Jump to content

Grasnaut

Medlemmer
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Grasnaut


 1. Du skal gjennom ein rekruttperiode på 8 veker der alle deltek i fysisk aktivitet jamnleg. I luftforsvaret etter rekruttperioden kan det bli slapt, men det finst tenester som krev litt fysisk. Du kan ringe Vernepliktsverket og be dei overføre deg til hæren, dei er som oftast medgjerlege.

  Månadslønna ligg på om lag 5000, dimmepengar ca. 30000.


 2. Jenter blir ikkje testa på same type pullups som menn. De skal halde fast i ein planke 1m over bakken elns, med beina i bakken og dra dykk opp til planken. Mykje lettare, mykje raskare å få framgang på.

   

  Armhevingar kan du ta på kne, ta 5 sett dagleg og auk antal repetisjonar så ofte som mogleg. I tillegg kan du ta armhevingar på føtter, der du prøver å senke deg ned så sakte som mogleg. Etter 2-3 veker klarer du å ta ein del armhevingar.


 3. Den oppgaven som diskuteres så hyppig er et enkelt dihybridskjema. Setter man opp krysningene korrekt (aaXDXd x AaXDY ), vil 8 av 16 mulige barn bli gutter. Av disse igjen vil 1/4 bli syke. Med andre ord: 2/16= 1/8. Korriger meg gjerne om dere mener noe annet :D

  Dersom du skal få 16 moglege utfall må du ha 4 unike kjønnsceller frå kvar av foreldra. Sei meg korleis du klarar dette frå genotypane XRXr aa * XRY Aa. Ikkje mogleg.


 4.  

  Jau, fordi det å få ein mørkhuda gut med muskelsjukdom er eitt av seks moglege utfall. Det er seks moglege barn som kan verte fødde:

  Frisk jente mørkhuda

  Frisk jente albino

  Frisk gut mørkhuda

  Frisk gut albino

  Sjuk gut mørkhuda

  Sjuk gut albino

   

  Det er ikkje 8 moglege utfall, det er 6. 1/6 sjanse for å få mørkhuda, sjuk gut.

  Viss vi tar monohybrid arv som et helt enkelt eksempel der A er dominant for frisk, og a er recessivt for sjuk og krysser to heterozygote Aa x Aa. De kan få barn med genotypen AA, Aa og aa.

  AA og Aa har da den samme fenotypen og vi får 2 mulige utfall, sjuk og frisk. Da mener du at det er 1/2 sjanse for å få et sykt barn og ikke 1/4, selv om det er mange flere muligheter som gir et friskt barn?

   

  Muskelsjukdommen er nedarva ved kjønnsbunden arv. Dihybrid arv i dette høvet tyder eit allel på kjønnskromosom og eit allel for albinisme som er nedarva autosomalt..


 5. Jau, fordi det å få ein mørkhuda gut med muskelsjukdom er eitt av seks moglege utfall. Det er seks moglege barn som kan verte fødde:

  Frisk jente mørkhuda

  Frisk jente albino

  Frisk gut mørkhuda

  Frisk gut albino

  Sjuk gut mørkhuda

  Sjuk gut albino

   

  Det er ikkje 8 moglege utfall, det er 6. 1/6 sjanse for å få mørkhuda, sjuk gut.


 6.  

   

  Ah, husker nok bare hva jeg svarte hvis jeg ser oppgavene :huh:

  Tror man skulle finne ut av om avkommet ble en mørkhudet gutt, med muskelsykdommen! Var litt usikker på den, et par i klassen min sa at moren (som også var albino), bare var bærer av allel for muskelsykdom, men jeg mener å huske at hun selv var syk.. :/ Har jeg gjort feil? :(

  Ein skulle finne ut sannsynet for at dama som var albino, som også var BERAR av muskelsjukdommen, (ho var altså frisk, men heterozygot) fekk ein gut som var mørkhuda med muskelsjukdom saman med mannen hennar som var mørkhuda, berar av albinismegen og frisk for muskelsjukdom. Dei i klassen din var nok rett på det feltet..

   

  For deg ovanfor, 1/8 sjanse er korrekt for genotypen, men ikkje fenotypen. ei heterozygot jente for muskelsjukdom har same fenotype som homozygot dominant jente. Det var 6 moglege fenotypar, altså 1/6 sjanse for å få ein mørkhuda gut med muskelsjukdom.

   

  Skjønner ikke helt hva du mener her dessverre. Sjansen for å få en mørkhudet gutt med sykdommen vil vel ikke øke selvom det er to genotyper som gir den samme fenotypen hos jenter?

   

  XRXR Aa og XRXr Aa har same fenotype, ulik genotype

  XRXR aa og XRXr aa har ogsa same fenotype, ulik genotype

  Derfor er det 6 fenotypar og 8 genotypar..


 7. genotypen for en mørkhudet gutt med muskelsykdom må enten være AAdd eller Aadd, der dd koder for muskelsykdom.

   

  Jeg skrev at genotypen til semeni var aaDd, hun er albino og er bærer for muskelsykdom

  Mannen hennes var mørkhudet, bærer for albino og har ikke muskelsykdom; AaDD

  Ut fra aaDd x AaDD, fikk jeg tre forskjellige kjønnsceller; aD, AD og ad

  Jeg fikk ikke noen genotyper som koder for mørkhudet med muskelsykdom :/

  Dihybrid arv trengs vel ikke å være at det er 4 forskjellige kjønnscelller?

  Dihybrid arv med kjønnsbunden arv når det gjeld muskelsjukdommen..

  Lat oss sei R er det dominante genet innan muskelsjukdommen, og r gir muskelsjukdom.

  Semeni var albino og berar av sjukdommen ho vert då XRXr aa

  Mannen hennar var mørkhuda berar av albinisme, genotype XRY Aa

  Kryssar me desse er 1 av 8 moglege genotypar XrY Aa, mørkhuda gut med muskelsjukdom.


 8. Ah, husker nok bare hva jeg svarte hvis jeg ser oppgavene :huh:

  Tror man skulle finne ut av om avkommet ble en mørkhudet gutt, med muskelsykdommen! Var litt usikker på den, et par i klassen min sa at moren (som også var albino), bare var bærer av allel for muskelsykdom, men jeg mener å huske at hun selv var syk.. :/ Har jeg gjort feil? :(

  Ein skulle finne ut sannsynet for at dama som var albino, som også var BERAR av muskelsjukdommen, (ho var altså frisk, men heterozygot) fekk ein gut som var mørkhuda med muskelsjukdom saman med mannen hennar som var mørkhuda, berar av albinismegen og frisk for muskelsjukdom. Dei i klassen din var nok rett på det feltet..

   

  For deg ovanfor, 1/8 sjanse er korrekt for genotypen, men ikkje fenotypen. ei heterozygot jente for muskelsjukdom har same fenotype som homozygot dominant jente. Det var 6 moglege fenotypar, altså 1/6 sjanse for å få ein mørkhuda gut med muskelsjukdom.


 9. Slet litt med del 1… føler at spørsmål formuleringen var litt rar…

   

  Syns ikke oppgave 4d var stress… det man må gjøre for å finne frekvens for albino aa er å ta 150000 /4500000. Du får frekfens for aa. For å finne bare a tar du kvadratrot av (150000/45000000). For å finne A tar du 1-a = T

  Frekvens for bærere er A * a

   

  men eh…. oppgave 1 flervalgsoppgaven…. Hva svarte dere? Jeg svarte at liv oppstår spontan… Sto egentlig mellom det og at det fins mikroorganismer i lufta…

  Liv oppstår spontant? Ehm.. lyt nok skuffe deg, for det gjer det ikkje. Eller, det kan ah vore tilfeldigheitar inne i biletet når livet oppstod på jorda, men det er særs usannsynleg at det skulle skje i ein kolbe.

  Uansett, det er ein av 28 oppgåver, betyr ikkje stort. Du har vertfall fått til oppgåve 4, utifrå det du har publisert.

  • Like 1
×
×
 • Create New...