Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/04/22 in Artikler

  1. 1 point
    Erna Solberg driver ikke med folkeforakt. Dette er en leder. Den ble først publisert på VG.no 25.08.22. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen. Tegning: Roar Hagen Det er hett i strømdebatten. Og det er forståelig. Ifølge foreløpige beregninger gjort av Finansdepartementet kan en vanlig familie sør i Norge forvente seg en strømregning på 73 000 kroner i år. Etter strømstøtte blir den på 33 000. Det er mye penger! I tillegg går næringsliv over ende og folk tenker seg om to ganger før de drar på hytta. Partiet Rødt sparer ikke på konfekten, og mener Erna Solberg utviser folkeforakt. I et intervju i VG angriper partileder Bjørnar Moxnes Solberg. Han liker ikke at hun kritiserer dem som dyrker konflikten her hjemme. Folkeforakten er visst å si nei til makspris, som en meningsmåling i Klassekampen viste at 4 av 5 ville ha. Vi regner med at folk flest ikke vil ha en makspris på 7 kroner. Men folk flest vil sikkert ha billig Sydentur og mat, om de blir spurt. Det må antas å være en ja-effekt i en slik undersøkelse. I en annen meningsmåling bestilt av LO, som Moxnes ikke nevnte, sier folk flest at de er fornøyd med strømstøtteordningen. Og det er ikke folkeforakt av Erna Solberg å la være å gå inn for en ordning hun ikke har tro på, og som ekspertene sier vil forverre situasjonen. Det overordnede problemet nå, er at det mangler energi. Det legges ned bedrifter hver dag i Europa. Det er ikke lenger lønnsomt å drive. Og subsidiering av strøm gjør ingenting med det problemet. Tvert om, forbruket vil øke med innføringen av en lav makspris. I andre europeiske land, hvor makspris er innført, snakkes det om at den må avvikles. Eller man tvinges til å sette maksprisen svært høyt. Her hjemme har vi kjørt oss fast i debatten om hva de høye strømprisene skyldes. Det er på tide å komme seg videre og diskutere gode løsninger for fremtiden. UENIGE: Bjørnar Moxnes (Rødt) beskylder Erna Solberg (H) for folkeforakt i strømsaken. Foto: Tore Kristiansen / VG For strømprisene har naturligvis gått opp av alle disse ulike grunnene motpartene vektlegger. Prisene øker på grunn av Putins struping av gasstilførselen. Og de øker på grunn av de to nye utenlandskablene som ble satt i drift i sør i fjor, som Norge nord for Dovre ikke er berørt av. Pluss en hel del andre ting, som tørke, hetebølge og atomkraftverktrøbbel. Og dette tror vi egentlig alle parter er enige i. Vi krangler altså om nyanser og om hva som skal vektlegges tyngst. Uansett får ikke gjort noe fundamentalt med dette nå midt i krisen. Situasjonen er som den er. Det er rett og slett ingen enkle løsninger i sikte. Rødt representerer ikke noen folkelige krav som overses på grunn av forakt for folket. Tvert om. Høyre har mange flere velgere bak seg enn det lille opposisjonspartiet på ytterste venstre fløy. Partiet går også frem på Nettavisens augustmåling fra Sentio, mens Rødt står omtrent på stedet hvil. Det kan være mange grunner til det. Det kan jo for eksempel hende at folk flest skjønner at det enkle ikke alltid er det beste. Og at Rødts retorikk er med på å bryte ned tilliten til politikerne.
×
×
  • Create New...