Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/04/11 in all areas

  1. 1 point
    Årets Russefeiring var historiens verste! Og jeg skjønner ikke helt hvorfor vi har en slik elendig dårlig feiring. Vi burde forby denne feiringen før det riktig går galt med ungdommen. Vi burde forby Russefeiringen slik som vi forbyr nyttårsrakettene, begge er samfunnsonder. Politikere med litt vett burde ha gjort dette for lenge sida!
×
×
  • Create New...