Jump to content

Najra16

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Single Status Update

See all updates by Najra16

  1. MENNESKEVERD. Menneskeverdet kan begrunnes på ulike måter. Gjør rede for sentrale begrunnelser for menneskeverdet i Islam, Kristendommen, Hinduismen, og livssynshumanismen. I svaret ditt skal du sette disse begrunnelsene inn i religionens eller livssynets helhetssyn. Det er viktig at innlegget du skal fremføre, innholder svar på alle punktene. LYKKE TIL!

×
×
  • Create New...