Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/21/10 in all areas

 1. 8 points
  +1 Slike poster som dette irriterer. Isteden for å poste et innlegg om det, hvorfor ikke bruke +ikonet nede til høyre på posten?
 2. 4 points
  VG i dag. Petter Stordalen parkerer på en handicap-plass, og får en hel side. En forsker skaper syntetisk liv, og han får bare en liten notis. Dæven.
 3. 3 points
  Ble sittende å lese gjennom alle svarene i denne tråden, og deretter måtte jeg tenke meg litt om. Som far for 2 barn er det lett å bli defensiv og fordomsfull mot pedofile. Men denne tråden får meg til å innse at det finnes grader av det meste. På et eller annet tidspunkt var det en pedofil mann som drev og lokket unge gutter der jeg bodde. Vi i nabolaget var ute og passet på ungene, og fikk vedkommende bort sammen med politiet. (han var en registrert pedofil, som politiet visste om) Denne personen mener jeg krysset en linje, en farlig linje. Han gjorde noe ulovlig. Men hva får han til å gjøre noe slikt, mens du velger å få utløp for dine behov på andre måter. Er det mannens sosiale inteligens? Mangel på hjelp fra det offentlige, eller er det en grad av pedofili som tilsier at han tyr til ulovligheter, mens du bruker fantasier. Alder er interessant. Du fremstår som ung, mens den "tradisjonelle" pedofile gjerne blir fremstilt som "gammel gris" Kanskje netopp fordi du er ung, og opplyst at du ikke går over "grenser" og på en måte kontrollerer ditt behov ved substitutter. Men jeg vil tro at graden av åpenhet som du har valgt også hjelper deg ganske mye For å være ærlig så finner jeg det vanskelig å i det hele tatt svare i en slik tråd som dette, jeg kjenner på alle mulige slags følelser. Men at du er så ærlig om det, og ikke minst at du virker som en reflektert og særdeles oppegående person, gjør at jeg får sympati for deg. Ikke sympati i den forstand at jeg synes synd på deg, snarere at jeg ser hvor vanskelig ting kan være for deg, og hvilke fordommer du møter. Jeg håper virkelig at du får den hjelpen du trenger, og at du får oppfyllt din drøm om å ha egne barn.
 4. 3 points
  Jeg har lyst til å ta dette litt inn på tema igjen. (Ikke det at ikke hersketeknikker etc kan være relevant, altså.. men tema) Mitt inntrykk fra TorV sin framstilling av forskjellen 7D/5DII er at det blir fryktelig vanskelig å skjønne hvorfor så mange velger FF, og attpåtil er så ihuga tilhengere av det. Sjølsagt er gimmick- og rasjonaliseringsfaktorene tilstede: En vil ha "det beste"(gimmick), og når en har skaffa det, så finner en argumenter som berettiger (rasjonalisering). Men hvor viktige er de? Sjøl har jeg tidligere trukket fram en annen faktor, som er høyst aktuell for meg: Latskap. Så er det nok sikkert mange som langt fra bruker FF-utstyret slik at egenskapene kommer til sin rett. Hvis en f.eks stort sett bruker f/4-zoomer eller noe enda mer lyssvakt på FF, så trenger ikke DOF-forskjellene til crop bli så iøynefallende. Og hvis en bruker mer lyssterk optikk på crop, f.eks 85/1.4 vs 135/2, så kan det i praksis bli ganske likt. Og høy-ISO-egenskapene til FF blir helt sikkert ikke utnytta optimalt av de fleste. Rett og slett fordi det krever ganske mye både av oppsett/opptaksteknikk og etterbehandling. Kanskje slomses det med undereksponering også, som gjør vondt mye verre. Også en av de kanonsterke sidene ved FF, nesten uansett ISO, nemlig toneforløp i skyggene, kan bli temmelig usynlig hvis en ikke jobber det fram. Og hvor mye gjør vi det? Tja... Og sånn kan en fortsette. Crop, på sin side, har noen få og svært iøynefallende fordeler, samt noen mye mindre iøynefallende ulemper - jeg tenker da særlig på sensoroppløsning vs optikk. Dette gjør at fordelene ved crop blir veldig synlige og gjerne betones ganske sterkt i diskusjoner, mens FF-fordelene liksom gjerne ligger der mye mer "latente". Men fordi det er så mange og så store fordeler, vil de fleste FF-brukere komme borti i det minste endel av dem, og da blir en fort hekta. Derfor er det min totalt bastante påstand at det store flertallet av entusiastiske FF-brukere har ganske gode grunner for entusiasmen sin, samtidig som de veit mye mer om crop enn vanlige crop-brukere veit om FF, sånn at de kan utnytte det formatets fordeler om de ønsker/trenger det. Om noen skulle påstå at FF er det eneste saliggjørende, så er jo det bare tull. Jeg vil gjenta det jeg skreiv tidligere i tråden: Hvis du lurer på om du trenger FF, så gjør du det antakelig ikke. Grunn: Dårlig håndtert FF er verre enn godt håndtert crop under de fleste vanlige forhold. Og det er faktisk ganske lett å håndtere FF dårlig. Det er når du virkelig begynner å støte mot grensene ved crop at FF er noe du trenger- kjekt å ha kan det alltids være uansett. For min egen del ble det veldig tydelig på to områder: Dynamisk omfang på høy ISO, og lyssterke vidvinkler. (Pluss begrensningene i mange objektiver. Sweet-spot-effekten kunne ikke oppveie for de mindre pikslene, som kledde av objektivene.) Og da er jeg framme ved den siste bastante påstanden min: Om noen mindre erfarne fotografer skulle få inntrykk av at FF "er tingen", så er nok det saklig sett feil, men som misforståelse er det blant de aller beste. Hvorfor? Jo, bruk av fotografiske uttrykksmidler er ikke noe en kvalifiserer seg til. Og i forhold til å lære, kan det være en stor fordel å ha godt verktøy hele tida. Omtrent som en lærer treskjæring mye bedre med skarpe kniver og jern enn med sløve. En kan lære enormt mye om bildekomponering med bare et mobiltelefonkamera, men fokuspunkt og dybdeskarphet blir en garantert ikke mester på den veien. Hvis du har et instrument som ikke reagerer særlig på det du gjør, får du som regel en mindre nyansert spillestil enn med et instrument som reagerer. Jeg synes denne debatten har blitt endel prega av dette - når f.eks trådstarter nå helt på slutten greier å påstå at "de som ønsker en teknisk/teoretisk detaljdiskusjon om forskjellige formater kan enkelt starte en slik tråd selv. I denne tråden er den typen detaljdiskusjoner feil sted.." - som om det går an å sette ei klar grense for hva som er praktisk relevant for FF/crop-vurderingene og hva som ikke er det - når vi drøfter fotografiske uttrykksmidler. Men jeg synes trådstarter har vist ganske klart at det ikke er fotografiske uttrykksmidler han er interessert i å drøfte, men derimot verktøy for "gode bilder". Og det er faktisk noe ganske annet, i utgangspunktet. De viktigste egenskapene ved "gode bilder" kan, generelt, defineres ganske presist teknisk, med toneomfang, fargedybde, skarphet osv. Bokeh er og blir i grenseland i denne sammenhengen. Og generelt, gir crop en god del fordeler for "gode bilder", særlig for de mindre erfarne. Mange av FF-fordelene går på ekstremegenskaper relativt til "gode bilder" - for crop leverer "gode nok" versjoner av det aller meste. Og kan ha vesentlige fortrinn når det gjelder f.eks teleopptak og makro - områder der det er endel tekniske utfordringer i å få fram gode bilder. Jeg tror trådstarter har hatt dette som forståelsesramme, mens mange av de andre deltakerne har snakket om det som opptar dem, nemlig fotografiske uttrykksmidler. Det blir fort mye snakking forbi hverandre av sånt. Jeg støtta opprinnelig trådstarters posisjon, fordi jeg synes den har mye for seg, men det har etter hvert flydd forbi så mye påstander at jeg nok synes trådstarter har bomba sin egen hageflekk ganske grundig. Til det bruket han insisterer på er f.eks 5DII sin litt mer beskjedne byggekvalitet, som han nå oppsummeringsvis trekker fram, knapt nok et argument - spør de hundretusener av proffer som bruker det huset til daglig! Og AF-argumentet synes jeg bærer preg av han har blitt skjemt bort av 7D. Jeg kjenner det der godt. Jeg vil ALDRI lære å utnytte AF-mulighetene i D50 eller D40 optimalt nå som jeg har blitt innkjørt på D300/D700. Men nettopp derfor er jeg ikke kvalifisert til å si veldig pålitelige ting om det heller. De viktigste innvendingene mine går på to ting: For det første, er det i mine øyne en hån mot begge de aktuelle kameraene å tvinge dem inn i en så snever "gode bilder"-sammenheng. Hadde det vært begynnernivå-modeller, hadde det vært mer rett og rimelig. Ikke her. For det andre, så er det med "gode bilder" en overforenkling på det tekniske nivået vi diskuterer nå. Jeg har tatt endel bilder i kategoriene trådstarter nevner, og jeg kan love at D700-egenskapene har vært helt vesentlige for flere av dem. Slett ikke i alle, D300 kunne rett som det var gjøre en minst like bra jobb. Men iblant, og jeg får følelsen av at trådstarter aldri har lært sitt 5DII nok å kjenne til å se disse forskjellene i muligheter, og utnytte dem i praksis. Hvis en bruker crop mest, vil mye av det lett kunne gå (kamera)hus forbi.
 5. 2 points
 6. 2 points
  Hvorfor mener du at man på død og liv må skjønne sammenhengen mellom blender, lukker og iso for å bruke speilrefleks? Akkurat den samme sammenhengen finnes på kompaktkameraer, men der er det plutselig ikke nødvendig å skjønne? Poenget mitt er at bildene fra et begynner-speilrefleks blir bedre selv med kameraet på auto hele tida, jpg og ingen etterbehandling. Vekt og størrelse er som sagt mange ganger ikke noe argument for han og da gjenstår det jammen ikke mange fordeler med kompaktkamera fremfor speilrefleks: (video og superzoom rett ut av eska). Speilrefleks har et lass av fordeler som til sammen langt overgår de to fordelene til kompaktkameraene. Glem PSAM, RAW, ISO, APS-C, USM, VC, SDHC, IS, AF-S, DSLR og alle andre kryptiske forkortelser. Sett kameraet på auto og du vil merke positiv forskjell på de fleste bildene sammenlignet med Sony DSC-T1, hvis du prøver å ta sammenlignbare bilder. Hvis du har muligheten, lån et rimelig digitalt speilreflekskamera av noen og se hva du får til med alt på auto og ta sammenlignbare bilder med Sonyen. Vurder om kvalitetsforskjellen du får i praksis er verd 3000 kr.
 7. 2 points
  Har du en kilde på den påstanden der? Jeg har hørt om det tidligere og fant også en seriøs kilde. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2008/10/29/antall-tvangsinnleggelser-/ http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/N-005_PHV_Tvang_105839a.pdf Interessant, men det neste blir så og se på grunnen til hvorfor vi ligger høyere enn andre land. Her er ikke nødvendigvis svaret at vi har en lavere terskel for tvangsinnleggelse enn andre. For å spekulere så kan det feks. være at landene vi sammenliknes med har en bedre utbygd 1.linje som fanger opp og behandler psykisk sykdom før den blir så alvorlig at bruk tvang er nødvendig. Det ville også vært interessant å se på hvilke land vi sammenliknes med. I enkelte land, feks USA, finnes det jo eksempelvis avd. for psykisk syke i fengsler, slik at det blir noe mørketall ift. tvangsinnleggelser kontra Norge hvor behandlingsdommer gjennomføres i psykiatrien. Men det er viktig at slike spørsmål holdes oppe og at man har en kontinuerlig diskusjon om hvorvidt man kan gjøre ting annerledes. Men det er lang vei fra en saklig debatt rundt tvangsbruk i psykisk helsevern til den paranoiaen mange uttrykker.
 8. 2 points
  Yay! Jeg vil også prøve Fordi hvis jeg forstår deg (Vet jo at du representerer forumet her, så ikke noe personlig) riktig er det greit å tegne en strekfigur og kalle den Muhammed, selv om enkelte muslimer påstår de syns det er fornærmende (Og nei jeg forstår heller ikke hvordan det er mulig). Grensa går altså litt lenger. Denne er grei. Denne bør være grei. Denne også. Resten tror jeg vi tar i spoiler just in case. Så ikke kikk med mindre dere har lyst å se denne dratt litt langt:
 9. 2 points
  Kan ikke fordra varmt vær. Huff... Gleder meg til høsten, jeg
 10. 2 points
  Det er da null problem. Jeg trenger ikke skyggen for å overleve i 30'.
 11. 2 points
  Helvete til klaging over at det varmt og deilig.
 12. 2 points
  Gidd å være så norske! Storkoser meg i 30'C jeg!
 13. 2 points
  Visste vinnerne ble Tine og Carl pga de ville aldri ha latt avtalt spill styre sluttresultatet. Det med at Niklas var sikra stemmer i finalen. For TV3 vil nok ha spennningen oppe og skape stor overraskelse når Carl og Tine vant. Syns dem vant fortjent også, dem har vært seg selv og holdt sammen hele tiden og skapt stemning.
 14. 2 points
  Valutaspekulasjon er et nullsum-spill, der noen må tape for at andre skal tjene. De som tjener er proffene som har tilgang til innsideinformasjon, de som selger forex til amatører, og noen ganske få amatører som har flaks. Jeg tviler ærlig talt på at du tjener noe særlig på det. Det at du legger inn ørten meldinger på dette forumet der du later som du lenker til Easy Forex mens du egentlig lenker til din egen side hjelper ikke akkurat på troverdigheten.
 15. 2 points
  Dersom størrelse på kameraet ikke er noen hindring, skal du ikke være i tvil om at speilrefleks er det rette valget. Gjør noen innstillinger i kameraet en gang for alle, sett kameraet i auto, og du vil få langt bedre bilder enn med et kompaktkamera. Still inn skarping, kontrast og fargemetning slik du liker bildene. Jeg vil også anbefale at autofokusen settes til senterpunktet. Vår datter kjøpte seg et Nikon D5000 i vinter, og jeg er imponert over bildene hennes. Alle tatt på auto. Det er en svært høg andel vellykkede bilder. Det viktigste er å ha et bevisst forhold til hvor autofokusen låser. Har sett en del nybegynnere med masse bilder ute av fokus. Når de velger spotfokus i midten, og er det bevisst, blir alt mye bedre.
 16. 2 points
 17. 2 points
  Problemet er bare at du opphøyer dine egne erfaringer og preferanser som den eneste sannhet, og avfeier de som har satt seg inn i hvordan ting henger sammen med at det bare er snakk om "marginaler". Hvis du hadde tonet ned språket en smule og understreket at det kun er dine høyst subjektive meninger du forteller om tror jeg ikke disse trådene hadde blitt fullt så kontroversielle.
 18. 2 points
  Då vil eg ynskje alle lukke til Måtte alle få 6 :!:
 19. 2 points
  What They Died For Mitt recap om episoden "Then this ends very badly." Etter forrige ukes litt rolige episode så får vi her mange gode øyeblikk pakket inn i en time(eller ca. 41 minutter). Og det føltes ikke så veldig hastet også. Synes denne sesongen har vært godt planlagt, og det er bra jobbet synes jeg. Å det til tross for at "alle" sier "ÅNEI, nå har de dårlig tid på seg. Dette klarer de ikke". Noe jeg selv tenket tidligere, men føler jeg har blitt motbevist nå. Atter en gang. Å sitte med de dødsfallene som skjedde på serien for to uker siden helt til nå uten fremgang i det var en god avgjørelse i hvordan episodene skulle bli sendt. Fordi "Across The Sea" kunne vært sendt når som helst etter "Lighthouse" synes jeg. Det jeg virkelig liker med Lost denne sesongen er hvordan forfatterne forsatt er villig til å gi seg. Noe dem nå har vært i flere år. Altså de fleste serier dabber ut nå for tiden i sesong 4 og 5 spesielt, og Lost er nå i sesong 6 og akkurat på kanten av stupet. Å det er mye historier Lost forsatt kan ha. De kunne ha lagd en sesong til, og millioner ville ha fulgt med. Nå er slutten her. Og ja, på mandag er det fest og gråting i et hjørne etterpå. Husk å få med dere Jimmy Kimmel-showet folkens. I kveld skal vi alle på konsert Igjen får vi se Jack med et nytt kutt på nakken, slik som vi så i "L.A. X". Virket veldig som Jack var var mistenksom over det, men ikke virket bestemt på å finne ut av det. Så håper dette er noe viktig de legger til, ellers blir det ganske tynt at vi skal bry oss om dette såpass mye siden de virker som dette er noe forfatterne vil vi skal huske. Mulig også at dette er et tegn på at tidslinjene begynner å komme sammen. Fordi arret virket større nå enn det gjorde i "L.A. X". Hva som er enda merkeligere er at det når virker som det er der mye mer enn tidligere, og ikke bare i speilet. Det er også nevnbart hvor mye scener vi har sett hvor Locke og Sawyer også har sett seg selv i speilet. Mulig arret er fra noe som vil skje, derfor vi ikke har sett det på Jack i den orginale tidslinjen. Jeg liker veldig det vi ser at Jack virker mer glad i denne tidslinjen enn hva vi er vandt med. Han har fått et bedre forhold til sønnen sin, noe som tidligere har vært veldig anspent. Å Claire begynner å komme inn som et fullverdig familiemedlem både ovenfor Jack og David. Vi får også komme et skritt nærmere videre til å få vite hvem moren til David er, som sagt tidligere i et av recap`ene mine så er dette sansyneligvis en person vi kjenner godt. Og da mer enn eks-kona til Jack. En god teaser til noe som vil skje i seriefinalen. Får håpe Claire også drar til denne konserten, hun har jo blitt så mye sentrert rundt i alternative tidslinjen til nå. Igjen får vi se noen som spiller sjakk med de overlevende. Altså sjakk-scenen mellom Ben og Jack i en av mini-episodene blir jeg veldig påmint i den alternative tidslinjen. Fordi nå som vi ser Desmond bruker de "overlevende" som sjakkbrikker for å komme nærmere hverandre, og til å få tilbake minnene. Desmond og Ben er åpenbart de beste karakterne i denne tidslinjen, fordi Ben er liksom så altfor god person i denne tidslinjen, og Desmond virker veldig som han holder de røde trådene veldig stramt. Virket som Desmond igjen skulle kjøre over Locke, men var nok trolig bare for å oppservere. Merkelig nok er det ingen som reagerer på at Desmond sin bil som trolig nok har stått der noen par minutter. Uansett så dukker Ben opp som Desmond slår Ben som både får Ben til å oppleve tidligere minner, og Locke til å innse noe som bare fremmer det Desmond prøver å få Locke til å se. Morsomt nok var denne scenen det som gjorde at Henry Ian Cusik(Desmond) endte med ting gikk for langt å Michael Emerson(Ben) fikk en blåveis som var tydelig hele episoden nesten. Tilfeldig nok så ender dette med at Ben både blir banket opp mye(slik vi har sett mye av tidligere, f. eks Jack i sesong 3), og Ben ender opp med nok en slynge for armen som er skadet(førstnevnte og dette skjer også da Desmond banker opp Ben etter han prøvde å skyte Penny). Her får vi se Ben se på seg selv i speilet, nok en av hovedkarakterne som gjør dette i den alternative tidslinjen. Her får vi også litt "bromance" i denne tidslinjen og, Ben og Locke hadde en del av dette i den orginale tidslinjen. Noe som ble vist sist da Ben snakket høyt om minnet til John under hans "Damm weird funeral" som Frank nevnte. Tilfeldighetene på serien er så altfor store, tilfeldigvis så ender Locke med å ringe til en opratør som sitter rett ved Sawyer og Miles på politistasjonen. Her får vi se Miles gjøre seg klar til å dra til en konsert, som nok er samme konsert David skal spille på. Hvor mange flere sønner og fedre skal hit? Får vi sett Dogen og? Siden de nevnte Charlotte, så antar jeg vi vil se henne i seriefinalen og. Hadde likt å sett Faraday og Charlotte sammen igjen. Her får vi se hvor villig Desmond er til å bringe fram minnene til de "overlevende". Han får seg så i arresten for å ha banket opp Ben, og for å ha kjørt på John. Dette må vel være første gang vi ser Desmond og Sawyer sammen og i denne tidslinjen. Her får vi sett hvor awsome Desmond rett og slett er. Likte hvordan han smilte da han kom inn i cellene og hilste på Sayid og Kate. Var nesten et rollebytte igjen her i hvordan Desmond så ned på Sayid, og at Sayid så ned på Desmond i brønnen i den orginale tidslinjen. Kanskje ikke det som kjøpte meg mest, at Danielle var Ben`s nye kjærlighet på serien. Det var kanskje fordi det rett og slett var for rart. Det var kanskje en måte å vise at Ben hadde farsinstingter når det kom til Alex(i begge tidslinjene). Men uansett var det herlig å se både Danielle og Alex igjen. Jeg håper Ben hvertfall får en lykkelig slutt i denne tidslinjen, siden det virker som han neppe får det i orginale tidslinjen på grunn av Alex. Se selv Ben gråte var herlig, og var kjempebra at det var denne episoden Ben også fikk hevnet seg på Widmore. Som jeg nevnte i recap`et til "The Candidate" så var scenen mellom Jack og Locke i den episoden rett og slett herlig. Noe som var nå veldig mye på grunn av skuespillet til Mattew Fox(Jack) som Terry O`Quinn(Locke). Jeg bare elsker hvordan samtalene mellom Locke og Jack alltid har med tro, håp og skjebnen å gjøre. Jeg bare elsker hva Desmond får de flere av karakterne til å innse i den alternative tidslinjen. Locke lar slipp på å la andre gå før han, og tenker på sitt beste. Fordi i hans syn så blir han bringet tilbake til Jack uansett(Desmond ville nok ha forsettet med dette og, hadde dette ikke vært scenen der Locke sier han er klar for å gå igjen). For de Lost-fans med god hukommelse så får vi et sitat fra Jack vi hørte sist da Locke og Mr. Eko skulle se andre delen av Dharma-filmen fra "The Swan" som var lagt inne i en bibel som lå i en annen stasjon. Dont mistake coincidence for fate / Ikke ta feil av sammentreff for skjebne Dette er uten tvil en av de beste sitatene på serien, kanskje det noe av det smarteste sagt og. Er nok dette sitatet og Ben sin nevning av store hamster-hjul i sesong 3 som er mine favoritter. Var uansett herlig å få det klart at Locke var klar for operasjonen. Det ville vært så herlig å se selve Locke gå igjen, til tross for at det bare er i den alternative tidslinjen. Kanskje litt lett måte å komme seg vekk fra arresten på, men muligens hjelper dette Desmond å få Sawyer til konserten og? Da det ikke virket som Sawyer kom til å dra med Miles. Desmond var virkelig en "mesterhjerne" denne episoden. Vi får se at det var mer enn bare å sperre seg inn med Kate og Sayid som var planen til Desmond, og få de ut av arresten var også det. Jeg likte veldig både returen til Ana-Lucia, samt hummern og camaro`en til Hurley. Ana-Lucia var en karakter jeg ikke likte så veldig i førsten, men vokste på meg til slutt før hun døde. Å jeg begynte egentlig å like Michelle Rodriguez veldig etter at hun var ferdig i Lost. Så nok en gang skal castingen ha skryt for å klare å få tilbake så mange tidligere hovedskuespillere på serien. Det var her elskbart å se at Desmond og Hurley var fullt klar over deres minner og var veldig "kobla til" deres motpart i den orginale tidslinjen. Selv Ana-Lucia var en person Hurley var klar over, men var ikke klar enda ifølge Desmond. Så det gir et mulig utfall at ikke alle hovedkarakterne, eller tidligere hovedkarakterer som måtte være med i seriefinalen ikke muligens ender opp likt. Nå har vi 2 Jacob`s løpende rundt På øya får vi sett skadeomfanget til Kate`s skuddsår, som var relativt lite. Her får vi nok engang se roller byttet om. I piloten så var det Kate som sydde igjen Jack sine sår på stranda, denne gangen var det Jack som sydde igjen skuddsåret til Kate. Det var forresten en del av disse i denne episoden, og dette var nok en av dem. Igjen får vi noe snakk rundt Ji-Yeon, dattern til Jin og Sun. Var kanskje en måte for forfatterne til å gjøre oss oppmerksomme på at de overlevende vet dette. Så synes jeg Kate virkelig endrer seg å gjør seg fra trist til forbannet over Jin, Sun og Sayid`s dødsfall. Tror aldri jeg har sett Kate på denne måten før, og jeg likte det. Kate: "We have to kill him, Jack." Jack: "I know." Uheldigvis ser vi ingen Frank i denne episoden(mulig han forsatt lever, men jeg tviler; Men vi vet ikke om han sank med ubåten), det var noe jeg hadde håpet på med tanke på den fokuseringen som var på livreddningsvesten som lå i vannet. Igjen får vi noe like scener av hva vi har sett før. I alle episodene før sesongfinalene eller i sesongfinalene til nå har det alltid vært at vi ser en gruppe forlate stranda i grupper for det skal gjøre. Dette har for det meste vært flere enn 4. I sesong 1 var det vel rundt 6(som blant annet var inkludert Arzt og Danielle). I sesong 2 var det Michael, Hurley, Jack, Kate, og Sawyer. I sesong 3 var det nesten hele campen til de overlevende. Merkelig hvor fort Kate virker frisk igjen etter å ha blitt skutt. Igjen får vi en liten forklaring vi har tenkt ut selv, Sawyer var faktisk årsaken til at sub`en ble sprengt. Skyldfølelsen er noe Josh Holloway(Sawyer) får godt fram, i kanskje tidnes valpe-øyner fra Sawyer? Sawyer: "The bomb on the sub? You said he couldnt kill us." Jack: "I've been wrong before." Sawyer: "I killed them, didn't I?" Jack: " No. He killed them." Det er litt herlig å se at Jack til tross for å få så mye helvete av Sawyer for ting, så gjør faktisk Jack det motsatte å "motbeviser" at det var hans skyld. Jack vet at han hadde rett, hadde Sawyer ikke rørt bomba ville den ikke gått av. Jack vet at å ha døden til folk på samvittigheten kan være vanskelig, å ønsker ikke dette for Sawyer trolig. Plutselig får vi se noe vi husker så altfor godt av fra i forrige uke. En ung Jacob, som vil ha asken til Jacob fra Ilana som Hurley tok med seg. Kanskje tidnes vanskeligste oppgave det å nå igjen unge Jacob for Hurley. Var ikke lang tid før Hurley støttet på den vanligste utgaven av Jacob, i noe som virket ekte siden kandidatene, og selv Kate som var stryket ut kunne se han. Det er også merkelig hvordan vi igjen får sett røde blomster, vi fikk se dette ved "hjertet av øya" i "Across The Sea", og på plassen Eko møtte MiB i form av broren(Yemi). Trodde ikke helt på at det var Jacob ved første øyekast denne gangen, men heldigvis tok jeg feil. Denne episode klarte virkelig å sette fart i sakene etter at Jacob forklarte at når flammene på bålet gikk ut måtte øya`s neste beskytter være bestemt. Her avslører Jacob også selv at han var ansvarlig for "Smokey". Å avslører at de alle ble valgt fordi de var "alene i den virkelige verden". Det er også her vi også fikk svar på hvorfor Kate var krysset ut på veggen til Jacob, fordi hun var blitt en mor. Dette var en meget grei forklaring på det, men bekrefter dette at det var Jin som var Kwon`en på veggen og at Sun ikke var en kandidat etter at Ji-Yeon ble født. Han forklarte også "hjertet av øya" og at de måtte bli beskyttet. "I want you to have the one thing that I was never given. A choice." "What if none of us chooses it?" "Then this ends very badly." Her bestemmer Jack seg for å overta etter Jacob, noe de fleste har sett komme gangske lenge. Å jeg liker det til tross for at det var noe som åpenbart kom til å skje. Vi får se selv at Jacob får han til å drikke vann, likt hva "Mother" gjorde med Jacob for rundt 2000år siden. Å det var her vi fikk forklaring på hvorfor vi ikke så hula før i "Across The Sea", fordi veien måttes bli åpent av beskyttern(e) til øya. Jeg håper vi får se Jacob i seriefinalen. Garantert en av de beste tilbakevendende karakterne denne sesongen. Richard er diplomatisk, og Ben går med Locke Endelig får vi den ordentlig returen av Richard, Miles og Ben i den orginale tidslinjen. Dette har vært et stort savn siden "Everybody Loves Hugo", et mellomrom på mer enn nok episoder for fans av disse 3 karakterne. Selv sarakasmen dems var tilbake. Personlighetene er så bra i alle tre her, til tross for hvor forskjellige disse 3 er. En mann med evig liv, en som kan høre de døde, og Ben. Nok en gang får vi se at Miles føler/hører noen døde. Vi blir påmint det var her Alex ble drept. Som kanskje var den største shockern bortsett fra at Locke var død i sesong 4. Bare hele den scenen virket så godt gjennomført, det bare lyste opp at Ben kom til å angre på dette i lang tid og at han gjorde en feil med å ikke gi fra seg selv. Vi får også vite at det var Richard som begravde henne der. Men skulle ønske de hadde vist at Miles hadde levert en beskjed fra Alex til han eller noe sånt. Fordi det har vært noe som har stryket rivaliseringen mellom Ben og Widmore. Istedenfor at det ble brukt for bare å minne oss seere om Alex(selv om Kevin Durand "Keamy" sin retur på serien denne sesongen har vært en påminner på dette for meg hele sesongen nærmest). I huset til Ben får vi se Ben`s hemmelige rom igjen, og med det noen svar. Vi lærte at det vi så i "Dead is Dead" virkelig var hvordan Ben tilkalte røykmonstrert. Eller som Ben sa så bra selv, "That’s where I was told that I could summon the monster. That’s before I realized that it was the one summoning me”. Alikevel rett etter dette får vi servert enda en god dialog mellom Richard og Ben. Ben: "Are we looking to cripple the plane or blow it to hell?" Richard: "Blow it to hell." Ben: "Then we'd better take it all." Godt spørsmål er om flyet forsatt gjelder for MiB. Slik mange andre så ser jeg for meg at han heller "smoker" seg vekk fra øya hvis alle kandidatene blir drept. Å vi får en retur av kanskje seriens mest irriterende karakter, Zoe. Beste var å høre Ben si "Who the hell are you?". Hvor mange har ikke ønsket henne død? Uheldigvis så skøyt ikke Ben hjernemassene hennes ut, ja det hadde vært litt gøy. Vi har jo allerede sett tarmer på 24 denne uka. Her får vi noe de fleste Ben-fans som meg har ventet på. Ben og Charles Widmore face to face, noe som ikke har vært vist siden "The Shape of Things To Come" i form av at Ben besøkte Widmore etter å ha dukket opp i etter at øya . Og i form av flashback i "Dead is Dead". Typisk nok så er det alltid noen som avslører planene Ben har med noen til en annen part som ikke vet dette. Det er så herlig å se selv reaksjonen til Ben i dette, klassik Ben nok engang i denne episoden med det ansikt-uttrykket han kom med. Her forsetter svarene, og vi får vite at Jacob hadde besøkt Charles etter at skipet til Widmore ble sprengt opp. Synes vi har her litt for liten tid til å ikke tro på dette, så jeg vil nok tro dette var sannheten for en gangs skyld fra Widmore. Som sagt tidligere har Widmore vist seg fra sine bedre sider denne sesongen, men jeg har aldri kjøpt det helt. Er tross alt denne mannen som ville ha Alex drept som spedbarn, noe som trolig nok ikke var noe Jacob ønsket. Litt merkelig at Widmore sa til Zoe at de måtte synke utriggerne/kano`ene. Var dette et tegn på at Widmore vet at han kom til å dø? Miles som klok nok bestemmer seg for å stikke viser seg å være nok et lurt valg fra han. Og tydelig walkie-talkien Ben ga til Miles har nok noe å si i seriefinalen. Spørsmål bare om det skjer noe med Miles på grunn av dette eller før. Dumt nok at vi vet litt usikkert om Frank er død eller ikke. Har vært gangske misfornøyd med utviklingen Ilana, Frank og Miles har hatt. Alle er gode skuespillere, selv om Ilana var en vanskelig karakter synes jeg Frank og Miles er en av de beste karakterne på serien. Å jeg hadde håpet karakterne deres ble tatt i bedre bruk. Litt som i flashbacket vi fikk se i sesong 3 av "The Purge" ser vi igjen Ben og Richard i et øde Dharmaville. Uheldigvis for Richard blir han fort dratt vekk av røykmonstrert. Jeg håper for all del ikke dette var slutten på Richard, selv om det så gangske farlig ut. Han tok vekk Richard ved å ta tak i han ved halsen i tillegg. Etter den herlige scenen mellom Isabella og Richard i "Ab Aeterno" om å bringe Richard tilbake på siden til Jacob(og ikke over til MiB sin side). Skulle jeg virkelig ønsket å sett han forfullt skjebnen sin eller noe, istede for bare en som blir kastet som søppel vekk av røykmonstrert. Jeg lurer på hva Ben tenkte når han satt seg ned etter å ha sett Richard blitt dratt vekk. Kanskje som i "Dr. Linus" var Ben klar for å muligens dø? Heldigvis så ser Flocke bruken i han, selv om de fleste nok tenkte her at Flocke ikke kom til å gi Ben en ny sjanse. Men han ga Ben en ny sjanse, så på denne måten får Ben sin herlige hevn på Widmore etter å ha avslørt hvor de er. Selv inne i huset får liten påminnelse på Alex i form av bildene av Tania Raymonde(Alex) som barn som henger i huset til Ben. Ben blir advart om at han ikke burde se det, men naturlig nok slik som vi kjenner Ben vil han garantert se dette. Det var bare så bra å se hvor "liten" Widmore virket da Flocke kom inn i rommet, smålo av unnskyldingen Ben kom med her til Widmore. Heldigvis så gjør forfatterne det viktigste steget først, å drepe Zoe før Widmore. Så mye hat for denne karaktern har jeg aldri hatt for en karakter før på serien, så dette var herlig! Igjen lo jeg av kommentaren til Flcoke: "You told her not to talk to me and that made her pointless." Idet Flocke lover å ikke drepe Penny hvis Widmore avslører alt til han så får vi denne gangske spente scenen avsluttet på et herlig vis at Ben skyter ned Widmore. Jeg bare elsket dette. Kanskje en av de dødscenene på serien jeg har likt til nå. "He doesn't get to save his daughter." Dette er garantert den kalde mordern Benjamin Linus vi alle elsker. Widmore fikk garantert det han fortjente, og jeg ville nok neppe tro Penny gråter noe særlig for dette. Muligens at Penny nå ender opp med å få store deler av pengene til Widmore så Desmond og henne kan ende opp lykkelige igjen til slutten sammen med Charlie(sønnen dems), hvis Desmond overlever til slutt. Uansett Ben kom virkelig tilbake i denne episoden. Vi får også begynt å få en avklaring på Desmond`s oppgave. At Desmond var siste utvei for å stoppe MiB hvis kandidatene skulle dø. Desmond ender opp med å være nøkklen hvis alt skulle feile var en god forklaring på grunnen til at han kom til øya. Å hvem reddet opp Desmond? Var dette noe Sayid gjorde, eller er har kandidatene allerede plukket han opp? Frank? Nå gjelder det virkelig å stoppe Flocke som skal sprenge øya. Noe likhet mellom det som kan skje med øya, og slik vi så den i "L.A. X"? Konklusjon: Som jeg klagde over litt i forrige uke så var jeg misfornøyd med en episode med bare Jacob og MiB som var grei. Men savnet etter hovedkaraktern var så altfor høyt fikk litt tilbake for dette i denne episoden. Faktisk mye. Ben er tilbake for fullt, og det er bare så herlig å se denne karaktern ha klart seg så lenge. At Lost tok vare på Henry Ian Cusick(Desmond) og Michael Emerson(Ben) til tross for at de i første omgang bare skulle være gjesteskuespillere er kanskje en av tidnes beste avgjørelser innen for tv-serier fra statene. Denne episoden klart det jeg følte den skulle. Sette oss nærme kanten av stupet, noe den veldig herlig gjorde. Både en stor framgang mot slutten i både den orginale og alternative tidslinjen denne uka. Dette er liker jeg godt. Ønskeliste over ting jeg ønsker å se i episodene fremover Retur av flere tidligere hovedkarakter(Gjerne Faraday, Libby, Shannon, Boone, Charlotte og Charlie i seriefinalen) En siste "mindfuck" på serien? Desmond viser hva han har kommet tilbake til øya for Min poengoversikt over episodene denne sesongen: "LA X Part 1 & 2": 8.9/10 "What Kate Does": 6.8/10 "The Substitute": 9.3/10 "Lighthouse": 9.1/10 "Sundown": 9.5/10 "Dr. Linus": 9.8/10 "Recon": 7.0/10 "Ab Aeterno": 9.8/10 "The Package": 7.2/10 "Happily Ever After": 9.9/10 "Everybody Loves Hugo": 9.5/10 "The Last Recruit": 7.8/10 "The Candidate": 10/10 "Across The Sea": 8.8/10 "What They Died For" 9.8/19 (Siste rating fra min side dette, føler det blir feil å gi en karakter på en seriefinale) For å roe oss ned litt, la oss overse en samtale med Jacob(Mark Pellegrino) hos pyskologen sin Doctor Smoke(Titus Welliver). http://www.youtube.com/watch?v=IJVSRqltKsU (Ikke spoilere)
 20. 2 points
  Her virker det nesten som du prøver å skremme folk vekk fra DSLR? Pratet om ekstra blitzer og nødvendig redigering er vel en smule overdrevet? Du sier faktisk at uten blitz gir DSLR dårligere bilder enn et kompaktkamera? I 2004 gikk jeg fra kompakt(PowerShot) til 300D, og en ny verden åpnet seg! Det gikk i kitlinse, ikke ekstrautstyr, grøn firkant og jpg uten redigering første året. Jeg vil påstå at 99% av bildene var bedre enn de jeg fikk med kompaktkamera. Sett i etterpåklokskapens lune lys ser jeg nok at jeg kunne fått mer ut av bildene, men det var en ny verden i forhold til tidligere. Det er faktisk det som teller!
 21. 2 points
  ch2KCrnChKVheXMs cBrnhsBn9kAVHutT håper jeg får noen + for dette
 22. 2 points
  Fikk knapt sove, natt til i dag. Hadde eksamen i dag, så jeg hadde mareritt som dette:
 23. 2 points
  Hadde jeg vært deg så ville jeg ha kjøpt en PS3 fremfor å vente. Jeg tror ikke at Playstation 4 vil ikke komme før om minst 3 år.
 24. 2 points
  Kjøp 100g rev til 70-pris for 7000. Selg ut igjen i smått til 100-pris. 3000 tjent. Gjør dette et par ganger til. 9000 tjent. Sammen med den originale invisteringen på 7000 har du nå 16000. For dette kjøper du rohypnol. La oss si at du får de til 16-pris siden du kjøper så mange. Selg de smått til 35-pris. Det blir 30 000. (Alltid regn med litt svinn. Må gi ut bonuser osv.) Nå er det på tide å tjene litt bedre. Vi går inn for å kjøpe kola. Burde få hvertfall 60g. for de 30 000. For å tjene godt så spanderer du 199kr på minipris-billett vekk fra hovedstaden (Jeg bare tar utgangspunkt i at du har startet handelen der.) Kommer du deg litt ut i distriktene så fyker prisen på kola veldig fort opp. I tillegg blander du selvsagt litt ut. 60g blir 75 uten at noen merker noe som helst på kvaliteten. Du selger dette til 1200 kroner grammet. Da har du 90 000. For 90K burde du få en 3 kilo dårlig rev. Nå er det på tide at du begynner med løpegutter. 5 stykker som selger 200g per uke (starter lavt) og du selger til dem for 70pris. Det blir en fortjeneste på 40kr per gram. Du sitter igjen med 70*3000 = 210 000. Nå begynner det virkelig å balle på seg her. Det har fortsatt ikke gått mer enn et par måneder siden du startet og du stiger raskt i gradene. Du kan fortsette på dette nivået med noen få løpegutter som selger relativt greit og tjene 45K i uka. Da vil det ta 4,3 år å tjene opp 10 mill. Eller du kan skalere opp aksjonen og begynne å hente inn varene fra utlandet selv. En seilbåt får du billig (Halloo... Det er sikkert noen som skylder deg masse penger nå!). Da er det bare å ta noen seilturer nedover på kontinentet. Tar du korte turer (les: Nederland, Danmark, etc) så tjener du kanskje 500K per tur. Det er mulig å tjene så ufattelig mye mer, men det krever litt seilerfaring og god planlegging. Du kan ta turen via kanariøyene og over til karibien. På den måten så er det bare hvor mye du får plass til som begrenser hvor mye du kan tjene. Blir for noen millioner per tur. Lykke til.
 25. 1 point
  Uavhengig av hvilke religion du tror på. Hvorfor er du religiøs? Selv ble jeg oppdratt som kristen, og tidlig i puberteten flyttet familien, og vi ble med i en typisk karismatisk frimenighet, som jeg selv var helhjertet med i ca ti år. Brant Metallicaplater, talte i tunger og så videre. Jeg var med på evangelisering, og mitt høyeste ønske i livet var å fortelle andre om budskapet. Senere, har jeg begynt å prøve å finne ut av min egen overbevisning, hvorfor er den der? Spørsmål som har gnagd litt er, hvis jeg feks ble født i India, ville jeg mest sannsynlig vært en like troende Hinduisk, som jeg var kristen.. Så for å svare på mitt eget spørsmål, jeg selv var aktiv kristen på grunn av mine foreldre, samt miljøet vi var en del av (menigheten) Jeg turte heller ikke tenkte tanken på å vurdere min tro, mye på grunn av helvete, og jeg var redd for at hvis jeg forlot kristendommen, ville beskyttelsen forsvinne, og en demon kunne lettere få tilgang til å skremme meg også videre... dette her helt ufattelig, men det var min sannhet... Endelig, etter snart tre tiår, kan jeg si at jeg føler meg fri for første gang - jeg kan tenke selv, uten å ha ubehag med tanke på ett eventuelt helvete. Jeg tror ikke på det lengre. Hva er din historie? Hvorfor tror du?
 26. 1 point
  Gruppe G 1. Brasil .............. 0...0...0...0.....0-0.....0 2. Nord-Korea ...... 0...0...0...0.....0-0.....0 3. Elfenbenskysten 0...0...0...0.....0-0.....0 4. Portugal .......... 0...0...0...0.....0-0.....0 Tirsdag 15. juni - 16:00: Elfenbenskysten - Portugal Tirsdag 15. juni - 20:30: Brasil - Nord-Korea Søndag 20. juni - 20:30: Brasil - Elfenbenskysten Mandag 21. juni - 13:30: Portugal - Nord-Korea Fredag 25. juni - 16:00: Portugal - Brasil Fredag 25. juni - 16:00: Nord-Korea - Elfenbenskysten Lagene Brasil Trener: Dunga Kaptein: Beste VM-prestasjon: Vinnere - 1958, 62, 70, 94 og 2002 Nord-Korea Trener: Kim Jong-Hun Kaptein: Hong Yong-Jo Beste VM-prestasjon: Kvartfinale - 1966 Elfenbenskysten Trener: Sven-Göran Eriksson Kaptein: Didier Drogba Beste VM-prestasjon: Gruppspill - 2006 Portugal Trener: Carlos Queiroz Kaptein: Cristiano Ronaldo Beste VM-prestasjon: Bronse - 1966
 27. 1 point
  Vi gjentar suksessen med forumet for Vinter-OL, og har i dag opprettet et dedikert forum for årets mest etterlengtede (For oss fotballidioter iallefall ) hendelse - VM i Fotball - Sør Afrika. Her er det bare å lage kamptråder, diskusjoner rundt spillere, de ulike gruppene, tippekonkurranser og hva dere måtte ønske. Gleder vi oss?
 28. 1 point
  Bestilte PS3-versjonen på Lefdal.com 17. mai og den ble sendt onsdag kveld slik at den kom i posten idag. Blir en del vanskeligere om man slår av autoaimen, men fortsatt ikke akkurat umulig for å si det slik.
 29. 1 point
  Jeg valgte oppgave 5, altså å analysere den sammensatte teksten. Var en tung oppgave, brukte ca. 2100 ord i besvarelsen. Jeg kom fram til at forfatteren, Ingebrigt Sveen Jensen, egentlig prøver å få folk som leser teksten til å gjennomskue mannsidealet, og revurdere vedtatte sannheter. Blant annet skriver han at "vi har utviklet psykopatiske trekk", og her avslører han sitt egentlige formål. Psykopatiske trekk er ikke noe å trakte etter. Han bygger mange av argumentene sine på at Morgan Kane-serien har vært den viktigste påvirkningskilden for holdningene til dagens middelaldrende menn. Ankepunktet er at menn som er for gamle til å ha lest Kane-serien også hadde/har slike idealer (ikke salat til maten, ikke vise følelser), og jeg lar Jensen gjennomgå for dette. Hadde vært morsomt om noen andre kom med synspunkter på analysen, ev. komme med sin egen analyse av teksten! EDIT:skrivefeil
 30. 1 point
 31. 1 point
  Her er de VM-klare landslagenes bruttotropper før avreise til Sør-Afrika: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Gruppe E: Gruppe F: Gruppe G: Gruppe H:
 32. 1 point
  Det må da være lov å klage om sommeren og vinteren når temperaturen ligger altfor høyt eller lavt i forhold til hva kroppen er vant med. Jeg prøver dog å la vær om sommeren, da jeg faktisk kan gjøre noe med kroppstemperaturen rimelig kostnadsfritt på denne tiden. Om vinteren blir det fort irriterende kostbart.
 33. 1 point
  TAKK!! Reddet meg under eksamen <33 Takk for fellesskapet, gjorde eksamnenen veldig mye lettere og bedre.. Uten dere ville deg ikke gått så lett.. Takk til emnestarter, og alle som kom med ideer! Lykke til med karakterene Tomazo out ;D
 34. 1 point
  Det tenker jeg også, vet ikke om jeg greier å vente. Nå har jeg viste bokmålsteksten min til et par kamerater, men skulle gjerne fått flere tilbakemeldinger, samt lese andres tekster..
 35. 1 point
  Setter pris på initiativet og alt arbeidet du har gjort, Thomtess. En tråd der vi deler tekster, gir tilbakemeldinger, drøfter klager osv om en knapp måned, hadde ikke vært dumt, nei.
 36. 1 point
  Enig, folk som kun skriver +1 er irriterende. En annen ting:(feilmelding som kommer opp her nesten hver dag) En feil oppsto Beklager, det oppstod en feil. Hvis du er usikker på hvordan du bruker en funksjon, eller ikke vet hvorfor du fikk denne feilmeldingen, se hjelpefilene for mer informasjon. [#2001] Beklager, serveren har for stor last til å tjene din forespørsel, vennligst prøv igjen om et øyeblikk Nyttige lenker •Glemt passord gjenopprettelse •Registrer ny konto •Vår hjelpedokumentasjon. •Kontakt forumets administrator Gå tilbake
 37. 1 point
  Bortsett fra at jeg er ei jente og slutta med dans for flere år siden, er du ikke helt på bærtur!
 38. 1 point
 39. 1 point
  Nye reklamen til Nike. Ganske morsom. http://www.youtube.com/watch?v=idLG6jh23yE
 40. 1 point
  Det er to muntlig-puljer. At folk får én og to uker fri er jo helt sykt, jeg er storfornøyd med fire dager.. hva er grunnen til at dere har så lenge? Uffameg, jeg aner ikke hvordan det gikk. Jeg har en følelse av at jeg bare skrev en haug vissvass, repeterte meg selv, og jeg har sikkert et par tusen språklige feil selv om jeg slo opp mye. Men for alt jeg vet kan det være en 5'er-stil også, er jo det jeg satser på. EDIT: Skrev 1000 ord ±50 888 ord. Og jeg som var så sikker på å ha sett et tall over 900 en halvtime før jeg leverte.. EDIT2: Og oppgave 2, btw.
 41. 1 point
  Yeah! Endelig ferdig^^ Tok oppgave 2 og skrev 1338(!) ord -.- haha
 42. 1 point
  Yep. Sitter i Oslo. Inne i butikken er det nå 5-6 som later som de bryr seg om musikk, men egentlig står å venter på PS3 RDR. ^^
 43. 1 point
  Har med 52,5 MB på minnepenn, "På godt norsk", "Kva heiter det?", "Bokmål - Nynorsk Ordliste" og "Fremmedord og synonymer"! Da drar jeg. Lykke til!
 44. 1 point
  Takk. Da var det oppklart. (Håper vi slipper diskusjonen nå, men vi er jo ferdige etter i dag uansett )
 45. 1 point
  Jeg så Clash of the titans 3D på kino, betalte 100 kr. Det ble det samme som å kaste penga i do, drite på dem og trekke ned...
 46. 1 point
  Skriv noe ala "Hei, blir du med på cafe/spise/bowling/klatring/mate endene/male garasjen/kino/lufte hunden/whatever i morra ettermiddag?" på facebook? Hvordan kan du forvente at hun skal like deg tilbake uten å kjenne deg i det heletatt? Om dere ikke er venner engang..
 47. 1 point
  150.000 NOK er sannelig ikke mye kronasje nå til dags... hadde nok ikke tatt meg råd eller følt jeg hadde bidratt mye bistandsmessig med så lite peng mellom hendene. Hadde heller spart til hus eller fått meg en fet utdanning uten støtte fra lånekassen.
 48. 1 point
  Jeg synes du rett og slett skal la henne få smake konsekvensene av at hun holder på som hun gjør. Hun utnytter deg, lyver og opptrer falskt. Du må spørre deg selv følgende spørsmål: Er hun bra for deg? Hadde noen gjort noe sånt mot meg, og jeg hadde funnet det ut hadde jeg brutt kontakten tvert. Og det har jeg faktisk også gjort tidligere. Jeg nekter å finne meg i å bli behandlet sånn, du bør heller ikke finne deg i sånt.
 49. 1 point
  Ok. Ta en iskald dusj. ISkald. Se hvor lenge du klarer å stå under vannet på det kaldeste. Følelsen du kjenner når du står der er panikk. Det er en av drivkreftene dine, noe som ligger under det du opplever som deg selv -- til enhver tid. Du klarer ikke å presse deg selv til å stå der spesielt lenge uten trening. Det interessante med dette eksperimentet er at du legger merke til at det er en drivkraft i deg som virker MOT det du anser som DIN RASJONELLE VILJE. Tving deg selv til å fortsette, og du vil legge merke til at selv den rasjonelle delen av det begynner å rasjonalisere det å avbryte eksperimentet. Det samme gjelder også smerte -- smerte tvinger deg også til å reagere instinktivt. Det brukes den dag i dag til å tvinge mennesker til overgi deres venner til fienden i kriger. Noen av valgene våre styres av instinktene våre, og rasjonaliteten henger på instinktene våre når de går løpsk og rasjonaliserer det å agere på frykt og sjokk. Så kommer vi til frivillige men tilfeldige valg. Se videoer av derren brown, for å finne ut hvordan du tar psuedotilfeldige valg: Når du blir tvunget til å velge i en situasjon du ikke har noe umiddelbart forhold til noen av valgmulighetene, velger du psuedotilfeldig det som ligger nærmest det du har observert den siste tiden. Selvtest: http://www.youtube.com/watch?v=0soGZpODgPY Test på en tilfeldig fremmed: http://www.youtube.com/watch?v=mYHdQmEaodk Denne her er fin, og viser hvordan man kan bruke suggesjon til å få mennesker til å oppleve å bli slått. http://www.metacafe.com/watch/67471/derren_brown_kung_fu_mind_punch/ Men det er nå så. Valg som ikke er basert på preferanse, blir valgt etter hva du anser som det mest riktige valget. Hvem du kommer til å synes er pen? Din foreldrer av motsatt kjønn + deg selv + gjennomsnittet av alle du kjenner. Du liker som oftest best jevnaldrende, men preferansene dine styres av freud : Er dine foreldre eldre (30-40 år eldre enn deg), liker du også mennesker som er noe eldre enn deg. Er dine foreldre unge (16-20 år eldre enn deg), foretrekker du mennesker som er yngre enn deg selv. Gjennomsnittet av enhver seleksjon av mennesker er alltid den peneste. Her er en side som studerer menneskers opplevelse av andre menneskers ansikter. Medlemskap er gratis og aktivering er umiddelbart, hvis du vil kjøre eksperimenter. Et interessant eksperiment er at man opplever..: Smilende mennesker som ekstra glade om de ser på deg. Smilende mennesker som mindre glade om de ikke ser på deg. Sinte mennesker som ekstra sinte om de ser på deg. Sinte mennesker som mindre sinte om de ikke ser på deg. ... redde mennesker påvirker oss mest når de IKKE ser på oss. ... redde mennesker påvirker oss lite når de ser på oss. De har også tester hvor de beviser at mennesker er mer attraktive desto mer gjennomsnittlig utseendet deres er. Her er demonstrasjonsprogrammet for opplevd vakkerhet: http://www.faceresearch.org/demos/average Hva gjenstår da? Valg som er basert på preferanse. Hvordan velger du da? Du velger det du foretrekker. Til sist: Hvorfor skulle en hjerne være i stand til å komme fram til mer enn en eneste mulighet som den ønsker å gjennomføre ved ethvert valg? Den skal ikke det. Hva skjer når du ikke er sikker på hva du skal velge i et viktig valg? Det står helt stille for deg. Du oppfører deg som en datamaskin som har blitt satt til å velge mellom blått og rødt uten å ha blitt fortalt hvilken av fargene du skal velge -- helt til du klarer å rasjonalisere det ene valget og velger det. Hjernen vår koker alle problemer ned til en eneste løsning. Og aller sist et korttriks som er så innmari episk, og til og med på grensen til relevant, at jeg bare MÅ poste det: http://www.youtube.com/watch?v=tScm-eZInBE
 50. 1 point
  artig tema helt klart tid er vel noe som avgjøres personlig. om man kjører fra a til b og det virker som tiden gikk raksere på retur veien, har tiden, i mine øyne, virkelg gått fortere, uavhengig om klokken viser at det tok et minutt lengre. Som einstein sa er blandt andre ting tiden, relativ. Det vil si at den bestemmes utifra hva du setter inn i ligningen. Det sies at om du separere to tvillinger ved fødselen og lar en leve alle sine dager på toppen av mount Everest og den andre ved havoverflaten, vil fjellmannen eldres raskere enn sin genfrende ved havet. Akkurat hvorfor er jeg ikke helt sikker på, men det kan tenkes at det har, som andre har vært inne på, noe med tyngdekraften å gjøre. Et annet eksperiment man kan gjennomføre om man har tilgang på reise ved lysets hastigheter er å reise et år i verdensrommet tilnærmet lik den hastigheten. Når det har gått et år for deg, og du returnerer til jorden vil dine barns barnebarnebarnebarn for lengst vært døde. Tid er langt ifra noe menneskeheten har skapt. Tiden går uavhengig av oss. Fortid, nåtid og fremtid er noe "konstant" varierende :-) Men det finnes mange tider inni tiden fordi vi opplever den forskjellig. Den er og blir relativ. Så hva skal vi gjøre da med denne kunnskapen? Som trådstarter selv var inne på finnes hverken fortid eller fremtid. Men som et sosialisert individ vil det være bortimot idioti å nekte å forholde seg til de to aspektene. Å leve i nuet er noe alle kvasifilosofer streber mot. Likevel er det ting vi mennesker kan gjøre for å utnytte tiden bedre her på jorden. Fjerne alle unødvendige dagligdagse rutiner er en ting. Rutiner er viktig, men langt ifra så mange som man tror. Klokke har jeg sluttet å gå med for lenge siden. En annen ting er faktisk å leke med dattra mi. Unger leker NÅ og tenker lite på igår og i morgen. Om man som menneske søker og opplever nye ting hele tiden vil man kanskje ikke leve lengre rent sekund messig, men tiden vil virke lengre og i mine øyne så vil da tiden min her på jorden bli lengre.
×
×
 • Create New...