Jump to content

Willy André Bergstrøm

Medlemmer
 • Content Count

  136
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

206 :)

Recent Profile Visitors

875 profile views
 1. Altså, åpenbar memelord brukar Twitter for å hause opp en åpenbar memecoin, toskar kjøper memecoin og tapar pengar... Ser ærleg talt ikkje problemet her.
 2. Ser at John Deere sine lobbymillionar ikkje var bortkasta, dei fekk unntak så dei framleis kan tvinge bønder til å frakte traktorar i timevis til næraste forhandlar heller enn å kunne skifte delar sjølve...
 3. Misnøye i eit selskap kan enkelt målast med kor stor andel av dei tilsette som plutseleg blir meir aktive på LinkedIn. Når folk som ikkje har vore innom på årevis pussar opp CV'en er det fare på ferde :p
 4. Waitaminute... det er urovekkande at ein faktisk brukar speila sine når ein køyrer? Kva er det neste? At blinklys er problematisk?
 5. Helleland er vel i same oppfatning som resten av Høgre, at ein person som er innleigd til dobbelt pris er meir verdifull og nyttigare enn den same personen ansatt internt. Oslo Kommune har gjort ganske gode ting på den digitale sida, med å ha spisskompetanse til retningsvalg og styring internt, og så leige inn eksterne til å gjere dei store midlertidige løfta. Då unngår ein at ein set bukken til å forvalte havresekken, slik mange offentlege prosjekt gjerne endar i.
 6. Her er du på bærtur Neglesprett. Først av alt er bruken av de store SoMe-plattformene kanskje heller på tross av UI enn på grunn av. Facebook er for eksempel langt fra intuitivt. I arbeidsstokken til de store selskapene i den sektoren er det en sterk overvekt av menn, men siden de har jobbet målrettet med dette i 15-20 år er en ganske stor andel av beslutningstakere når det gjelder frontenden kvinner, og de jobber aktivt med å hente inn kvinnelige perspektiver for å unngå at produktet blir nok en tumleplass for sosialt mistilpassede menn. Dette er også tilfellet blandt de store IT-selskapene i Norge. I IT-bransjens spede barndom var faktisk programmering kvinnedominert, før den stereotypiske nerdegutten festet seg i offentlighetens pannebrask. Blandt hobbyfolket sank kvinneandelen raskt, som igjen forplantet seg til utdanning og industri. IT-bransjen har som enkelte har påpekt lengre oppe, forlengst innsett problemet. Det er utrolig vanskelig å lage løsninger for brukergrupper en ikke forstår. Siden halvparten av arbeidsstokken er kvinner, og snart ingen sektor er uten et eller annet IT-system, er det viktig å ikke bare hente inn folk av variert biologisk bakgrunn, men også fra mange forskjellige ender av arbeidslivet. Det er ikke uten grunn at min egen arbeidsgiver aktivt gikk ut og rekrutterte sykepleiere for å få en fordel i kappløpet på velferdsteknologi (noe som viser seg å ha vært en enorm suksessfaktor i senere anbuds-seiere). Av samme grunn går en også aktivt ut og leter etter folk som har stor kunnskap fra andre sektorer, men som ser seg om etter annet beite. IT-greiene kan vi alltids lære de etterhvert.Livserfaring er dyrekjøpt. For å være litt ufin på tampen, det virker som om flere av de som kommenterer under denne artikkelen har et godt snev av at de ikke vil ha jenter inn i klubbhuset. Skjerpings.
 7. Det er vel litt mykje forlangt at et verktøy som er i tidlig preview skal vere feilfritt?
 8. Dei gikk jo for 100% Modern UI, men det vart jo ramaskrik. Folk ville tilbake til desktopmiljøet
 9. Ser at dette er ei NTB-sak, men likevel noko tynt kanskje?
 10. Etter 15 år i bruk var gmail-kontoen min ganske velfylt. Satte meg ned og sletta vel 60.000 e-postar som AI'en deira hadde sortert ut som ræl. Det er jo ganske liten verdi i påminning om at pakka eg bestilte frå Komplett for ti år sidan kan hentast. Dette er fem om dagen-kvota mi i over 30 år framover. Det er som The Avatar seier, dei store e-postane som er problemet. Dei er problematiske av andre årsaker og. Viktige dokument burde aldri bli liggande att i e-postboksen, dei burde flyttast ut og kategoriserast rett i eit dokumenthandsamingsystem. Uviktige dokument burde heller aldri bli liggande, dei burde vore sletta forlengst.
 11. "Ledelsen har tenkt" Denne er vel ein klassikar i mange bedrifter? Signaliserer alltid at ein eller annan har vore på seminar, og no skal innføre noko som bedrifta ikkje treng for pengar den ikkje har, så ein kan løyse ein ikkje-eksisterande problem. Sjølv har eg stort sett vore velsigna med leiing som enten har ganske god IT-kompetanse, eller veit at dei ikkje har det så dei spør litt først, men kjenner mange som fryktar dei orda. "IT-avisen skriv at.." Denne signaliserer alltid eit eller anna skremmemiddel dei har brukt, så du må bruke halve dagen på å forklare at hr. Bie har google-oversatt ein artikkel han ikkje heilt skjønnar, og det er derfor Internett kjem til å opphøre å eksistere neste veke...
 12. Eksempela med Google er grelle, men når det gjeld Facebook er det enno verre. - Ei avis har ei nyheitsside. - Dei vil ha meir trafikk til sida. - Dei opprettar ei Facebookside heilt gratis. - Dei delar artiklar (Tittel, ingress, eit illustrasjonsfoto) på Facebooksida si, framleis graits. - Dei får trafikk til nettsida si og tenar pengar på annonser etc. - Dei vil ha betalt frå Facebook for verdien dei har tilført Facebook ved å benytte tenestene deira for å skaffe seg trafikk? Det er sjeldan eg er villig til å gi Facebook rett i noko som helst, men når dei sjølve seier at dei har omtrent null verdi av denne nyheitsdelinga, at nyheitsmedia allereie får tonnevis av gratis henvisninger og burde seie seg nøgd med det, er eg tilbøyeleg til å vere einige med dei. For dei som meiner trafikken dei får frå Google og Facebook ikkje er verdt noko kan ein sjå på kva som skjedde i Tyskland då Springer Media klarte å lure tyske myndigheiter inn på ein tidleg variant av same lovgivninga. Google svarte med å droppe indeksering av tyske medier. Trafikken stupte. Google foreslo så at dei som ville indekserast kunne melde inn avisa si via ein portal, på det villkår at dei ikkje forsøkte å ta betalt for å la Google lenke til innhaldet deira. Dei meldte seg vel inn alle saman. Spania såg dette. I deira versjon av lova gjorde dei det ulovleg for mediene å la vere å ta betalt. Skulle det linkast måtte det betalast. Google News trakk seg ut av Spania og mange av dei mindre mediehusa gjekk konkurs då dei ikkje lengre kunne konkurrere med dei større om annonsekronene fordi trafikken deira stupte så brutalt. Australia går hakket lengre. Dei gjer det med denne lova ulovleg for Google og Facebook å diskriminere mot Australske medier, dei må då enten betale eller la vere å distribuere lenker til nyheiter i Australia i det heile, det vere seg utanlandske eller lokale medier. Dette gjer dei då i ytringsfridomens namn? Eg synes heller ikkje australske myndihgeieter har noko som helst å grine over her. Dei gav Facebook eit enkelt val: Betale eller droppe nyheiter. Facebook nyttar dette som forhandlingstaktikk ved å innføre det som ville vore konsekvensen av lova, før lova er trådd i kraft. No kan Australske myndigheiter sjå kva som skjer om dei innfører lova, og så har dei valget om dei vil halde fram på denne stien eller forhandle litt meir. Det dei IKKJE kan gjere er å grine over "wææææ, Facebook fulgte lova får og no gjer det vondt!"
×
×
 • Create New...