Jump to content

Ubestridelige fakta

Medlemmer
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 :)

Recent Profile Visitors

649 profile views
  1. https://faktasiden.com/muhammedanisme/ for mer info 08:50 «Svaret til SIAN består av de mest teologisk lærde imamene vi har i Norge» 36:00 «Islam er ikke bare en tro. Det er også en ideologi» ifølge Sajid Mukhtar, ansvarlig for komiteen som ferdigstilte nye Jamiah Drammen moske. I emnekatalogen forskning ved universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Sitat: Hanafi ser derfor islam ikke som religion i tradisjonell forstand. I ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne forestillingen er utdatert og tar ikke høyde for islams vesen, sa han: – Hvis ordbøkerforfatterne insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn. Med Islam menes da i praksis Muhammeds lære (muhammedanisme) siden arabiske land anser Muhammed som talerør for Allahs vilje. Shaykh Yusuf al-Qaradawi, spirituelle leder til muslimske brorskap med mer enn 120 bøker skrevet og 8 internasjonale priser, forklarer i hans bok «Al-Din wal-Siyasa» (Religion og Politikk) at religion og politikk i «Islam» (han mener muhammedanisme i praksis) ikke er mulig å separere.
  2. Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor. Denne teksten gir et godt bilde av «menneskenes iboende ondskap», som Aksel Sandemose mente preget menneskene fra deres første samhandling. Janteloven lyder slik: Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro du er mere enn oss. Du skal ikke tro at du duger til noe. Du skal ikke le av oss. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.
×
×
  • Create New...