Jump to content

gustavse1

Medlemmer
  • Content Count

    166
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 :)

Single Status Update

See all updates by gustavse1

  1. kan noen forklare maktfordelingen i USA(lovgivende, utøvende og den dømmende myndighet)?

×
×
  • Create New...