Gå til innhold

Gaidaros

Medlemmer
 • Innlegg

  1 147
 • Ble med

 • Dager vunnet

  3

Innlegg skrevet av Gaidaros

 1. personen bak får skylden uansett, selv om man bremser "for ingeting", veldig dårlig gjort å bare bremse uten grunn selvsagt, men han bak vil få skylden.

  "Skyld uansett for å bremse for ingenting..." - Egentlig ikke (heldigvis). Stor forskjell mellom å bremse og å "bremse". Det finnes heldigvis fornuftige dommere som ser trafikksituasjonen i sammenheng. Se her: http://www.lister24.no/nyheter/nyheter-andre/Betinget-fengsel-for-uvettig-kjoring-93825.html

  G :-)

  • Liker 1
 2. jeg er dømt til å betale han 40 000 kroner.

  Et enkelt spørsmål?

  Disse kr. 40 000,- som du er pålagt å betale?

  Er det de samme kr. 40 000,- som du tidligere har sagt at du følte deg tvunget til å betale for å slippe rettssak, eller er de kommet i tillegg til dem?

   

   

  G :)

 3. Jeg er overrasket over at du ikke ser at brudd på bransjepraksis og brudd på formell lov tillegges vesentlig forskjellig vekt når man skal vurdere et vitnes troverdighet.

   

  Du argumenterer jo ikke sak - du argumenterer for at vitnets utsagn skal tillegges lav vekt.

  Tvertimot, jeg argumenterer for at vitnets utsagn skal tillegges lik vekt, uansett utfall av saken. Og forøvrig er det fri bevisførsel i retten, og bransjepraksis har betydning.

  G :)

  • Liker 1
 4. Argumentasjonen din hviler på en presumsjon om at ordensvakter har plikt til å bortvise personer som er beruset. Noen slik plikt finnes ikke. Alkoholloven pgf 8-11 knesetter et prinsipp om at man ikke skal overlate alkohol til personer som er eller ventes å bli åpenbart påvirket. Serveringsloven fastslår at utesteder kan pålegges å holde ordensvakter, men ingen bortvisningsplikt.

  Spiller liten rolle når praksis er at åpenlyst berusede personer ikke slipper inn, nettopp for at utestedene ikke skal mistros for å ha sjenket vedkommende og miste sin bevilgning.

  G :)

  • Liker 1
 5. Gaidaros: Det er ganske stor forskjell på å være overstadig beruset så man ikke kan serveres og ikke bør slippes inn, og å være for beruset til å kjøre.

  Du har et poeng der.

  Er vel kanskje meg som ike har fått det for meg hvor beruset han ble oppgitt å være av dørvakta. Trodde at man oppga TS å være god og full. Forøvrig er vel hele denne diskusjonen ganske hypotetisk all den tid TS febrilsk forsøker å finne bortforklaringer og unnskyldninger for sin beruselse istedet for plausible grunner for sin edruelighet. Han har for.eks ikke foreslått å bringe på banen et eneste vitne for at han var edru under kjøreturen (ikke at det vil hjelpe så mye å få en gjeng fulle folk til å vitne for egen edruelighet).

  G :)

  • Liker 1
 6. Det er en ting som slår meg her.

  Hvis nå denne vakten er det sikreste vitnet på at TS kjørte bilen og var/kunne være angivelig full allerede da han kom inn på pubben, så må man spørre seg hvorfor han slapp ham inn. Han er jo egentlig det sikreste vitnet på at TS var/angivelig var edru. Han skal jo ikke slippe inn berusede folk, og han er trent til å bedømme slikt. Ergo er dette en god indikasjon på at TS ikke var beruset da han kom, men ble beruset i mellomtiden til politiet dukket opp.

  G :)

  • Liker 2
 7. Går ut fra at det er forsikringsselskapet til motparten og deres rådgivende lege som etterspør denne journalen.

   

  Det har de mulighet til å gjøre siden det står på opplysningsskjemaet i forbindelse med skademelding at pasienten gir et slikt samtykke. Det står også et underpunkt på skjemaet om at man kan sende journalen direkte til forsikringsselskapets lege.

   

  Dette er en omdiskutert og svært umoralsk praksis som forsikringsselskapene driter i, det gjelder jo penger.

   

  Omstendighetene omkring dette er omtalt i denne artikkelen. http://www.dagensmed...e-opplysninger/

   

  G :)

  • Liker 1
 8. Hvordan fikk TS jobben i det hele tatt? :p

  Snillismen lenge leve... Det finnes folk som er så inni gampen humane at de ansetter slike typer som TS, til tross for at det burde ringe øredøvende bjelleklang i hue på dem.

  G :)

  • Liker 1
 9. Husk å få med en attest fra arbeidsgiveren da.

  Absolutt.

  Veldig viktig å ha en utfyllende attest til neste gang du søker jobb.

  Pass endelig på å få med på attesten at du har fått sparken på grunn av giddeløshet, inkompetanse, likegyldighet og manglende samarbeids-evne og -vilje. Tar seg veldig godt ut på en CV, spesielt siden det jo ikke er SÅ lett å få en førstegangsjobb.

  G :)

  • Liker 4
 10. PS: Hvorfor vil departementet innføre noe de allerede har? De har allerede hjemmel for å fengsle ham hvis han skulle bli frisk i pshvl § 5-6:

   

  § 5-6. Overføring til anstalt under kriminalomsorgen

   

  Etter begjæring fra den faglig ansvarlige, jf. § 5-3, kan retten bestemme at den domfelte skal overføres fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, når særlige grunner taler for det. Overføring kan bare skje når den domfeltes sinnstilstand ikke lenger er som beskrevet i straffeloven § 44 første ledd. Vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 må fortsatt være oppfylt.

   

  Påtalemyndigheten fremmer saken for tingrett, som avgjør den ved dom. Behandlingen av saken skal påskyndes.

   

  Finner retten at vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 ikke er oppfylt, skal reaksjonen opphøre, jf. straffeloven § 39b.

   

  (Hjemmelen er imidlertid sterkt tvilsom sett opp mot menneskerettighetene. Mens din foreslåtte tolkning ikke bare er tvilsom, men direkte rettsstridig, jfr. EMK artikkel 5...)

   

  Det var det de gjorde med Arnfinn Nesset som drepte 22 mennesker. Han var under tvungen psykisk helsevern i 11 år (tror jeg), ble erklært frisk for så å bli overført til soning de resterende 10 årene. Og han satt HELE tiden ut, i samfulle 21 år.

  Edit: Korrigerte antall drepte.

  G :)

  • Liker 1
 11. Noen som kan forklare meg betydningen av straffelovens paragraf 248?

   

   

  § 248. Har den efter § 247 skyldige handlet mod bedre Vidende, straffes han med Fængsel indtil 3 Aar.

  Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

   

  Legger for ordens skyld også ved paragraf 247

  § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

   

  På forhånd takk

   

  Iflg. Gyldendals rettsdata:

  Gjerningspersonen har handlet «mod bedre Vidende» dersom han visste at ærekrenkelsen var usann.

   

  G :)

  • Liker 2
 12. Hei. Jeg søkte erstatning fra NPE. Fikk avslag og skal nå klage dette inn til pasientskadenemnda. Om de opprettholder vedtaket så vil jeg ta dette inn for domstolene.

   

  Jeg har lest litt angående fri rettshjelp. Der står det at man kan få dekket kostnader i forhold til personskade om man er innenfor inntekt og formuesgrenser.

   

  Personskade kan hver så mye. Blant annet erstatningssak. Har jeg krav på å få fri rettshjelp om jeg må til retten med min sak?

   

  Anonym poster: 7a710dd4c1f9ced0c8dce1c47a6625bd

  Sjekk med inboforsikringen din (eller din husstands). Meget mulig at du har en rettshjelpforsikring der som kan hjelpe deg slik at du får dekket juridisk bistand.

   

  Lykke til.

  G :)

  • Liker 1
 13. Fillesak uansett - her snakker vi ikke om kilo eller tonn - ta deg en pause i så måte!

  Krisemaksimering, for noe pissprat.

  Selvfølgelig er det alltid snakk om noe verre enn hva man selv har gjort.

  Spiller likevel ingen rolle, for det er denne saken det er snakk om og TS vil høyst sannsynlig bli straffet. Purken gidder ikke drive spaning og etterforskning på langere som TS for så å la dem slippe. For purken er dette stor nok sak, og de er dessuten på jakt etter mange flere enn TS. Han har nemlig telefontrafikk fra og til kunder og leverandører og andre snasne spor å etterforske. Han er ingen rakettforsker for å si det sånn, så det er mange som kan falle på grunn av ham. Og hvis vi skal krisemaksimere, så er denne saken mye større enn de småsakene som likevel blir pådømt og som bare gjelder 2-3 gram.

   

  Du må så gjerne trøste TS, han har drede så grundig på draget at han trenger en skulder å grine på. Han har mista hybelen sin, møblene er forsvunnet, han er blitt tatt av purken og stasjen er vekke og han har sannsynligvis problemer med leverandørene sine på grunn av løsmunnheten sin og manglende betaling for de manglende leveransene sine.

  Ellers vil jeg berømme deg (TS)for å være en rettskaffen person,....

  Peace and love!

  wink.gif

  Hirr,hirr,hirr.... Den var faen meg god....En rettskaffen doplanger... :!:

   

  TS er på febrilsk jakt etter å unnslippe og er villig til å stikke av både til Danmark og Pakistan. Han om det, må gjerne løpe til blodsmaken tar ham, men min sympati får han ikke, og jeg trenger heller ikke å skjule min antipati (for ham), verken for TS eller for deg. Fins nok av dem som er lettpåvirkelige av noe fuktige selvmedlidende dopøyne, akkurat som deg, så dere får danne en klubb, i så måte...

   

  Så, hva er det du mener at jeg ta meg en pause i, i så måte ... ?

  Skjønner ikke hva du mener? Må jeg ha tillatelse av deg for å delta her?

  Er du linjedommer eller noe slikt, i så måte... ?

   

  G :)

  • Liker 2
 14. forventer du at jeg skal svare på det der?

  Det var intet spørsmål så du trenger ikke svare, iallefall ikke hvis du er tilregnelig.

  Forøvrig har du et svar på din PM. Du må gjerne svare på den.

  G :)

   

  Helst ikke Gaidaros. Håper du skjønner hvorfor. Jeg holder meg for god til å kverulere med nett troll.

  He,he...

  Du fikk et juridisk svar på et juridisk spørsmål. At det ikke nødvendigvis ligger noen medynk i svaret burde ikke overraske deg. Jussen er litt kjølig sånn, serru...

  Når det gjelder PM som du ikke har besvart, så var det vel du som postet til meg og truet med å banke meg opp. Hvis du mener at det var trolling du drev på med, så får du ta selvkritikk på det og ikke projisere dine svakheter på andre.

   

  Du er ellers velkommen til Danmark.

  Jeg bor her nede.

   

  Kanskje bedre å dra til Pakistan.

   

  G :)

  • Liker 4
 15. Fordelen med UFF er at de ikke er en religiøs organisasjon,

  Nå må du gi deg.

  Hvilken fordel/rolle spiller det om organisasjonen er religiøs eller ikke. Man selger ikke sjela si ved å gi bort eller for den saks skyld ta imot veldedighet. Det er et ordtak som sier at man skal ikke kikke en gitt hest i munnen.

   

  G :)

  • Liker 3
 16. Hei, jeg ble tatt i september i fjor med 98 gram hasj og 75 Rivotril. Jeg var innlagt på en psykiatrisk institusjon da jeg ble tatt.

   

  Jeg har vært på flere møter med kriminalomsorgen og de tok kontakt med legen min og han sa til de at jeg kanskje ikke var tilregnelig i det øyeblikket jeg ble tatt og han ønsket en ny utredning med flere spesialister.

   

  Det jeg lurer på er om jeg skal påberope meg skyld eller om jeg skal erklære meg utilregnelig. Jeg har hørt at politiet ofte henlegger små saker når en ikke er tilregnelig i gjerningsøyeblikket fordi det krever mye ressurser å utrede en person i etterkant.

   

  Hva tror dere og hva ville dere gjort?

   

  For det første så gjaldt vel saken 98 gr. hasj 25 Xanax og 80 Rivotril. Dessuten gjaldt saken også kjøp og salg av varene, og ikke bare oppbevaring. Altså ingen liten fillesak. Dermed kan du godt være utilregnelig i gjerningsøyeblikket, akkurat da du ble tatt. Mens etterforskningen meget vel kan vise , tilbake i tid, at da du skaffet sakene og solgte dem videre, andre mengder også, så var du absolutt tilregnelig. Dessuten var du ikke innlagt da du ble tatt, slik du sier. Det skjedde hjemme hos deg selv. Og den utilregneligheten vet vi vel egentlig ikke om skyldtes din eventuelle selvvalgte manglende medisinering for din Schizofreni (du får jo medisiner for nettopp ikke å bli utilregnelig) eller om den var selvpåført ved dop. Dessuten kreves det neppe store ressurser å utrede deg, din diagnose er jo allerede stadfestet.

  Jfr.

  Hei, jeg fikk døra sprengt av politiet ved mistanke av omsetning av hasj og piller.

  Tror dere politiet vil sette store ressurser for å finne ut hvor mye jeg har solgt til sammen, eller vil de bare ta utgangspunkt i det de fant? Da mener jeg å ta bankutskrifter, meldinger fra Telenor osv.

  En annen ting er om du blir dømt for dette (eller begge tingene forsåvidt) så er det ikke sikkert at du er soningsdyktig, akkurat nå, som flere har påpekt. Men det blir du jo når du får medisinene dine igjen og er frisk nok til å sone.

  Imidlertid er vel ikke loven lagt opp til at man skal kunne skru tilregneligheten sin på og av ved å la være å ta medisinene sine etter forgodtbefinnende. Hvis du VISSTE at du ville bli utilregnelig når du lot være å ta medisinene dine for din Schizofreni (hvilket du jo er klar over, du var jo under behandling) så har du jo bevisst satt deg ut av tilregnelighet. Så kan man spørre seg om det var denne utilregneligheten som gjorde at du forsettlig, over tid hamstret et stort narkolager for å selge videre, eller om det nok var en ganske så planlagt og bevisst handling som lå bak. Det vil jo politiets etterforskning vise når de har gransket kontoutskriftene dine og snakket med kundene dine. Det at du er utilregnelig i øyeblikket, utelukker således ikke ditt tilregnelige forsett til forbrytelsen i fortid og fremtid.

  Hvorfor ikke dra til Pakistan eller Danmark mens du enda kan.

  PS. Det ligger et svar på din PM.

  G :)

  • Liker 2
 17. Hvis man ønsker å legge føringer for hvordan høyesterett skal dømme i saker så må man bruke den normale og enkle veien - endre lovene høyesterett dømmer etter.

  Nettopp.

  Høyesterett dømmer mange ganger imot sunnt vett og forstand, men hårfint etter jussen. Det er nettopp det som er deres jobb. Imidlertid skjer det i sjeldne tilfeller at de går ut over sin vanlige utredning og forklarer en rettsavgjørelse ut fra en "de lege ferendum"(hvordan loven burde vært) - eller reservasjons-uttalelser. Det ligger mye god juss i slike uttalelser og juristene er på vakt for slikt for å videreformidle dem i sine rettskildebetraktninger.

   

  Dette kalles for "Obiter Dictum", og det er alltid en grunn til at Høyesterett kommer med slike "unødvendige" uttalelser. Enten kan det være en indikasjon på at de har gjennomtenkt en anderledes situasjon og dermed lagt føringen for hvordan de vil løse liknende saker i fremtiden. Eller så kan det være en indikasjon til lovmakerne om at dette er en del av jussen som er dårlig lovregulert og som kanskje kan trenge en endring eller tilføyelse.

   

  G :)

  • Liker 3
 18. ok, det er litt kjipt da. unf ufør tillegget er ganske mye. Kan jeg få bostøtte hvis jeg er uføretrygdet i Danmark?

  Du vil få ett annet problem dersom du flytter til Danmark, nemlig at du vil måttet betale totalskatt tilsvarende dansk nivå. Og den danske skatten er mye høyere for trygdede/pensjonister i Danmark enn i Norge. Selv om du har frikort i Norge så må du betale iht. dansk skattenivå i Danmark. Og danskene er kjent for å beskatte sine

  trygdede/pensjonister knallhardt.

   

  Sikkert bedre i Pakistan.

   

  Edit: liten presisering.

  Edit: Du har PM som du ikke har besvart.

  G :)

  • Liker 1
×
×
 • Opprett ny...