og smitteområder, er det mest effektive og det riktige på alle måter (dersom man vil stoppe viruset).
 3. Jeg har hele tiden sagt "Oslo og andre smitteområder", underforstått de områdene som har et internt smitteproblem, det vil si der smittens opprinnelse er fra andre innenfor området. Det er langt fra hele landet, som du ser ut til å tro. Tvert imot er det få områder med internt smitteproblem. Skal samfunnet klare dette, så må tiltakene også være kostnadseffektive. Jeg har sagt dette helt fra regjeringen panikkhandlet 12. mars: Det er altfor dyrt og lite effektivt å legge samme restriksjoner på hele landet. Hvorfor skal store byer som ikke har intern smitte, ilegges de samme restriksjoner som områder som har kommet i neste fase av smitteutbredelsen? Det er ineffektivt, dyrt og meningsløst. Kostnadene fører til at tiden vi kan klare å holde restriksjonene uten at samfunnet bukker under, blir svært mye mer begrenset. Dessuten blir folks tålmodighet satt på prøve når de blir underlagt restriksjoner som ikke fremstår rasjonelle. Myndighetenes håndtering har vært katastrofal fra første stund, og det bare verre da Erna handlet i panikk 12. mars.
 4. Helsedirektorat 12. mars: - Vurderer røde soner i Norge Når WHO stadig peker på Kinas vellykkede strategi, og ber andre land gjøre det samme, så er det kartlegging av smitte og isolering av smitteområder de mener. Mange land har fulgt opp. Finland isolerte hovedstaden tidligere i uken. Italia, som du sikkert husker, begynte tidlig å isolere områder nord i landet. VG siterte i dag en av Italias fremste ekspert: - Det viktigste tiltaket mot corona er å stenge byene Så du skal vel heller lete lenge etter en ekspert som IKKE mener at det er effektivt å stenge smitteområder. Selv svenske Tegnell er nok enig i det, dersom hensikten er å stoppe viruset. Uenigheten går på om det er riktig strategi å stoppe viruset. Som du sikkert har fått med deg, så har svenskene heller valgt å innføre en kontrollert flokkimmunitet over tid. Når Norge nå har endret strategi til å stoppe viruset, så er det derfor uforståelig at isolering av smitteområder ikke blir iverksatt umiddelbart.
 5. 16-åringen som døde i Frankrike hadde ingen underliggende sykdommer. At unge dør av corona er ikke noe nytt fenomen, men allmennheten har misforstått budskapet: Det er eldre med underliggende sykdommer som er mest utsatt, dernest andre med underliggende sykdommer, men det ble sagt tidlig at også unge kan dø, uten andre sykdommer. Det dør også unge av vanlig influensa. At bare gamle dør har vært fake news hele tiden, spredt av folk som ikke har satt seg inn i sakene.
 6. Den Bergamo-baserte professoren Giuseppe Remuzzi, sjef for Mario Negri-instituttet for farmakologisk forskning, er en av Italias fremste medisinere og internasjonalt merittert for sin forskning. Professor Remuzzi har lært mye om corona som han gjerne skulle ha visst før. Nå vil den italienske medisineren dele viktig kunnskap med verden: – Det viktigste tiltaket mot corona er å stenge byene. Ingen kan reise noe sted med mindre det er en god grunn. Det kan være å dra på en viktig jobb, eller kjøpe mat. Alt annet må være stengt. Mesteparten av fabrikker og industrien må stenge. – Anbefaler du land som Norge, eller Sverige, mer isolasjon? – Ja. Isolasjon er det aller viktigste tiltaket. Det så vi i Sør-Korea og Wuhan i Kina. I Wuhan resulterte streng isolasjon i nesten ingen nye smittetilfeller på flere måneder. Isolasjon er nøkkelen. Sitert fra Han er lege i «dødens by»: Advarer mot ny smittebølge.
 7. Antall smittede per 1000 innbyggere kan ikke brukes til å vise noe meningsfullt her. Hvis 10 av 1000 er smittet i en kommune med 1000 innbyggere, så er ikke den hardere rammet enn der det bare er 1 av 1000, når den kommunen har en million innbyggere. Her må vi se på befolkningstetthet og antall smittede på et gitt areal. Det er ingen tvil om at Oslo er episenteret i Norge, vi kan også dele opp Oslo og se at noen bydeler er hardere rammet enn andre. Det er politisk uvilje som er hovedårsaken til at Oslo ikke er isolert (mantraet er "like regler over hele landet"). Hvis målet er å stoppe viruset, er det ingen tvil om at isolasjon av smitteområder er et effektivt tiltak.
 8. Vanskelig når nasjonal styring er overført til overnasjonale, fordi tradisjonelle tollmurer da blir nedbygget. Det er dyrere å produsere i Norge fordi vi har større utgifter til bedre velferdsordninger, blant annet. Bedrifter som flytter produksjon til lavkostland, undergraver den norske samfunnsmodellen. Før styringen av Norge ble overført til EU, argumenterte norske myndigheter på samme måte som Trump: Det ble ilagt toll på import for å oppveie de høyere velferdskostnadene i Norge. Bedrifter i USA har under Trump flyttet mer av produksjonen tilbake til landet sitt, i tillegg er tollmurer dannet for en mer rettferdig fordeling mellom landene. Samarbeid mellom nasjoner er noe annet enn overnasjonalt samarbeid. Det siste kalles globalisme. SP er vel det eneste partiet på Stortinget som går inn for samarbeid mellom selvstendige nasjoner (nasjonalisme), mens de andre går inn for å oppgi selvstendigheten til overnasjonale organer (globalisme). Veldig viktig å se forskjellen på dette.
 9. Det som er vanskelig med dette synet, er at det går imot den globalistiske økonomien som har preget verden i flere generasjoner. At nasjonene igjen skulle bevege seg mot mer selvstendighet, står i motsetning til overnasjonalt samarbeid, som alle er vokst opp med er det som betyr noe for å løse verdens problemer. Corona-krisen har tydeliggjort sårbarheten i en globalistisk økonomi, men det sitter nok langt inne å erkjenne at Trump og demokratiske nasjonalister har hatt rett hele tiden.
 10. Det er misvisende, i denne sammenhengen, å se på antall døde i forhold til befolkningen, fordi smitten i de fleste land ikke er jevnt fordelt i befolkningen. I Norge er smitten mest konsentrert i Oslo og et fåtall andre områder, i Italia er den mest konsentrert til områder nord i landet, i USA er det New York som er hardest rammet.
 11. Det finnes ingen modeller som kan gi gode predikasjoner så tidlig i en epidemi som i den fasen Norge og Sverige er i. Først når vi får et større antall registrerte tilfeller, er dataene gode nok til å gi meningsfulle svar. Derfor er det gjettverk også ekspertene driver med nå. Vi kan se til utviklingen i andre land som har kommet lenger, men heller ikke det kan overføres direkte til Norge eller Sverige, fordi viktige parametre er veldig forskjellige mellom ulike kulturer, for eksempel typer nær sosial kontakt, boforhold og befolkningstetthet. Tegnell er forresten mer ydmyk enn han kan fremstå om man bare leser overskriftene. Han mener Norge og Sverige til slutt vil komme ganske likt ut.
 12. Frøken Snøløs har selv satt seg coronafast i New York, smittens episenter i verden for tiden. Hvordan er det mulig? Det tikker stadig inn meldinger om damer som sitter fast i alle verdens avkroker. Menn er overrepresentert blant de som blir smittet, men kvinner ser ut til å være sterkt overrepresentert blant de som setter seg i en håpløs corona-situasjon. Hva kan det skyldes? Var ikke også øyelegen som brakte smitten til Ullevål, en kvinne? En kvinnelig smittevernoverlege i Tromsø presterte å reise på ferie til et kjent smitteområde. Reiser kvinner mer, er de mer eventyrlystne, eller skyldes det rett og slett at kvinner fremdeles trenger at noen forteller dem hva de skal gjøre.
 13. Hvor raskt samfunnet kommer i gang igjen er avhengig av hvor mye penger staten har til overs når krisen er over. For det er da vi virkelig trenger å smøre maskineriet. Under nedstengningen er det produksjonen som er stoppet opp, ikke folks kjøpekraft. Det hjelper ikke å gi folk penger når butikkene er stengt. Når hjulene skal i gang igjen, trenges det mye støtte i form av kapital. Hvis statskassen da er slunken fordi man har delt ut rundhåndet tidlig i krisen for at folk skal slippe å kjenne krisen på kroppen, så har vi et problem. Jeg synes det er for lite frykt for dette scenarioet.
 14. Virksomme tiltak er bedre enn strenge tiltak. Først feilet Norge i å stenge grensene, når så viruset etablerte seg i Oslo, feilet myndighetene i å gjøre det neste åpenbare steget, nemlig å isolere Oslo. Det er årsaken til at hele landet nå er rammet av strenge tiltak. Sannsynligvis kan det fremdeles være nyttig å stenge av Oslo og noen få andre områder, og lempe på tiltakene i resten av landet. Finland stengte hovedstaden i går, og svenskene vurderer det samme. Det er målrettede og effektive tiltak, som selvfølgelig har langt mindre konsekvenser enn å stenge ned hele landet. Ganske utrolig at det er nødvendig å påpeke det.
 15. Ryktes at Sverige vurderer å isolere Stockholm, skiver Dagbladet. Finland isolerte hovedstaden i går. Når skal Erna gjøre dette åpenbare tiltaket? Når det er for sent?
×
×
 • Create New...