Jump to content

Nokså

Medlemmer
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Single Status Update

See all updates by Nokså

  1. Jeg har en gradert uføretrygd og er i ferd med å overskride grensa for inntekt før fratrekk i trygd.Nå ser det ut som jeg kommer til å få en sykemeldingsperiode. Vill sykepenger inngå som inntekt, på lik linje med personinntekt?

×
×
  • Create New...