Jump to content

nari

Medlemmer
  • Content Count

    0
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Single Status Update

See all updates by nari

  1. kan noen hjelpe med med en geofag oppgave som var på eksamen 2016 vår. oppgaven lyder slik: ta utgangspunktet i at det kan utvinnes 380 millioner tnn rutilholdig masse i Engebøfjellet. Bare 3,96% er ren rutil. Avfallsmassen har en tetthet på ca.3300 kg/m^3. Hvor stort volum vil avfallsmassen utgjør? vis utregningen, og oppgi svaret i m^3 takk på forhånd

×
×
  • Create New...