Jump to content

Torbjørn Endal

Medlemmer
 • Content Count

  56
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

65 :)
 1. Tog for fremtiden kjører ikke slalom slik som nå i Østfold. Rett linje er kortere og dermed normalt billigere. Hvorfor regner de ikke på de store inntektsmulighetene med rett linje og raske tog mellom endepunktene Oslo-Gøteborg-København med Østfold som integrert intercity? Tog er vel ikke bare utgifter? Bygge nytt i eksisterende bystruktur er dyrt. Hvem vil ha 40 dundrende godstog i døgnet gjennom bysentrum og boligstrøk som banen skal dimensjoneres for? Norske myndigheter går baklengs inn i fremtiden. Dagens linje fra 1800-tallet tilhører fortiden. Men hva vet vel en landskapsarkitekt av en jernbanedirektør (Slotsvik) om jernbane? Det hele er tragisk å bivåne.
 2. Vi nærmer oss ikke bærekraftig lakseoppdrett før fôret blir 100% animalsk (laks er en kjøttetende rovfisk) basert på lokale ressurser og at biomassen i merdene senkes til et nivå der lusenivå og smittepresset blir til å leve med. Det er totalt uakseptabelt med dagens 20% dødelighet i oppdrettsnæringen.
 3. I løpet av få år er kull (bruker nesten ikke olje) ute (2025) og i stor grad erstattet av biomasse. De importerer 95% av sin biomasse i dag! For min del håper jeg Danmark intensiverer sin utbygging av vindkraft (og sol) og minimerer biomassebruken. Med sin utstrakte bruk av fjernvarme (dekker 60% av husholdningene) er det mye lettere for Danmark å oppnå energibalanse. De har allerede sjøer som de varmer opp til 90 grader på sommeren og varmen bruker de på vinteren. De kan ha solfangere i tilknytning til varmekraftverkene og bruke svære varmepumper til å varme opp vannet basert på overskuddstrøm fra vindturbinene (altså i stor grad fase ut biomassen). De heter varmekraftverk fordi de kan sjonglere mellom å lage strøm og varme. Ved manglende strøm fra vind eller sol, kan mesteparten av kapasiteten gå til strøm (fra biomasse). Varmekraftverkene har allerede i dag nok kapasitet til å dekke Danmarks totale strømbehov. Det er imidlertid mer lønnsomt å importere fornybar strøm eller atomkraft fra Norge, Sverige eller Tyskland. Danmark vil enkelt kunne ha 90% av strøm fra vind og sol om noen år. Det arbeides med masse løsninger for å sikre energibalanse og disse implementeres etter behov (dessverre ikke før!). Jeg frykter at biomassen går tapt som karbonlagring i jordsmonnet hvis vi økende grad skal bruke ressursen til kraftproduksjon. Uten fungerende jordsmonn blir det dårlige vilkår for alt landbasert liv - planter og dyr.
 4. Skjønner ikke motstanden mot vindmøller, vil ikke du ha billigere strøm.Å bygge nye vannkraft vil du få samme motstanden. Men billigere strøm vil vi ha? Edit: Noen som husker alta utbyggingen Blir strømmen billigere? Hvis planen er å balansere mot Europa, vil vel strømprisen stige til nye høyder?
 5. Denne lille vindturbinen tilfredsstiller et lite punktbehov og bør være ok. Noe annet hadde vært om strømmen hadde blitt koblet på et linjenett
 6. Oser av meg, meg, meg. ... Hva med ville dyr, ikke minst store fugler som har luftrommet og naturen som sitt leveområde? Hva med alle som får sitt turområde ødelagt av svusj, svusj, svusj og iskast? Hvorfor ikke heller hundrevis av små vertikale bygningsintegrerte vindturbiner i stedet for én ødeleggende monsterturbin?
 7. Man skulle nesten tro du eide et selskap som driver på med voldtekt av vår felles natur slik du ordlegger deg. Liten biologisk aktivitet? Hva er du har fått i deg? Og veier bygges uten særlig skjæring? Men det skjer, og det fylles også igjen myr for å nå frem med anleggsveier. Du fremstår på med som en miljøsnik, kjører du diesel også kanskje? Det var da voldsomt! Du tror kanskje hysterisk tale erstatter gode argumenter? Svaret var retorisk og var vel ment for at du skulle reflektere mer over biologisk mangfold og terrenginngrep. Noe du enten ikke vil eller ikke evner. Dessverre er det slik at energimengdene i fossile kilder er mye større enn miljøskadelige og arealkrevende vindturbiner aldri er i nærheten av å kunne levere. Vi skulle oppgradert vannkraft, tenkt ENØK, solvarme, solstrøm og varmeveksling før vindkraft i stor skala overhode kom på tale. Dessuten må vi redusere vårt hysterisk høye forbruk - det er ikke nok energi og natur (som gir oss mat) til dagens forbruk.
×
×
 • Create New...