Jump to content

Miri

Medlemmer
 • Content Count

  635
 • Joined

 • Days Won

  2

Miri last won the day on March 12

Miri had the most liked content!

Community Reputation

944 :)

Recent Profile Visitors

994 profile views
 1. Spørsmålet er hva staten er stor og sterk på: Begrense folks frihet, eller sikre folks frihet. Du ser det er en "viss" forskjell? Statens legitime rolle er å sikre friheten. Misbruk av statens makt begrenser friheten. Det er ingen forskjell på "big tech" og "big government" i så måte; den som har makt, vil misbruke makten dersom muligheten for misbruk ikke begrenses. Og nettopp det er det vi etterspør når det gjelder Facebook, Google og de andre. Og vi, det er folk på tvers av politiske skillelinjer. Joe Biden gikk ut i januar i år og forlangte nettopp det Trump nå har gjort: Joe Biden calls for social platforms to be liable for content Men fordi det er Trump som nå har gjort det Biden foreslo, så synes sikkert demokratene dette er heeeelt idiotisk. Så forutsigbart.
 2. Trump selv bruker poststemming flittig. Så hva er det du ikke har fått med deg? For da kan det jo ikke være generell motstand mot å stemme over brevpost som er saken. Du skjønner det? Her er en utfordring til deg og dere andre som kun leser MSM: Søk opp informasjon om hva denne saken dreier seg om, kom tilbake med en kort oppsummering, og hvor du fant informasjonen. Venter spent.
 3. Det som vil skje, er at folk vil flykte fra plattformer som blir underlagt redaktøransvar. Nettopp fordi det kommer til å bli så trangt der at folk vil foretrekke en konkurrent som har en fri plattform. Facebook og de andre har kjempet imot redaktøransvar i flere år, for de vet at det vil bety kroken på døra.
 4. Dette er en selvsagt sak for Høyesterett. Folk mister med rette tillit til politiet når politiet kynisk omgår regler som skal beskytte befolkningens rettssikkerhet. Politiadvokat Haris Hrenovica har også tidligere vist sine spesielle vurderinger i andre saker, uten synlig evne til selvkritikk.
 5. Youtube: Info om forfølgelse av kristne er hate speech Et demokratisk samfunn som ikke reagerer på dette, er ikke lenger et demokrati. Den frie verden venter nå i spenning på hva Trump vil gjøre med problemet.
 6. Ville du sagt det samme om MDGs politikk ble "faktasjekket" av FrP? Det er det som er tilfellet i denne saken. En gjeng venstrevridde aktivister sitter og "faktasjekker" uttalelser fra en politisk motstander. Linkene viser ikke til objektive analyser, men til venstrevridd propaganda fra demokratene.
 7. Å merke andres meldinger er som om Telenor skulle gripe inn i samtaler med "faktasjekk". Selvsagt helt uhørt i et fritt og demokratisk samfunn, men ideen er forlokkende for venstrevridde med totalitære tendenser. Twitters faktasjekker Yoel Roth er for øvrig avslørt som en rabiat venstreaktivist. At et slikt menneske bekler den rollen han har, forteller oss hva vi står overfor.
 8. Ingen kjenner innholdet i presidentordren som skal komme senere i dag, men kritikken og nedsablingen er allerede i gang ... De venstrevridde i et nøtteskall. Ingen har gjort mer for åpenhet og transparens i utøvelsen av presidentembededet enn Trump. Hans aktive bruk av SoMe blir kritisert av de venstrevridde, men dels på grunn av dette har altså verden aldri før i historien vært mer orientert om presidentens gjøren og laden. Det de venstrevridde nå er redde for, er at deres sensurhunger skal begrenses og verden fortsatt skal få førstehånds informasjon fra presidenten.
 9. Hva er det egentlig demokratene spekulerer på? De skjønner også at en åpenbart presenil Biden vil få problemer mot Trump, for ikke å snakke om velgerne. I det siste har Obama himself begynt å røre på seg i manesjen igjen. Kan det tenkes at ...? Nei, han kan jo ikke velges til president en tredje periode. Men loven sier ikke noe om at han ikke faktisk kan sitte som president i flere perioder, kun at han ikke kan velges. Det åpner for at Biden kan stille med Obama som visepresident. Det vil i så fall slå ned som en bombe, men jeg blir veldig lite overrasket om det skulle skje. Slik demokratene har blitt kjent for å tviste på loven de siste årene, vil en slik forståelse av valgloven sammenfalle helt og holdent.
 10. Inntrykket mitt er at nettopp dette, at man oppfatter seg som etisk overlegen, er selvbildet til mange på venstresiden, som ikke er tuftet på annet enn den kollektive oppfatning. Men dette er ikke et særpreg for venstresiden, snarere for den kollektive gruppen som definerer tidsånden. Vi så det samme da presteskapet hadde den definerende rollen, og dette ga grobunn for overgrepene som skjedde i den epoken. I dag er det venstresiden som står for overgrepene. Tilsynelatende paradoksalt ville de samme folkene på venstresiden i dag spilt den samme rollen under et presteregime i en annen tid, fordi de følger den kollektive tidsånd heller enn gjennomtenkte etiske standpunkter. Derfor er jeg spent på hva Red Frostraven vil svare. Man gjør ikke urett fordi man er ond, men fordi man mener å ha rett. Derfor vil den kollektivistiske etikken alltid begå overgrep, med mindre den er tuftet på et etisk regelverk utover at kollektivet har rett. Men ikke la meg avspore debatten ...
 11. Flere typer kryptovaluta er brukt, og den som ble brukt til kommunikasjon den første tiden, klarte politiet å spore motparten til. Det var bare det at motparten var en uskyldig sørlending som hadde vært utsatt for ID-tyveri. Det var hans epost som var brukt til å registrere kontoen bak valutaen. Motpartens kunnskap innen teknologi beskrives som ekstraordinær. Det samme gjelder evnen til å skjule spor.
 12. Jeg tenker på FBI, Scotland Yard, Bundeskriminalamt, ..., som fulgte med på transaksjonene og brukte alle sine verktøy til å spore motparten. De lyktes ikke, som vi vet. Sporene er skjult med en dyktighet de aldri har sett før, derfor vekker saken interesse i de aller beste spanermiljøene.
 13. Noen av oss evner å tenke selv, vi går ikke til en "kilde" for å få servert ferdigtygget stoff som vi kan tro på som den hele og fulle sannhet. Andre får vondt av å bevege seg utenfor ekkokammeret i MSM.
 14. Spesifiser gjerne hva du lurer på. Eller er det bare at ditt verdensbilde ble rystet? Har du lagt merke til en ting, at det du tror om fremtiden, sjelden blir en realitet? Og spesielt når fremtiden synes bankers. Det ene fremtidsscenario dere mener er hugget i stein, det kommer nesten 100 prosent sikkert ikke til å slå til. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være med menneskets evne til å forutse fremtiden. Dette er du sikkert klar over, sånn egentlig, så hvorfor ikke løsne litt på snippen og være åpen for flere mulige utviklinger fremover?
 15. Når oljen tar slutt, forsvinner grunnlaget for velferden, og da vil de fleste velferdsflyktninger dra hjem igjen. Med en million tomme boliger kollapser boligmarkedet, og river resten av økonomien med seg. Mens flyktningene lever gode dager i hjemlandet, hvor de over mange år har sendt store summer fra norske velferdsutbetalinger, står nordmenn igjen som de store taperne. Når realitetene synker inn, er det godt å ha enorme kullforekomster i Nordsjøen. Statoil/Equinor har anslått forekomster som er større enn alle andre kjente kullforekomster i verden til sammen. Skal dette ligge urørt? Når verden roper etter energi, og vi sulter? Så etter oljen skal nok vi leve av kull.
×
×
 • Create New...