Jump to content

Ubestridelige fakta

Medlemmer
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Ubestridelige fakta

  1. Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor. Denne teksten gir et godt bilde av «menneskenes iboende ondskap», som Aksel Sandemose mente preget menneskene fra deres første samhandling. Janteloven lyder slik: Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro du er mere enn oss. Du skal ikke tro at du duger til noe. Du skal ikke le av oss. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.
  2. http://faktasiden.no/index.php/aksistensialismen Hva er filosofi? Det viktigste av alle fag er filosofi, fordi dette faget er læren om alt grunnleggende. Ordet filosofi kommer språklig sett fra «kjærlighet til visdom», men dette er ordets historie og ikke hva det er definert som. Kjærlighet har utelukkende med omtanke for andre personer å gjøre, noe som behandles under emnet etikk. Hva visdom betyr er svært tåkete da det ikke eksisterer noen allment kjent definisjon på dette. Ordet filosof brukes i to forskjellige betydninger. Den ene typen filosof er de som selv utvikler nye filosofiske systemer, den andre typen er bare de som har studert hva den første typen har funnet ut, og evt. retter kritikk og sammenlikner disse. Å ha studert filosofi gjør ingen til en tenker av den grunn. Enhver religion eller vitenskap bygger på grunnleggende filosofiske ideer. Faget filosofi kan deles opp i 5 grunnleggende grener, hvor denne filosofi behandler de 4 mest grunnleggende Epistemologi er læren om kunnskap (kunnskapsteori), f.eks. begrepsteori og logikk. Metafysikk er læren om den grunnleggende natur som eksisterer i dette eller andre universer. Dette besvarer slike spørsmål som om det eksisterer minstepartikler. Er forflytning mulig eller en illusjon? Er den verden en sanser avhengig av en persons følelser, deler av bevisstheten eller helt uavhengig av denne? Når en snur seg vekk fra et objekt, er det fortsatt der da, eller forsvinner det og dukker opp igjen når en snur seg tilbake? Er det et liv etter døden? Etikk er læren om hva som er grunnleggende rette eller gale handlinger, og besvarer f.eks. om en skal en ofre seg for andres ønsker, ofre andre for seg selv, eller ikke ofre noen for andre i det hele tatt. Hvem eier de produktene en lager? Hvem eier ens egen kropp? Metapolitikk er læren om samfunnssystemer og tar opp problemer som hva slags samfunn en skal ha (sosialisme, kapitalisme osv.). Har noen, f.eks. en stat rett til å ta penger fra enkeltpersoner mot deres vilje? Er økonomisk sikkerhetsnett en statlig oppgave? Estetikk er læren om kunst hvor en besvarer hva kunsten skal vise. Er kunst en selektiv gjenskaping (representasjon) av virkeligheten basert på kunstnerens oppfatning av hva som er av verdi (der uvesentligheter er mer eller mindre utelatt)?. Er kunst alt som mennesket skaper? Er kunst det som en autoritet sier er kunst?
  3. Hvor får man indiana jones liknende 2d retro spill?
×
×
  • Create New...