Jump to content

Willy André Bergstrøm

Medlemmer
 • Content Count

  124
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

203 :)
 1. Etter 15 år i bruk var gmail-kontoen min ganske velfylt. Satte meg ned og sletta vel 60.000 e-postar som AI'en deira hadde sortert ut som ræl. Det er jo ganske liten verdi i påminning om at pakka eg bestilte frå Komplett for ti år sidan kan hentast. Dette er fem om dagen-kvota mi i over 30 år framover. Det er som The Avatar seier, dei store e-postane som er problemet. Dei er problematiske av andre årsaker og. Viktige dokument burde aldri bli liggande att i e-postboksen, dei burde flyttast ut og kategoriserast rett i eit dokumenthandsamingsystem. Uviktige dokument burde heller aldri bli liggande, dei burde vore sletta forlengst.
 2. "Ledelsen har tenkt" Denne er vel ein klassikar i mange bedrifter? Signaliserer alltid at ein eller annan har vore på seminar, og no skal innføre noko som bedrifta ikkje treng for pengar den ikkje har, så ein kan løyse ein ikkje-eksisterande problem. Sjølv har eg stort sett vore velsigna med leiing som enten har ganske god IT-kompetanse, eller veit at dei ikkje har det så dei spør litt først, men kjenner mange som fryktar dei orda. "IT-avisen skriv at.." Denne signaliserer alltid eit eller anna skremmemiddel dei har brukt, så du må bruke halve dagen på å forklare at hr. Bie har google-oversatt ein artikkel han ikkje heilt skjønnar, og det er derfor Internett kjem til å opphøre å eksistere neste veke...
 3. Eksempela med Google er grelle, men når det gjeld Facebook er det enno verre. - Ei avis har ei nyheitsside. - Dei vil ha meir trafikk til sida. - Dei opprettar ei Facebookside heilt gratis. - Dei delar artiklar (Tittel, ingress, eit illustrasjonsfoto) på Facebooksida si, framleis graits. - Dei får trafikk til nettsida si og tenar pengar på annonser etc. - Dei vil ha betalt frå Facebook for verdien dei har tilført Facebook ved å benytte tenestene deira for å skaffe seg trafikk? Det er sjeldan eg er villig til å gi Facebook rett i noko som helst, men når dei sjølve seier at dei har omtrent null verdi av denne nyheitsdelinga, at nyheitsmedia allereie får tonnevis av gratis henvisninger og burde seie seg nøgd med det, er eg tilbøyeleg til å vere einige med dei. For dei som meiner trafikken dei får frå Google og Facebook ikkje er verdt noko kan ein sjå på kva som skjedde i Tyskland då Springer Media klarte å lure tyske myndigheiter inn på ein tidleg variant av same lovgivninga. Google svarte med å droppe indeksering av tyske medier. Trafikken stupte. Google foreslo så at dei som ville indekserast kunne melde inn avisa si via ein portal, på det villkår at dei ikkje forsøkte å ta betalt for å la Google lenke til innhaldet deira. Dei meldte seg vel inn alle saman. Spania såg dette. I deira versjon av lova gjorde dei det ulovleg for mediene å la vere å ta betalt. Skulle det linkast måtte det betalast. Google News trakk seg ut av Spania og mange av dei mindre mediehusa gjekk konkurs då dei ikkje lengre kunne konkurrere med dei større om annonsekronene fordi trafikken deira stupte så brutalt. Australia går hakket lengre. Dei gjer det med denne lova ulovleg for Google og Facebook å diskriminere mot Australske medier, dei må då enten betale eller la vere å distribuere lenker til nyheiter i Australia i det heile, det vere seg utanlandske eller lokale medier. Dette gjer dei då i ytringsfridomens namn? Eg synes heller ikkje australske myndihgeieter har noko som helst å grine over her. Dei gav Facebook eit enkelt val: Betale eller droppe nyheiter. Facebook nyttar dette som forhandlingstaktikk ved å innføre det som ville vore konsekvensen av lova, før lova er trådd i kraft. No kan Australske myndigheiter sjå kva som skjer om dei innfører lova, og så har dei valget om dei vil halde fram på denne stien eller forhandle litt meir. Det dei IKKJE kan gjere er å grine over "wææææ, Facebook fulgte lova får og no gjer det vondt!"
 4. @harald: pakkeforråd virker som et godt ord, så da bruker jeg det. Den som har problemer med det kan grine i en emneknagg på Twitter. Ved installasjon av pakke forholder apt seg til sin egen oversikt som ligger på den enkelte maskin. Denne oversikten kan man oppdatere med kommandoen 'apt-get update', som så laster ned den siste pakkelisten fra hvert pakkeforråd man har liggende i sources.apt. Når en kjører apt-get install sjekker apt pakkens avhengigheter mot hva man allerede har installert, og bygger en liste over pakker som må dras ned i tillegg til programpakken man ønsker. Disse lastes så fra det mest passende pakkeforrådet. For de som er ekstra paranoide kan en del pakkeforråd brukes gjennom tor, men dette er opp til hvert enkelt forråd (som f.eks Debian https://wiki.debian.org/SourcesList#Using_Tor_with_Apt),
 5. Sist eg nytta Apt var det kun ein pull av hvilke pakkar som var tilgjengelege på repoet. Ingen informasjon går andre vegen med mindre du har aktivert ting som t.d. Popularity-Contest, og sjølv då går vel den til distroen og ikkje til det enkelte repo? Apt byggjer ein lokal liste over kva pakkar som er tilgjengelege, og kva repo dei ligg på (apt-get update friskar opp denne lista). Denne er kun på di maskin, og deles ikkje tilbake til repo. Når du så installerar eller oppdaterar pakkar er det einaste dei kan logge om ein gitt IP hentar ei gitt pakke frå deira eigne repo. Maskina di vel sjølv ut kva pakkar som skal trekkast ned, basert på kva repo som har den beste pakken og er prioritert for deg med tanke på hastighet etc. Microsoft kan med andre ord sjå at du hentar pakkelista frå tenaren deira, og at du installerar pakkar frå dei (om du då gjer det). Dei ser ikkje om du installerar pakkar frå andre repos. Så, kva data er det då Microsoft potensielt kan samle dersom dei ønskar det? Ikkje særleg mykje. Dei kan fylle datafelta "Har Raspberry Pi OS" og "Lasta pakke sånn og slik frå oss", dersom dei i det heile teke gidd å logge dette. Det gir dei ingenting, og risikoen for omdømmetap er for stor. Ein ser jo det mellom anna her, der folk er i harnisk fordi det har vorte lettare for dei å laste ned eit kodeverktøy som faktisk byrjar å verte populært, utan at det er i det heile tatt sannsynleggjort at det har vore skumle hensikter bak. Alt dette er fri kildekode, så det er berre å gå gjennom Apt dersom ein framleis ser skuggemannen under senga.
 6. Eg ser eit gjennomgåande tema frå alle finans- og mediefolk som uttalar seg om dette, og det er at dei gjerne hoppar fint bukk over kor over-shorta Gamestop-aksjen var. Hedgefonda hadde lånt ein stad mellom 120 og 140% av aksjane i Gamestop. Det var dette vanvittige grådighetsspelet som gjorde at dei plutseleg var sårbare for sjølv små oppkjøp. Når du er avhengig av å måtte kjøpe 140% av aksjane i ei bedrift for å berge deg, og nokon held fast på sine aksjar, då har du eit mildt sagt jævlig stort problem. Når du, for å dekke posisjonen din, må kjøpe aksjar for tilbakelevering, vente på at dei som du lånte aksjane av sel dei att, og så kjøpe dei enno ein gong har du litt å slite med.
 7. Ein katastrofal feilantakelse i resonnementet er at regjeringa ville latt utbyttet gå i oljefondet. Vi snakkar her om ei regjering som tvert om aktivt kvitvaskar pengar frå oljefondet for å omgå handlingsregelen. Mest kjent då dei nytta pengar frå oljefondet for å styrke eigenkapitalen i Statkraft, og deretter tok utbytte frå Statkraft året etter for å spe på statsbudsjettet.
 8. Det er ikkje berre dei som søv i timen. Det er svært mange som har leigd inn nokon til å lage dei ein applikasjon, og når jobben er gjort reiser denne personen sin veg. Bedrifta brukar applikasjonen glad og nøgd, og tenker ikkje meir på det. Eit par leiarskifter seinare er det ingen som hugsar kva som var under panseret på denne applikasjonen. Det er ikkje sikkert dei var klar over dei hadde noko Flash-basert før alt stoppa opp. Sjølv i dag er det mange store norske og internasjonale forretningsbankar som framleis nyttar Java-plugin i nettlesaren til mellom anna opplasting av betalingsfiler frå bedrifter.
 9. Amazon tiar jo ikkje miljøet, dei seier berre at dei ikkje lenger vil tolerere brota på brukaravtalane. Parler fekk bruke ressursar på gitte villkår. Når dei ikkje held villkåra får dei ikkje bruke ressursar. Grei skuring. Amazon har til og med vore flinke og dokumentert alle brota Parler ikkje har gjort noko for å rette opp i, heilt bak til lenge før hendingene i DC, så sjølv om det sannsynlegvis var dette som var siste dråpen har der vore ein prosess i forkant der Parler ikkje har forplikta seg tilstrekkeleg til å komme seg innanfor villkåra att.
 10. Er det? Formålet med Norsk Tipping er jo akkurat å demme opp for dei verste konsekvensane av spelegalskap. Eg vil påstå at dette er om ikkje kjerneområdet så i alle fall godt innanfor oppdraget deira.
 11. Å føre Steigan.no som sanningsvitne for at Faktisk.no er eit farleg sensurvåpen, det er jo mental gymnastikk på toppnivå. Å la Steigan eller Resett (for å halde ein rettvis balanse) definere kva som er sant eller ikkje, sensur eller ikkje, det er som om Tveitagjengen skulle få styre arbeidet med banksikring på 90-talet.
 12. Det er ikke samtidig nedslag som gjorde klasebomber forbudt, det var mengden blindgjengere. For å lage så mange og så små bomber ble utløsermekanismene svært upålitelige, og det ble liggende igjen mye udetonerte sprenglegemer i området bombene slo ned. Dette førte til enorme lidelser for sivilbefolkning i området i årevis etterpå, spesielt siden småbombene gjerne ble plukket opp og lekt med av små barn. MRSI er på ingen måte klasebomber. Det er bare matematikk, automatikk og presisjon. Det er de akkurat samme artilleri- og bombekastergranatene som før, men man skyter de ut i forskjellige baner, slik at granater avfyrt fra forskjellige steder og på forskjellig tid lander samtidig (Om en granat går i høyere bane bruker den lenger tid til å nå målet). Dette medfører ikke noen større eller mindre fare for sivilbefolkningen. En kan potensielt klare seg med kortere og mindre omfattende bombardement, da du får tatt ut hele den fiendtlige stillingen i en smell heller enn å hamre løs i lang tid på de som rakk å springe i dekning da den første granaten falt. Dette kan føre til noe mindre forekomst av blindgjengere, men har ikke sett noen tall på det. Når det gjelder hva Norge burde bruke kompetansen sin på kan en diskutere det, men den stygge sannheten er at Norge er ekstremt dyktige på å finne opp ødeleggende ting. Dyktigere enn de fleste, noe som er grunnen til at USA og andre NATO-land gjerne handler de skumleste sakene sine hos oss (12,7mm multi-purpose ammunisjon, kanon-ammunisjonen til F35, antiluft-systemer, sjøstridsmissiler etc).
 13. Steg 1 - Bruk gruppechat-tjeneste som har ende-til-endekryptering og muligheten for å slå av logg. Steg 2 - Slå av logg
×
×
 • Create New...